Strandskydd Göteborg

Ta chansen och stärk din juridiska kompetens och praktiska handläggning vid ett och samma tillfälle!

 

Varför en strandskyddsutbildning?

 

Naturen är till för alla, markägare likväl som för de som färdas och vistas. Såväl allemansrätten som delar av miljölagstiftningen, exempelvis strandskyddet, slår fast att tillgången till naturen är ett allmänt intresse. Denna kurs handlar om de olika intressen som gör anspråk på naturen och hur lagstiftningen vid dessa ärenden fungerar.

 

Har du koll på var och när strandskydd verkligen gäller?


Under denna kurs varvas föreläsning och diskussion med konkreta råd om strandskyddet i tillämpning till andra regelverk och lagstiftning. Vi går också igenom verktyg och metodik för en effektiv och rättssäker handläggning av strandskyddsärenden.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Våra kursledare
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Vad innebär strandskyddet?
 • Syften och bakgrund – i vilket syfte upprättades lagstiftning?
 • Hur ser lagstiftningen ut i dag?
 • Så verkar strandskyddet i skydd av allemansrättslig tillgång
   
 
Strandskyddspolitiken genom tiderna
 • Strandskydduppdraget – vad innebär det och hur fungerar det?
 • Förändringar av strandskyddet – så har lagstiftningen utvecklats
   
 
Strandskyddet vid prövning & tillsyn
 •  Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och 2009 års reform av strandskyddsbestämmelserna
 • Prövningens två steg – syften och särskilda skäl
 • Tillsynens huvudfrågor – krav och skälighet, legalt eller illegalt?
 • Vanliga fallgropar och utmaningar vid handläggning av ärende
   
 
Grupparbete
Prova på att handlägga en ansökan
 • Ansökans innehåll – vad bör du tänka på och vilka vanliga fallgropar kan du enkelt undvika
 • Verktyg och kunskap för effektiva beslut gällande villkor och bedömning
 • Beslutets innehåll och disposition – tips och förklaringar
 • Diskussion – vi lyfter de vanligaste utmaningarna och frågorna
   
 
Strandskyddets geografiska avgränsning
 • Generellt strandskydd och detaljplaner
 • Utvidgat strandskydd - så kan du ta reda på vad som gäller i aktuellt ärende
   
 
Regelsystemets systematik & kopplingar till andra regelverk
 • Plan- och bygglagen – vad bör du veta?
 • Jordabalken och allemansrätten i förehållande till strandskydd
 • Differentiering av strandskyddet och dess tillämpning
   
 
Fördjupningspass
Plan- & bygglagen
 • Vi lyfter några exempel på hur strandskyddet hanterats vid översikts- respektive
 • Detaljplanering samt exempel på strategiska överväganden vid planläggning.
   
 
Vad säger domstolarna?
 • Avgöranden – vägledande domar och praxis
 • Överprövning av dispenser – beslutsprocess och skyldighet
 • Överprövning av tillsynsärenden
   
 
Hur ser de politiska besluten ut inför framtiden?
 • Byggboom och strandskydd – hur kan de båda intressena kombineras på bästa sätt?
 • Tätortsnära exploatering respektive exploatering i glesbygd – hur skiljer det sig åt?
 • Differentiering och juridiska begränsningar
   
 
Fokus juridik: Diskussion & frågestund

Juridiken kring strandskyddsärenden är ofta komplex och svårnavigerad. Dispensprövningar, särskilda skäl för dispens, intresseavvägning och strandskyddets relation till annan lagstiftning skapar frågor och utmaningar. Passa på att diskutera dina frågor och egna ärenden med våra erfarna kursledare.

   
 

 

   

 

Spara

Spara

Våra kursledare

 

INTERVJU MED KURSLEDARNA

 

 
Margaretha Svenning - Miljöjurist & lärare i miljörätt


Margaretha är doktorerad miljöjurist vid Länsstyrelsen i Skåne samt lärare i miljörätt vid Lunds universitet. I sitt praktiska arbete vid Länsstyrelsen i Skåne har Margaretha särskilt ansvar för samråd inför miljöprövning, myndighetsfrågor och bedömningar vid prövning av stora industriverksamheter. Hon är en populär kurs- och föredragshållare i olika statliga, kommunala och privata utbildningssammanhang, på såväl grundläggande som avancerad nivå.


Varför brinner du för just strandskydd?

Myndighetsutövning i gränslandet mellan äganderätt och allemansrätt är en utmaning. Strandskyddet ställer ägande och rättsfrågorna på sin spets och kräver juridiska överväganden som intresserar mig.

 

Varför ska man fördjupa sig i juridiken kring strandskydd, varför är det viktigt?

Därför att strandskyddet är viktigt såväl för det allmänna som för den enskilde och har knepiga avvägningar. Denna kurs fördjupar och gräver i ett knepigt rättsområde. Kursen blir roande och oroande på samma gång och är en möjlighet att lyfta blicken från ärendeträsken. 

 

Hur ser de politiska besluten angående strandskydd ut inför framtiden?

Jag ser tydligt att differentieringen behöver öka över landet om skyddet för stränderna ska bestå. Byggkrav och strandskydd gifter sig ibland dåligt.

 

 
 
Karin Emanuelsson - Biolog & naturvårdshandläggare

 

Karin har mångårig erfarenhet som beslutande och samordnare av handläggning och prövning av ärenden, tillsynsarbete och rådgivning inom naturvård och fysisk planering. Hon har lett omfattande projekt vid revideringar av strandskyddet i Skåne län, genomfört flera strandskyddsutbildningar samt bevakat natur- och friluftslivsvärden i exempelvis plan- och infrastrukturärenden.

 


Vilka är de största utmaningarna med strandskydd och hantering av strandskyddsärenden?


Det finns flera utmaningar! Bland annat att kommunicera strandskyddet och förklara innebörden med strandskyddet samt skillnaden mellan fastighet och tomt. En annan utmaning är att nå ut med information om strandskyddets geografiska avgränsning. 

 

Vilka är de vanligaste misstagen som görs i samband med strandskyddsfrågor?


De vanligaste misstagen i dispensgivning handlar om tomtplatsavgränsning. Det är också dessa beslut som oftast upphävs av länsstyrelserna. Det är också vanligt att man missuppfattar och inte känner till strandskyddets geografiska avgränsning. 

 

Varför ska man komma på kursen, vad får deltagarna med sig?


Deltagarna kommer att få en bra grund att utgå från i arbete med strandskydd. Grunden kommer att bestå av både teoretisk kompetens och egen praktik av handläggning.

Plats & Pris

Konferens
14-15 november 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
14-15 november 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
076-527 55 80