Skolbibliotek 2017

Uppdatera dig inom källkritik, informationssökning och språkutveckling

 

Vikten av att ta vara på skolbibliotekens möjligheter och resurser

 

 

Skolbiblioteken har en betydande roll för elevernas måluppfyllelse. Trots detta står många bibliotek obemannade, ett ökat samarbete krävs mellan lärare och skolbibliotekarier för att ta vara på skolbibliotekens möjligheter och resurser. För sjunde året i rad ger den årliga konferensen Skolbibliotek dig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets fulla potential.

 

Gå på konferensen och uppdatera dig inom källkritik, informationssökning och språkutveckling. Lyssna bland annat till hur Skolverket arbetar nationellt, ta även del av skolbibliotekens vision och skolbibliotekariens framtida roll.

 

Varmt välkommen!

 

Lovina Lövqvist

Projektledare

 

 

I samarbete med:

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Tisdag 28 november 2017

På gång hos Skolverket

Anette berättar om det nationella arbetet kring skolbibliotek och hur olika myndigheter samarbetar. Du får höra om hur Skolverket tar sig an frågor som bland annat digitalisering, läs- och skrivutveckling samt stadsbidraget för personalförstärkningar.

Passa på att ställa dina frågor!

Anette Holmqvist, undervisningsråd, Skolverket

 


Ett tillgängligt skolbibliotek – bemötande & resurser för nyanlända
 • Så bemöter och stöttar du nyanlända elever med pedagogiska metoder
 • Vikten av skolans samverkan för en framgångsrik läroprocess
 • Utmaningar och hur de hanteras bäst

Roland Ngwee Ngijol, skolbibliotekarie, Fridegårdsgymnasiet

 


Källkritik på nätet – hur kan du utveckla elevernas värdering av information?
 • Handlar källkritik på nätet bara om att kunna värdera innehållet?
 • Plattformar och internets roll för vårt behov av källkritik
 • Effektiva metoder för att hantera filterbubblor, fake news och lying media

Kristina Alexanderson, chef Internet i skolan, IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

 Spår 1: Grundskola

Språkutveckling & läslust i en digital tid
 • Hur kan digitala resurser skapa läslust?
 • Så arbetar vi med högläsning och boksamtal med nyanlända elever
 • Spelifierade boksamtal – så går det till

Tobias Gard, skolbibliotekarie, Trollhättan
Spår 2: Gymnasium

Ett språkutvecklande förhållningssätt genom resurser i samverkan
 • Effektiv samverkan mellan elever, lärare och skolbibliotekarier
 • Så har vi arbetat med språk- och kunskapsutvecklande metoder
 • Systematiskt kvalitetsarbete med lära, läsa och mötas i centrum


Erica Eklöf, språk-, läs- & skrivutvecklare & specialpedagog, Resurscentrum Kärnhuset i Halmstads kommun

 Spår 1: Grundskola

Sköndalsskolans arbete i skolbibliotekarieteam med eleverna i fokus
 • Fördelar och svårigheter vid uppbyggnad av skolbibliotekarieteam – så har vi arbetat med praktiska lösningar
 • Hur kan ökad samverkan ge mer till pedagoger och elever?
 • Våra framtidsvisioner kring samverkan

Christina Strömvall, bibliotekspedadgog, Skönadalsskolan

 Spår 2: Gymnasium

Hur kan du förbereda eleverna för studier på högskolan?
 • Akademisk litteracitet – hur utvecklar du elevernas kritiska förhållningssätt till informationssökning?
 • Vilka förkunskaper förväntas av studenter på högskolan när det gäller informationssökning och källkritik?
 • Övergången från skola till högskola – strategier som hjälper eleverna att lyckas som studenter

Frida Frimodt, bibliotekarie, Södertörns högskolebibliotek

 

 

Skolbiblioteken som samhällsbärande funktion


DIK utnämner varje år Skolbibliotek i världsklass. Varför är det så viktigt med just skolbibliotek? Räcker det inte med vanliga folkbibliotek?

I en värld där källkritik och förmågan att själv finna kunskap och pålitliga fakta är skolbiblioteken viktigare än någonsin. Anna talar om skolbibliotekens särställning som demokratisk och samhällsbärande kunskapsinstitution.

Anna Troberg, förbundsordförande, DIK
Onsdag 29 november 2017

 


Så skapar vi informationskompetens hos eleverna
 • Vilka effektiva system finns för att nå samtliga klasser i Sveriges näst största gymnasium?
 • Hur vi arbetar med samverkan med lärare för en självklar integration av skolbiblioteket
 • Skolans handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten
 • Rektorns roll och inflytande – utmaningar och möjligheter

Lotta Davidson-Bask & Maria Lindberg, skolbibliotekarier, Polhemskolan
Torbjörn Hanö, rektor, Polhemskolan

 


Skolbibliotekens betydelse i en digitaliserad skola
 • Skolans handlingsplan för digitalisering – vägen dit
 • Skolbibliotekens roll i skolan – hur har det skapat värde och mening för oss?
 • Effektiva verktyg för att förmedla skolbiblioteken som en betydelsefull resurs

Edward Jensinger, gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö

 

 
Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Skolbibliotekets pedagogiska uppgift handlar om att stimulera och stödja läs- och skrivundervisning i svenska och andra språk. Lär dig hur du kan arbeta för att göra skolbibliotek till en pedagogisk resurs och dessutom utgöra ett stöd i lärares arbete med att stärka elevers kompetenser i bl.a. informationssökning och källkritik.

Lyssna till hur Skolinspektionen arbetar för att skapa en garanterad kvalité av skolbiblioteken genom projektet Kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs.

Anna Wide, projektledare Kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs, Skolinspektionen

 

 

Workshop

 

Hur kan du arbeta för att göra skolbiblioteket till en pedagogisk investering?

 

När skolbiblioteket nu har reglerats som en pedagogisk funktion ställs det nya krav på nationella och regionala strukturer liksom på utbildning, pedagogisk kvalitetssäkring och på professionen. Vad krävs egentligen för att skolbiblioteket ska ge maximal utväxling i form av ökad måluppfyllelse?

Under workshopen får du genom föreläsning, interaktiva gruppdiskussioner och praktiska exempel fördjupa dig i pedagogiken kring skolbibliotek.

 

Du får lära dig:

 • Hur skolbiblioteket fungerar som pedagogisk resurs
 • Pedagogisk kvalitetssäkring av skolbiblioteksfunktionen
 • Hur du utvecklar framgångsrika samarbeten mellan skolbibliotekarier och lärare
 • Hur du gör skolbiblioteket till en del av den pedagogiska måluppfyllelsen

 

Workshopen leds av:

Sofia Malmberg, skolbibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser
Sofia har arbetat aktivt med att upplysa om skolbibliotekets pedagogiska funktion och behovet av bibliotekariekompetens i skolans lärandeprocesser. År 2016 blev hon tilldelad Greta Linder-stipendiet.


 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Västgötagatan 5
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27

Tid & plats

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Västgötagatan 5
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27