Schemastyrning i vården

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Förbättra din schemaplaneringsprocess med rätt styrning

 

 

Som ansvarig chef har du ett stort ansvar för att säkerställa att din verksamhets schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses. Har du rätt verktyg för en effektiv schemaplaneringsprocess?

 

Lär dig mer om:

 • Att utgå från verksamhetens uppdrag
 • Effektiva schemamodeller och hur de tillämpas
 • Hur man som chef styr schemaläggningen
 • Bemanningsbehov och beräkningar
 • Hälsosamma scheman
 • Regelverk, aktuella lagar och avtal

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för schemaläggande verksamhet i vården. Syftet är att du ska få fördjupa din kunskap inom styrning av scheman.


Varmt välkommen!

 


 

I samarbete med:

 


 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF


Kursledare:


Ann Bertilsson är verksamhetskonsult med mycket god kompetens inom schemastyrning och stor erfarenhet av schemaläggning inom sjukvården.


Andreas Käll
är verksamhetskonsult med lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling.Utmaningar inom schemaläggning
 • Varför är det så svårt med schemaläggning?

 • Vilka konsekvenser kan det få om det brister i schemaläggningen?

 • Erfarenheter från olika verksamheter inom vården

   

 

Regelverk, aktuella lagar & avtal
 • Vilka direktiv, lagar och avtal påverkar schemat och schemaläggningen?

 • Arbetstidslagen med dess dygns och veckovila förklaras

 • Praktiska exempel från olika verksamheter när det gäller hur regelverk kan se ut på enhetsnivå

   

 

Hälsosamma scheman
 • Vad säger forskningen om hur hälsan påverkas av att arbeta oregelbundet?

 • Så kan du tänka för att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån schemat, medarbetarskap och processen

   

 

Bemanningsbehov & beräkningar
 • Att utgå från verksamhetens uppdrag

 • Hur samverkar bemanningsbehov, personalgrupp och schemaregler i schemaläggningen?

 • Så kan du räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser

 • Beräkningar av olika tänkbara scenarier kring tex utökning/ nerdragning av verksamheten, ändrade schemaregler, och utökning av personalgrupp

   

 

Hur du som chef kan styra schemaläggningen
 • Hur kan du ta fram mål, regler och riktlinjer för schemaläggningen?

 • Exempel på områden som ofta är lämpliga att styra kring

 • Hur kan medarbetarpåverkan ske på olika sätt och i olika delar av processen?

 • Diskussion kring hur du kan följa upp schemaläggningen och skapa en kontinuerlig förbättring av schemasituationen

   

 

Schemamodeller & hur de tillämpas
 • Genomgång av olika schemamodeller: vilka för och nackdelar finns?

 • Vilka trender ser vi just nu och vad kan passa för olika verksamheter och i vilka faser

   

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
25-26 april 2018
Lokal
Warfvinges väg 45
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

5 450 kr
6 450 kr
7 450 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
25-26 april 2018
Lokal
Warfvinges väg 45
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

5 450 kr
6 450 kr
7 450 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81