Tilläggsbelopp i teori & praktik 2018

Fördjupa dina kunskaper kring tilläggsbelopp!

 

Metoder och verktyg för hantering av tilläggsbelopp


Har du funderingar kring det juridiska ramverk som styr resursfördelning av tilläggsbelopp och vilka konsekvenserna blir för ditt arbete efter Skolkostnadsutredningen? Du är inte ensam! Många kommuner brottas med frågetecken och okunskap som kan leda till allvarliga brister i hantering och handläggning av ärenden om tilläggsbelopp.

 

På denna kurs får du fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp och du får även tillfälle att ställa de frågor du själv brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist. Missa inte chansen att få hands-on-kunskaper som förenklar hanteringen av tillläggsbelopp på din arbetsplats.

 

Varmt välkommen på kursen!

 

Jenny Engerdahl

Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDFFörmiddag

Det juridiska ramverket som styr tilläggsbelopp

 

 • Vad säger skollagen och dess förarbeten?
 • Genomförda och förmodade förändringar i regelverket till följd av Skolkostnadsutredningen
 • Vad säger annan författning om tilläggsbelopp?
 • Tilläggsbelopp till fristående förskolor och skolor
 • Tilläggsbelopp i samband med modersmålsundervisning
 • Likabehandlingsprincipen
 • Barnperspektivet
 • Vilken vägledning finns i form av praxis rörande tilläggsbelopp?
 • Vad ska tilläggsbelopp användas till?
 • Vad avgör om en elev är berättigad tilläggsbelopp?
 • Vilken dokumentation fordras?
 • Ansökan om tilläggsbelopp och vanliga fel vid förfarandet
 • Vägledning från myndigheter

Förmiddagen avslutas med frågestund där du får möjlighet att diskutera utmaningar du möter i ditt dagliga arbete.

 

 

 

 

Eftermiddag

 

Praktisk hantering av tilläggsbelopp

Under eftermiddagen har vi ett interaktivt fokus där du som kursdeltagare får möjlighet att arbeta praktiskt.

 • Övning – ansökan om tilläggsbelopp i praktiken
  - Så förenklar du processen
  - Detta ska finnas med i ansökan
  - Detta ska inte finnas med i ansökan
 • Utmaningar vid hantering av tilläggsbelopp
 • Sammanfattning och frågestund

 Vår kursledare

 

David Ryffé är utbildad jurist och en mycket uppskattad föreläsare och talare. Han har arbetat med många delar av skoljuridiken, däribland tilläggsbelopp. David är Sveriges första doktorand i Skoljuridik och arbetar till vardags som forskare och föreläsare på Göteborgs universitet där han har stor nytta från sitt tidigare arbete på Skolinspektionen.

 


INTERVJU MED KURSLEDARENVilka svårigheter ser du inom tilläggsbelopp idag och vad är det viktigt att man håller sig uppdaterad inom?


Frågan om tilläggsbelopp ställer föreningen mellan ekonomi, pedagogik och juridik på sin spets och är i ständig förändring. Just nu avslutas ett flertal statliga utredningar som berör tilläggsbelopp, samtidigt som det i princip saknas avgöranden från högsta domstolsinstans, varför framtidens reglering är tämligen oklar. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad avseende de regler och den rättspraxis som nyligen trätt i kraft, samt den reglering som står för dörren.

Vad är det viktigaste som deltagarna får med sig från kursen?

Det viktigaste som deltagarna får med sig från kursen är en förståelse för de rättsliga, pedagogiska och ekonomiska hänsyn som ligger till grund för beslut om tilläggsbelopp, samt en del handfasta verktyg som kan användas för att besluten ska bli rättssäkra och välavvägda. Allt eftersom den rättsliga regleringen växer, ställs det allt högre krav på att beslutsfattare, skolledare och utredande pedagoger känner till såväl detaljerna som de stora dragen avseende tilläggsbelopp och närliggande reglering.
Workshop

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

4 950 kr
5 950 kr
6 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
20 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

4 950 kr
5 950 kr
6 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81