Vägledning i en föränderlig värld

Upprätthåll och utveckla din kompetens som studie- och yrkesvägledare

 

Utvecklas i din roll som studie- & yrkesvägledare och förbered dig för framtiden

 

Konferensen ger dig kunskap i hur du upprätthåller och utvecklar din roll genom tips på samtalsmetoder och hur du använder e-vägledning för att bemöta eleverna på deras villkor. Hur nyanlända tas emot och arbetsmarknadens framtid är viktiga ämnen som tas upp på konferensen för att du som studie- och yrkesvägledare ska kunna förbereda dig på bästa sätt.

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
   
 Framtidens vägledning & den senaste forskningen
 • Hur vägledning blir en allt viktigare del av vårt samhälle samt dess relation till statistik, ekonomi och annan forskning 
  – vad betyder det för dig?
 • Icke fungerande vägledningsmetoder som används idag och bättre forskningsbaserade metoder som du kan använda i
  din vardag
 • Hur du baserat på forskning kan förbereda dig på de nya kraven

Torild Carlsson, författare och forsknings- & utbildningssansvarig, Ibility

Spara

SparaSå upprätthåller du din kompetens som studie- & yrkesvägledare
 • Hur rollen som studie- och yrkesvägledare har utvecklats och hur den ser ut i framtiden

 • Olika sätt för att hålla dig ständigt uppdaterad på det senaste inom vägledning

 • Vägledningsmaterial och information som hjälper dig hålla rätt standard i din vägledning

 • Viktig kompetens för framtiden och hur du uppdaterar dig inom detta

Lotta Lindström, studie- & yrkesvägledare, Håbo kommun

 
 

 

 

Spara

Spara

 
Metoder & arbetssätt för att hjälpa elever att fullfölja sina gymnasiestudier
 • Så skapar vi jämställdhet, tillgänglighet och icke- diskriminering genom projektet #jagmed

 • Hur studievägledare, lärare och rektorer kan samverka bättre för att öka elevens välmående och motivation

 • Så har vi nått ett bättre resultat genom att tilldela eleverna en egen samordnare som stöttar och coachar eleven mot rätt väg

 • Konkreta tips på hur du förbättrar bemötandet – en avgörande framgångsfaktor för elevens känsla av hopp och lust

Anna Hedeklint, projektledare, Nyköpings kommun
Anna Bjurenborg & Jessica Lundin, ungdomssamordnare, Nyköpings kommun

 

 

 

 

Spara

Spara

Vägledning för elever med särskilda behov – hur hanterar du detta & vad säger
forskningen?
 • Hämmande och främjande faktorer i karriärvalsprocessen för personer i behov av särskilt stöd
 • Tidiga resultat från pågående forskning om NPF och karriärvalsprocesser
 • Så skapar du ett individanpassat möte för en tillmötesgående och framgångsrik vägledning för personer med särskilda behov

Elisabet Söderberg, studie- & yrkesvägledare, fil. Dr och lektor, Stockholms universitet

 

Spara

Spara

Utveckla dig inom e-vägledning – framtidens kommunikation med eleverna
 •  Vad e-vägledning är och hur du arbetar med det för en framgångsrik vägledning
 • Effektivisera vägledningen och gör dig mer tillgänglig genom sociala medier och digitala verktyg
 • Utmaningar och möjligheter med e-vägledning
 • Ta hjälp av e-vägledningen för att kommunicera utan att vara beroende av tid och rum
Amanda Sjöswärd, VD och studie- & yrkesvägledare, Psydentify  
 

 

Spara

Spara

Hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden & hur du förbereder dina klienter
 • Viktig kompetens som krävs på framtidens arbetsmarknad

 • De viktigaste trenderna och förändringarna att ha koll på

 • Hjälp dina klienter att förbereda sig rätt baserat på arbetsmarknadens krav i framtiden

Pernilla Ljung, förvaltningschef arbetsmarknadsenheten, Norrköpings kommun

 
 

 

Spara

Spara

Nyanlända utan skolutbildning eller arbetslivserfarenhet – så hjälper du dem att hitta rätt

 

 • Arbetsmetoder för att på ett effektivt sätt hjälpa nyanlända till utbildning eller självförsörjning

 • Anpassa ditt bemötande till vare enskild individs behov, intresse och styrka för att hitta rätt lösning

 • Att leda nyanlända rätt – så lyckas du med utmaningen

Staffan Ström, rektor, vuxenutbildningen Nacka kommun

 
 

 

 

Spara

Spara

Så överkommer du språk- & kulturbarriären & skapar en tydlig kommunikation med nyanlända
 • Hur du utvecklar ett bemötande med respekt och förståelse för varje enskild individs situation för en mer framgångsrik kommunikation

 • Verktyg för effektivare kommunikation i situationer med språkbarriärer

 • Hur du skapar möjligheter ur språk- och kulturskillnader

Staffan Ström, rektor, vuxenutbildningen Nacka kommun

 
 

 

Spara

Spara

Motiverande samtal & empatiskt lyssnande – konkreta verktyg som motiverar individen till förändring & handling utan konfrontation eller övertalning
 • Samtalet som verktyg – ord som gör skillnad i vägledningen
 • Aktivt lyssnande – hur du håller egna värderingar och lösningar åt sidan
 • Lär dig hjälpa individen att öka sin tro på sin förmåga och möjlighet till förändring
 • Metoder och verktyg för hur du hanterar motstånd till förändring och hur du bemöter ambivalens
Helena Carlewald, HR-konsult Kompetensförsörjning och ledarskap, Region Östergötland  
 

 

Spara

Spara

Workshop


Hur du vägleder och coachar personer med dålig självkänsla

Att komma till rätta med dålig självkänsla är ett stort problem för många och det är viktigt att vägleda och coacha dess personer till att komma vidare. Lär dig se den enskilda individen genom lyhört lyssnande och lyfta fram styrkor och kompetens för att motivera och stärka självkänslan!

Under workshopen får du genom föreläsningar, interaktiva gruppdiskussioner och praktiska exempel verktyg för hur du
kan stärka självkänslan hos unga och coacha dem till att välja rätt väg.

Du får lära dig:

 

 • Identifiera vad som bidrar till dålig självkänsla och psykisk ohälsa hos den enskilde individen
 • Att lyfta individer med dålig självkänsla – metoder och tillvägagångssätt som fungerar
 • Hur du hjälper elever att se och använda sina styrkor för att kunna nå sina mål
 • Att stärka individens känsla av sammanhang med hjälp av de hälsofrämjande faktorerna: begriplighet, hanterbarhetoch meningsfullhet
 • Ett coachande arbetssätt och färdigheter som får individen att lyfta blicken
 • Hur du får individen att se framtidshopp trots en jobbig livssituation

 

Workshopen leds av: Daniel Lams, Trygga relationer


Daniel är auktoriserad socionom och samtalsterapeut. Han har många års erfarenhet av att stärka barn och ungas känsla av sammanhang och självkänsla. Han erbjuder personalvård, utbildningar och är en uppskattad föreläsare med särskilt fokus på hur man kan bevara och förebygga en god hälsa. Idag arbetar han också som terapeut vid Capio vårdcentral i Hagsätra och har erfarenhet från arbete med ungdomar inom socialtjänsten, Bris, barnpsykiatrin och Stadsmissionen.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 september 2017
Workshop
21 september 2017
Lokal
Scandic park
Karlavägen 43, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


23 juni

T.o.m.


24 augusti

Fr.o.m.


25 augusti
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27

Tid & plats

Konferens
20-21 september 2017
Workshop
21 september 2017
Lokal
Scandic park
Karlavägen 43, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


23 juni

T.o.m.


24 augusti

Fr.o.m.


25 augusti
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27