Specialpedagogik i förskolan Stockholm

Utveckla dig i din yrkesroll - kom på konferens!

 

Så skapar du bättre förutsättningar för barnets utveckling

 

Enligt läroplanen ska förskolan vara både rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Men hur kan du som specialpedagog skapa förutsättningar för detta när förskolan står inför stora utmaningar i form av korta inskolningar och stora barngrupper med olika behov?

På denna konferens berör vi ämnen som bland annat handledning av andra pedagoger, implementering av lågaffektivt bemötande och bemötande av barn som upplevt trauma, detta och mycket mer som du med fördel kan använda i ditt dagliga arbete i förskolan. 

 

OBS! Konferensen genomförs även i Göteborg.

Klicka här för att komma till Göteborgstillfället!


Varmt välkommen!


Annika Stenekas
Projektledare

 
 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 
Tisdag 10 april 2018 

 

Problemskapande beteende – hur implementerar vi ett lågaffektivt förhållningssätt i hela förskolan?
 • Vikten och vinsten med ett lågaffektivt förhållningssätt

 • Hur omsätter vi förhållningssättet till handling?

 • Kollegialt lärande kring barn med problemskapande beteenden – vad behövs för att det ska fungera i praktiken?

 • Hur får vi det lågaffektiva förhållningssättet att bli ett långsiktigt arbete?

Lasse Lindsjö, leg. psykolog, LS Utveckling

 
Lyckad handledning av pedagoger & arbetslag – tips & fungerande metoder
 • Kollegial handledning – hur får vi det att fungera?

 • Vilka samtalsstrategier kan du ta hjälp av för en lyckad handledning?

 • Arbetssätt för att utveckla samarbetet inom personalgruppen och främja gruppdynamiken

Lasse Lindsjö fortsätter

 

 

 

 

Leken i centrum – hur kan du stötta barn i deras lekutveckling & skapa förutsättningar för ett positivt socialt samspel?
 • Hur skapar vi en god lekmiljö och ett tillåtande klimat på förskolan?

 • Så kan du stödja barn i sin lekutveckling – individuell anpassning

 • Lek som personlig styrka – hur skapar vi det?

 • Hur kan du hjälpa till att väcka barns leklust och stärka barns kreativa lekförmåga?

Margareta Öhman, leg. psykolog & familjeterapeut

 

 

Våga se signaler på sexuella övergrepp mot barn – vägledning & främjande integritetsarbete
 • Hur kan vi arbeta förebyggande i förskolan?

 • Vilka vanliga signaler ger barn som har upplevt våld och utsatthet?

 • Vad för typ av hjälp behöver barnen?

 • Vilket ansvar har du som specialpedagog? – när ska du anmäla och till vem?

Mia Lingåker, förskollärare & utvecklingsledare, Örebro kommun

 
 Onsdag 11 april 2018

 

NPF i förskolan – hur identifierar vi individuella behov & hur skapar vi en inkluderande miljö för alla barn på förskolan?
 • Hur skapar vi en ökad förståelse i hela kollegiet för barn med NPF?
 • Anpassningar och strategier som förskolan kan göra med enkla medel
 • Vad är en bra lärmiljö för barn med NPF?

David Edfelt, psykolog, Provivus

 

 
 
Barn som upplevt trauma – vad kan vi göra för att stötta & bemöta dessa barn?
 • Vad är trauma och hur visar det sig?
 • Anknytningspedagogik och relationellt förhållningssätt – hur bygger vi fungerande relationer med traumatiserade barn?
 • Hur kan vi använda lekgruppen som verktyg för att stötta barn som upplevt trauma?
 • Svårigheter och utmaningar i samarbetet mellan specialpedagoger och övrig förskolepersonal – hur får vi det att fungera?

Rebecca Lindberg, specialpedagog, Trelleborgs kommun

Anna Hellberg, leg. psykolog, Trelleborgs kommun

 

Barns lärande & utveckling – vad händer i barns hjärna under deras första år i livet?
 • Så bearbetar barn information – kognitiva och biologiska utvecklingsförändringar

 • Hjärnans dirigent – hur påverkar den exekutiva kontrollfunktionen barns förmåga att planera, rikta uppmärksamhet och styra sitt eget beteende?

 • Vad kan du som specialpedagog tänka på och använda i din pedagogik? – grundläggande principer och konkreta tips

Bert Jonsson, docent, Umeå universitet

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 april 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


16 mar

Fr.o.m.


17 mar
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765-275505

Tid & plats

Konferens
10-11 april 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


16 mar

Fr.o.m.


17 mar
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765-275505