Smittdagarna - förhindra smitta & smittspridning

Säkerställ patientsäkerheten genom basala hygienrutiner

 

Har du verktygen som krävs för att förebygga och hantera multuresistenta bakterieutbrott?

 

På konferensen få du chans att uppdatera och utveckla din kunskap om hur du på bästa sätt kan säkerhetsställa patientsäkerheten genom basala hygienrutiner och desinfektionsrutiner.

 

Lär dig hur du förebygger och hanterar multiresistenta bakterieutbrott och ta chansen att fördjupa dig i hur du skapar följsamhet av hygienrutiner bland dina vårdgivare!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Onsdag 27 september 2017
 
Utbrott av multiresistenta bakterier – att förebygga & hantera epidemier i vården
 • Förhindra smitta med resistenta bakterier – vad gör du rent konkret när en patient har en känd smitta?
 • Att stoppa ett utbrott – vårt arbete steg för steg
 • Så har vi arbetat för att förebygga ny uppkomst av resistenta bakterier

Birgitta Lytsy, hygienöverläkare, klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska laboratoriet och Akademiska sjukhuset

 

 

 
Karbapenemresistens hos Acinetobacter baumannii – från avbytarbänk till forwardposition som hot mot svensk intensivvård
 • Den nyare resistenspatogenen och vad du behöver veta om den
 • Viktiga aspekter inom diagnostik och screening
 • Erfarenheter från smittspridningen på Akademiska sjukhuset

Anna-Karin Smekal, infektionsläkare, klinisk bakteriolog, klinisk mikrobiologi & vårdhygien, Akademiska sjukhuset

 

 
Aktuella smittor i vården och vad vi kan förvänta oss i framtiden.
 • Smittämnen i vården och vad de medför för problem

 • Vad kan vi förvänta oss framöver

 • Smittspårning och uppföljning av smittutbrott 

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, vårdhygien, Region Gävleborg

 

 

  

Smittbärarskap hos vårdpersonal
 • Riktlinjer för att minimera att vårdpersonal är eller blir smittbärare

 • Handläggning av smittbärarskap hos vårdpersonal

 • Hur förhindrar vi smittspridning och insjuknande av personal och patienter 

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, vårdhygien, Region Gävleborg

 
 
E-learning – ett effektivt verktyg för att efterfölja basala hygienrutiner
 • Basala hygienrutiner – varför följer vi inte rutinerna?
 • E-learning – kan det förbättra följsamheten?
 • Testa dina kunskaper i basala hygienrutiner

Ann-Mari Gustavsson, hygiensjuksköterska, Landstinget i Värmland

 

 
Rengöring & rengöringsmetoder från städcentralen till operationssalen
 • Lär dig avgöra rätt kvalité av renlighet
 • Vems är ansvaret vid beslutsfattande och handling?
 • Framgångsrika rengöringsrutiner och hur du anammar dem
 • Uppnå hög hygienstandard genom utvecklat kvalitetssystem och kvalitetskontroller

Lars-Olov Hedman, VD, Lej On

 

 

 

Torsdag 28 september 2017

 
Antibiotikaresistensutvecklingens framfart & vad du kan göra för att påverka utvecklingen
 • Antibiotikaresistens i Sverige och internationellt
 • Hur resistensen påverkar sjukvården och patienterna
 • Effektiva åtgärder i arbetet mot antibiotikaresistens
 • Metoder för att förebygga utvecklingen av antibiotikaresistens

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting och ordförande i programråd Strama

 

 

Så hanterades Sveriges största VRE-utbrott

 • Att upptäcka smittan i tid – så hanterade vi utmaningen på laboratoriet
 • Så arbetar vi med metodutveckling och implementering för att kunna bistå vården vid smittspridning
 • Framtidens utmaningar – detta arbetar vi med för att rusta oss för framtiden

Linda Lind, molekylärbiolog, enheten för klinisk mikrobiologi, Region Gävleborg

 

 
Hur undviker vi spridning av luftburna smittämnen?
 • Hur smittämnen förflyttar sig i luften
 • Metoder för att förhindra luftburen smitta
 • Mätning av luftens kvalitet i sjukhusmiljön

Jakob Löndahl, docent, Lunds Tekniska Högskola

 

Workshop

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler – hur du skapar delaktighet hos alla medarbetare

 

Patientsäkerhet har vuxit fram som ett av de mest angelägna förbättringsområdena inom svensk hälso- och sjukvård. Sedan den nationella satsningen påbörjades 2007 så har strukturer, metoder och verktyg byggts upp för ett uthålligt och systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är vanligt förekommande vårdskador och är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Det finns vetenskapligt stöd för ett flertal åtgärder som minskar risken för vårdrelaterade infektioner; både god handhygien och hygienrutiner vid ingrepp som till exempel katetersättning och såromläggning är av bevisat värde.

 

Att skapa hållbara hygienrutiner och klädregler kan vara svårt men ännu mer utmanande är det att få alla att följa dessa rutiner. Under workshopen får du genom föreläsning, interaktiva gruppdiskussioner och praktiska exempel på hur du kan öka följsamheten till klädregler och hygienrutiner i din verksamhet.

 

 

Du får lära dig:

 

• Analys av resultaten från punktprevalensmätningen våren 2017

• Pedagogiska metoder för att skapa engagemang hos medarbetare

• Praktiska verktyg för att skapa förutsättningar att uppnå bättre följsamhet

• Vanliga fallgropar och hur du förebygger dem

 

Workshopen leds av:

 

Agneta Andersson, handläggare avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting Sveriges kommuner och landsting genomför årliga mätningar av följsamhet till hygienrutiner och klädregler. Mätningarna sker genom observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete och är avsett som stöd för landsting och kommuner i arbetet med att uppnå hög följsamhet.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
27-28 september 2017
Workshop
28 september 2017
Lokal
Hotel Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
27-28 september 2017
Workshop
28 september 2017
Lokal
Hotel Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27