Sexuell hälsa

Utveckla dina kunskaper inom sexologi och hormonrädsla

 

Stöd & rådgivning inom sexuell hälsa – utvecklas i din yrkesroll!

 

Sexuell hälsa kan i många fall vara ett svårt och tabubelagt ämne att prata om med patienter. Ändå är det ett område där det finns många frågor och många som behöver stöd och råd.

 

På denna konferens får du det senaste inom området i form av aktuell forskning och framgångsrika metoder för att hjälpa patienter och bli en bättre rådgivare.

 

Ta även tillfället i akt att diskutera och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa från hela landet.

 

Ta del av:

 • Aktuell forskning inom sexologi och hormonrädsla
 • Tips för bemötande, samtal och rådgivning av olika typer av patientgrupper
 • Att prata om lust och avsaknaden av den
 • Samlagssmärta och hur du kan hjälpa patienten

 

Varmt välkommen!

 

Emelie Hedberg

Projektledare 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

Tisdag 14 november 2017

 

 

Ökad kunskap om sex & samlevnad – möjligheter att förbättra preventivmedelsanvändning

 • Myter som fördröjer eller förhindrar användning av preventivmedel
 • Nya vägar för tidigare uppstart av preventivmedelsanvändning vid olika skeden i livet
 • Specifika grupper att uppmärksamma

Ingela Lindh, barnmorska, med. dr. & enhetschef Närhälsan Västra Frölunda, Västra Götalandsregionen

 

 

Aktuell forskning inom området sexuell hälsa

Regeringens beslut att genomföra den första befolkningsstudien kring sexuell hälsa i Sverige på 20 år blev föremål för en livlig debatt. Är sexuell hälsa en privat angelägenhet eller är det en hälsofråga för förd politik och olika samhälleliga aktörer att hantera och vart går gränserna? Under detta pass får du lyssna till en studie som studerar gränsdragningar för privata och samhälleliga angelägenheter kring sexuell hälsa på politisk nivå och som tar sin utgångspunkt i samhällets roll där sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) tar form.

 

 • Vilka tendenser kan vi se rörande sexuell hälsa som privat eller samhällelig angelägenhet?

Johanna Andersson, socionom & doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

 

 

 

Din viktiga roll som rådgivare inom sexuell hälsa

 • Metoder för hur du bygger upp ett förtroende för att samtala kring intima och sexologiska frågor
 • Tips och tekniker för att skapa ett gott samtalsklimat kring sexuell hälsa
 • Så kan du hantera olika värderingar, fördomar och attityder hos dig själv och hos patienten
 • Patienter som söker för något annat men som egentligen vill samtala om lust och samlagsproblem – så kan du identifiera de dolda besvären

 

 

Så kan du bemöta & tala om sex & sexualitet med personer från olika kulturer

 

 • Relationen mellan religion, kultur och sexualitet
 • Vad ska du tänka på när du möter människor från andra kulturer?
 • Olika sätt att se på sex – detta behöver du vara uppmärksam på hos patienten och dig själv
 • Din roll som vägledare – så ger du hjälp till kvinnor som inte själva vågar be om den

Hanna Möllås är leg. barnmorska, auktoriserad specialist i klinisk sexologi samt auktoriserad handledare i klinisk sexologi. Hon studerar till psykoterapeut med familjeinriktning och på mastersprogrammet i sexologi. Hanna driver en samtalsmottagning, Livets Under, där hon möter och samtalar med par, familjer och individer om sexualitet och relationer. Hennes specialintressen är religion och sexualitet.

 

 

 

Samlagsmärta hos den unga kvinnan

 • Vad kan vara orsaken?
 • Hur kan du hjälpa henne?

Nina Bohm Starke, docent & överläkare Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

 

 

 

Onsdag 15 november 2017

 

 
Sexuella övergrepp & dess följder – så arbetar du med utsatta patienter på bästa sätt

 • PTSD och frysreaktion
 • Bemötande av sexuellt våldsutsatta
 • Sexuell funktion efter sexuella övergrepp

Lotti Helström, docent & överläkare akutmottagning för våldtagna, Södersjukhuset

 

 

 

Hbtq-personer & sexuell hälsa – hur kan du hjälpa på bästa sätt?

 

 • Genomgång av aktuell forskning och kunskap om hbtqpersoners sexuella hälsa
 • Bemötande och samtal – tips för att nå fram i mötet
 • Hbtq-personers särskilda behov gällande sexuell hälsa

Carolina Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL

 

 

 

Aktuell forskning om hormoner & dess påverkan

 • Vad gör hormonerna med vår kropp och oss?
 • Hormonrädsla – vad innebär det?

Jan Brynhildsen, professor & överläkare obstetrik & gynekologi, Linköpings universitet

 

 

 

Bäckenbottensmärta som kan leda till problem med samlivet – så kan du hjälpa dessa patienter

 

 • Det komplexa bäckenet: vad innebär långvarig bäckensmärta och varför uppkommer den?
 • Det funktionella bäckenet: bäckensmärta i ett helhetsperspektiv  
 • Det smärtsamma bäckenet: grundprinciper i undersökning och behandling av långvarig bäckensmärta

Jenny Wickford, med. dr. & leg. fysioterapeut Bäckensmärtenheten, Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

 

Sexlust eller avsaknaden av den – tips på hur du kan hjälpa patienten att hitta lösningar

 

 • Sex, lust och relationer genom livet – från den unga till den mogna sexualiteten
 • Att prata om lust – ett första steg mot förändring
 • Tips på hur du som sjukvårdspersonal kan informera, stötta och hitta lösningar

Helena Cewers, leg. barnmorska & auktoriserad klinisk sexolog, Helena Cewers Consulting

 

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14-15 november 2017
Lokal
NY LOKAL
Piperska Muren Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
14-15 november 2017
Lokal
NY LOKAL
Piperska Muren Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27