Särskolan

 

Var med och utveckla och förbättra arbetet i särskolan

 

Arbetet i särskolan är otroligt viktigt, utmanande och innebär ett stort ansvar och många påtryckningar. Här är inte bara kunskapsmålen viktiga, utan fokus ligger även på att anpassa skoldagen till elevernas individuella förmåga och behov. Olika typer av bemötande krävs och metoder för lärande är inte alltid självklara när det kommer till barn med olika funktionsförmågor och diagnoser. 

 

På konferensen får du betydelsefull kunskap och tips utifrån lyckade arbetssätt direkt från några av landets särskolor. På plats finns även experter inom specialpedagogik som delar med sig av sina kunskaper och bästa strategier för att utveckla och förbättra arbetet i särskolan. Missa inte denna möjlighet att inspireras, utvecklas och få goda idéer för ditt fortsatta arbete i särskolan!

 

Varmt välkommen!

Emelie Hedberg
Projektledare

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 19 september

 

 
Nya arbetssätt för att utveckla kommunikationen med dina elever
 • DART: kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – så arbetar vi
 • Så kan du bygga upp en kommunikativ miljö med olika former av AKK i fokus
 • Exempel från projektet KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö 

Helena Molker Lovén, pedagog, DART

 

 

  

Spara

Spara

 

Bedömning & betygsättning i särskolan – betydelse, tolkning & anpassning till eleverna
 • Den formativa bedömningens naturliga hemvist i särskolan
 • Så påverkar styrdokumentens skrivningar vår undervisning
 • Betygssättningsprinciper - hur är det tänkt egentligen?

Anna Karlefjärd, doktorand, Karlstad universitet

 

 

 

Spara

Spara


Det sociala samspelet & andra svårigheter särskoleelever möter i vardagen – så kan du underlätta i den dagliga verksamheten
 • Individanpassade lösningar för mer effektiva hjälpinsatser
 • Så kan du stödja eleverna i olika sociala situationer
 • Skapa motivation genom transparens och delaktighet

Anna Södergren, specialpedagog, Lunaskolan

 

Spara

Spara

 
 
Läskunnighet & läsförståelse i särskolan – så kan du stödja dina elever
 • Läslyftet enligt Åmålsmodellen – inriktning särskolan
 • Lyckade metoder för läsförståelse genom kollegialt lärande
 • Läs- och skrivundervisning i särskolan – konkreta exempel och arbetssätt

Helena Lehtonen, speciallärare Grundsärskolan & Jessica Clefberg-Öhman, speciallärare, Gymnasiesärskolan, Åmåls kommun

 

 

 

Spara

Spara

 

Speciellt inbjuden:

 

Lågaffektivt bemötande – så förebygger du problemskapande beteende i din verksamhet
 • Barn med olika diagnoser och funktionsvariationer – så kan du förhålla dig till dem
 • Lågaffektiva förhållningssätt – bemötande och metoder för att förebygga problemskapande beteenden
 • Stress- och sårbarhetsmodellen – för bättre förståelse kring utmanande beteende
 • Konkreta verktyg och arbetsmetoder genom affektutbrottsmodellen

Maria Bühler, Kogita psykologi, är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi och har bred erfarenhet av barn och ungas utveckling.

 

 

Spara

Spara

 

 

Onsdag 20 september

 

Spår 1: Inriktning yngre åldrar

Elever i tidig utvecklingsnivå – lyckade metoder att använda i praktiken
 • Metoder för undervisning och träning – fungerande tips och verktyg
 • Innehåll för de olika ämnena i träningsskolan – vad behöver du fokusera på

 • Stöd för bedömning och utvärdering av kunskaper hos elever i tidig utvecklingsnivå

Magnus Kvidal, lärare, Kajan friskola

 

 

Spara

Spara

 Så kan IT & läsplattor underlätta undervisningen i särskolan
 • Användning av nya digitala kanaler för inlärning – så lyckas du
 • Klassblogg – för stärkt självförtroende och självkänsla hos eleverna
 • Så kan du arbeta med läsplattor – konkreta tips och tillvägagångssätt

Lillan Lakkafjell, IT-pedagog, Volgsjö skola, Vilhelmina kommun

 

Spara

Spara

 

Spår 2: Inriktning äldre åldrar

 

In i vuxenlivet – metoder & framgångsfaktorer för lyckat APL
 • Planering och förberedelser – tips för att hitta bra praktikplatser
 • Eleven på arbetsplatsen – ansvar och bedömning
 • Vinsterna med APL – utvärdering och framtidsutsikter för eleven

Pia Stenmark, lärare & Isa Cavling, specialpedagog, Svalöfs gymnasium, Svalövs kommun

Spara

Spara

 
 
Så kan du arbeta med inkludering tillsammans med den övriga skolan
 • Inkludering eller integrering – anpassning av lärandemiljön istället för anpassning hos eleven
 • Fördelarna du får genom ett inkluderande arbetssätt
 • Så kan du samarbeta med övriga lärare för bättre gemenskap hos eleverna

Mathias Engvall, lärare, Strandskolan, Tyresö kommun 

Spara

Spara

 

 

Spår 1 & 2

 

Elever i gränslandet – hjälp dina elever att hitta sin identitet i den stora skolan
 • Inkludering eller utanförskap – så fångar du upp gränslandseleverna
 • Funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsförmåga – begreppen som styr förhållningssätten till eleven
 • Känslan av att lyckas – så motiverar du dina elever till framgång


Jonas Monsén, utvecklingsledare, speciallärare & förstelärare i specialpedagogik, Fryshusets gymnasiesärskola

 

 

 

Spara

Spara

Workshop

De svåra samtalen – så bemöter du föräldrar till barn i särskolan på bästa sätt

 

Med sin kunskap om barnet är föräldrar till barn i särskolan en oumbärlig resurs för personalen. Att relationen och samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar är otroligt viktigt för barnets fortsatta utveckling och skolgång. Att kunna bemöta och samtala med föräldrar kan dock vara en stor utmaning, speciellt när samtalen rör känsliga ämnen och annat som kan vara svårt för en förälder att höra.

 

På denna workshop får du ta del av modeller och strategier för samtalssituationer som kan upplevas som svåra och känsliga, både för dig som personal i särskolan och för föräldrar. Du kommer att få värdefulla tips och verktyg som du med fördel kommer att kunna applicera i ditt dagliga arbete.

 

Du får bl.a. lära dig:

• Konkret modell för att skapa struktur i känsliga samtalssituationer
• Förhållningssätt och relationsskapande strategier vid svåra samtalskontakter med föräldrar
• Samtalsstrategier som leder till förändring och utveckling
• Konflikthanteringsstrategier i känsliga lägen


Workshopen leds av Lasse Lindsjö, leg. psykolog, LS Utveckling

 

Lasse Lindsjö är legitimerad psykolog med specialkompetens i pedagogisk psykologi och han är även en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare. Lasse har arbetat som psykolog i alla delar av skolväsendet, inklusive särskolan, och arbetar i dagsläget
med kompetensutveckling och andra utvecklingsuppdrag. Under workshopen delar han med sig av sin unika kunskap och ger dig handfasta verktyg och metoder att använda i svåra samtal med föräldrar till barn i särskolan.

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
19-20 september 2017
Workshop
20 september 2017
Lokal
Hotel Riverton
Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 september

Fr.o.m.


2 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Emelie Hedberg
E-post: emh@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73

Tid & plats

Konferens
19-20 september 2017
Workshop
20 september 2017
Lokal
Hotel Riverton
Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 september

Fr.o.m.


2 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Emelie Hedberg
E-post: emh@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73