SFI-dagarna 2018

Succékonferensen är tillbaka!

 

Verktyg & praktik – lär av andras framgångar!

 

En bra SFI-undervisning har aldrig varit viktigare och du som SFI-lärare har ett stort ansvar över nyanländas framtid och förutsättningar för ett fortsatt liv i Sverige. Undervisningen måste vara anpassad utefter den enskilde elevens förkunskaper och förutsättningar.

 

För att klara av utmaningarna krävs en kontinuerlig kompetensutveckling i metoder, arbetssätt och pedagogiska hjälpmedel.

 

Har du verktygen som krävs för en lyckad språkutveckling hos dina elever?Varmt välkommen på den uppskattade konferensen SFI-dagarna 2018!

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Onsdag 21 mars 2018

 

Moderator: Lina Bokström 

Lina arbetar som SFI-lärare på ABF Stockholm och har över tio års erfarenhet i yrket, där hon undervisat på studieväg 2 och 3. Hon har genom åren startat upp många utvecklingsprojekt inom SFI och har bland annat arbetat med ett bloggprojekt och digitalt berättande. På konferensen är det Lina som utifrån sin gedigna kunskap inleder dagarna och guidar oss mellan programpunkterna.Skapa digitala berättelser med eleverna – språkutvecklande, engagerande & motiverande!
 • Tips på digitala hjälpmedel som skapar gemenskap och engagemang

 • Digitalt berättande – så kan du använda filmskapande som läromedelsverktyg

 • Konkreta exempel på hur du kan komplettera undervisningen med digitala verktyg och hjälpa eleverna uppnå bättre resultat

Lina Bokström, SFI-lärare, ABF Stockholm

Deltagarna uppmanas att ta med egen dator för att kunna prova på några digitala verktyg för film. Förbered gärna genom att ladda ner Windows moviemaker. 

Praktiska tips för hur du kan individ- & nivåanpassa SFI-undervisningen

 • Så arbetar vi med individ- och nivåanpassning inom olika studievägar

 • Språkverkstaden Entré – en undervisningsmetod där eleverna får lära sig det svenska språket genom praktiskt arbete i kök, syateljé och snickeri

 • Vilka aspekter bör du ta hänsyn till för att nivåanpassa rätt redan från början?

Anneli Gustafsson, rektor, Uddevalla vuxenutbildning

 

 

 

Utbildningsverktyg för lågutbildade som främjar läs- & skrivinlärningen

 • Användningsområden och fördelar med det kostnadsfria webb- och app-verktyget

 • Konkreta metoder som utvecklar elevens fortsatta fras-, läs- och skrivinlärning

 • Praktisk genomgång av Hej svenskas nya material som släpps 2018

Annika Hansen, projektledare & Malin Hoff, SFI-lärare, Komvux Malmö Södervärn

  

 

 

Muntliga övningar som främjar språkutvecklingen
 • Hur får du eleverna att våga mer när det gäller muntliga övningar?

 • Praktiska exempel på samtalsövningar som ökar det aktiva deltagandet och förbättrar resultaten

 • Rollspel – hur, när och varför?

Sarah Sjögren & Sabina Björn Petersson, SFI-lärare, Gnosjöandans kunskapscentrum

 

 

 

Så kan du arbeta med uttalsundervisning i klassrummet
 • Uttalsundervisning i praktiken – vad bör du tänka på?

 • Faktorer som påverkar inlärning av ett andraspråksuttal

 • Konkreta övningar att använda i klassrummet

Anders Sandberg, SFI-lärare, Karlskoga/Degerfors kommun

 

 

 

Torsdag 22 mars 2018

 

Inlärningssvårigheter eller inte tillräckligt mycket övning – hur vet vi skillnaden?
 • Olika typer av inlärningssvårigheter och hur du identifierar dem

 • Hur tar du reda på elevens anpassningsbehov?

 • Konkreta tips på undervisningsanpassningar för olika behov

Joanna Lundin, NPF-pedagog, Huddinge kommun

 

 

Faktorer som påverkar likvärdigheten vid bedömning av skriftlig produktion inom SFI
 • Aktuell forskning – vilka faktorer påverkar likvärdigheten?

 • Konkreta exempel på hur ni kan arbeta kollegialt med bedömning av elevtexter

Gustav Wallentin, provkonstruktör för de nationella slutproven i SFI, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

 

Workshop


Praktiska tips & verktyg för läs- & skrivinlärning

 

Att lära sig det svenska språket är ofta en förutsättning för att integreras i det svenska samhället. Du som SFI-lärare har höga krav på dig att ge eleverna de verktyg som krävs för att utveckla sina språkkunskaper och de metoder du använder för läs- och skrivinlärning har stor betydelse för elevens resultat. Genrepedagogikens cirkelmodell är en modell som bidrar till struktur och stöd i din undervisning, så att både elevernas skriftliga och muntliga språk utvecklas.

På workshopen visar Tiia Ojala konkreta exempel på hur du kan arbeta med genrepedagogikens cirkelmodell. Du får i grupp möjlighet att diskutera och planera för hur du kan skriva olika typer av texter utifrån cirkelmodellens fyra faser.

 

Du får lära dig:

 • Metoder, redskap och inlärningstekniker som fungerar

 • Hur du kan använda dig av genrepedagogik för att utveckla elevens skrivande

 • Praktiska exempel på språkutvecklande övningar som motiverar och ger resultat

 • Hur du kan arbeta med formativ bedömning efter att eleverna skrivit sina texter

 

Workshopen leds av Tiia Ojala, legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk & läromedelsförfattare

 

Tiia har lång erfarenhet av undervisning för nyanlända i alla åldrar. Hon har bland annat arbetat med alfabetisering på SFI och som förstelärare på en grundskola i Södertälje där hon undervisade nyanlända samt organiserade nyanländas verksamhet på skolan. Idag arbetar hon som föreläsare, utbildare och är läromedelsförfattare till bland annat Textbygget, Resan hit, Förstå språket, Mötet med nyanlända och Språkkraft. 2014 tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare

 

 

Plats & Pris

Konferens
21-22 mars 2018
Workshop
22 mars
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 569


Projektledare,
 Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 505

 

Tid & plats

Konferens
21-22 mars 2018
Workshop
22 mars
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 569


Projektledare,
 Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 505