Allmänna villkor


Av- och ombokningsregler Konferens*

All avbokning skall ske skriftligen och det är viktigt att du meddelar oss snarast möjligt!

Vi reserverar oss för förändringar i programmet, byte av lokal och möjlighet att ställa in planerad kurs/konferens fram till 14 dagar innan utställt startdatum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade. Vi förbehåller oss även rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

•Konferensavgiften tillbaka när din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 4 veckor (28 dagar) före konferensdatum.

•Vid avbokning  28-0 kalenderdagar före konferensens start debiteras 100% av deltagaravgiften.

Överlåtelse av plats

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag.

Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.  

Avbokning med anledning av sjukdom:

Om avbokning sker med anledning av sjukdom, kan konferensavgiften återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg. Detta gäller även vid sjukdom/dödsfall hos nära anhörig.

Vid inställd konferens:

Vid inställt genomförande återbetalas avgiften som erlagts. Ersättning utgår inte för ev. rese-eller boendekostnader. 

Betalning

Fakturering sker samma månad som kursen/konferensen genomförs. Betalning ska erläggas enligt överenskommelse, dock senast 15 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter.

Hantering av personuppgifter

Vi på Teknologisk Institut värnar om din personliga integritet och det är av högsta vikt att du som kund ska känna dig trygg hos oss!

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Här kan du läsa Teknologisk Instituts Integritetspolicy

 

* Gäller ej Bransch100 

Övrigt

Fotografering och Filmning

På våra utbildningar kan det förekomma fotografering och filmning. Om det skulle ske på en utbildning där du är deltagare, kommer du inför det bli informerad samt att vi då kommer fråga om ditt medgivande. 

Samarbetspartners & Sponsorer

På flertalet av våra konferenser samarbetar vi med konferensrelaterade företag och organisationer som medverkar på olika sätt. Vi ser det som en trevlig och bidragande faktor för lärande och nätverkande. Precis som övriga konferensdeltagare får våra samarbetspartners och sponsorer tillgång till konferensmaterial så som deltagarlistor. Läs mer om hantering av deltagaruppgifter.

Kostnad för lunch och fika

Kostnad för lunch och fika tillkommer under våra utbildningar. Här ser du matpriser priser för de olika utbildningsalternativen. 

Konferens

Mat- och fikapaket 2 dagar 590kr/person

Mat- och fikapaket 1,5 dagar 385kr/person

Mat- och fikapaket 1 dagar 295kr/person

Mat- och fikapaket 0,5 dagar 90kr/person

 

Konferenslokaler

Våra konferenser genomförs på olika lokaler, alltid anpassat efter respektive konferens. Konferensanläggningarna ligger alltid centralt belägna i Stockholm eller Göteborg. Information om lokal framgår på vår hemsida.

Hotellbokning

Du svarar själv för bokning av hotell. Vi har ett antal avtalshotell som ligger i nära anslutning till våra utbildningslokaler. Som deltagare på våra konferenser får du ett mycket förmånligt pris när du anger att du skall gå på utbildning på Teknologisk Institut. Du hittar mer om avtalshotellen HÄR.

Force Majeure

Teknologisk Institut ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas pga. föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.