Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

 

Hur hanterar du den ökade psykiska ohälsan i vården?

 

Äldreomsorgen står idag inför flera utmaningar och möjligheter. En av dessa är en ökad psykisk ohälsa hos de äldre och det är viktigare än någonsin att kunna erbjuda rätt stöd för en bättre äldrevård. De äldre möts ofta av kompetensbrist hos vårdpersonalen, bristande insatser och ett vårdsystem som sällan är anpassat efter deras psykiska behov.

 

För att skapa en äldreomsorg som är trygg och anpassad för varje patient oavsett psykisk sjukdom behöver du som arbetar inom äldrevården skapa fungerande arbetssätt och strategier för att kunna hantera detta på bästa sätt.

 

Men hur gör vi för att omvandla information till kunskap för att lyckas att bemöta den ökande psykiska hälsan hos äldre? Ta del av två lärorika dagar och lär dig mer hur du ska hantera denna problematik.

 

 Varmt välkommen!

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 

 

Onsdag 6 december 2017Varför ska vi tala om äldres psykiska ohälsa?
 • Vem, vilka eller vad är det vi menar när vi talar om äldre med psykisk ohälsa?
 • Hur kan stödet, vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa integreras med andra verksamheter inom vård och omsorg?

 

Vad är egentligen psykisk ohälsa & vilka psykiska sjukdomar är vanligast bland äldre?
 • Olika faktorer som orsakar psykisk ohälsa hos äldre
 • Hur påverkar psykisk ohälsa den äldre och omgivningen?
 • Hur identifierar du de vanligaste psykiska sjukdomarna hos äldre?

Susanne Rolfner Suvanto, specialistsjuksköterska inom psykiatri, fil mag inom vårdpedagogik, projektledare, föreläsare, skribent, Omvårdnadsinstitutet och (H)järnkoll

 Så bemöter du äldre med psykisk ohälsa på rätt sätt – praktiska exempel
 • Aggressiva och hotfulla äldre – hur bemöter vi de på rätt sätt?
 • Metoder för hur du bemöter olika typer av psykisk ohälsa
 • Konkreta tips på hur du kan agera under det fysiska mötet med äldre
 • Så kan du på ett smart sätt kommunicera med en person som har nedsatt eller förändrat intellekt så både du och vårdtagaren mår bra

Ola Polmé, sjuksköterska inriktning på äldres hälsa, författare & föreläsare

 Så skapar du en bättre miljö för äldre med psykisk ohälsa

 

 • Så kan du skapa goda relationer till äldre och inte bara genomföra insatser
 • Hur visar du förståelse för äldre som tappat sin fysiska funktion?
 • Så kan du individanpassa vården för en tryggare miljö
 • Framtiden – hur kan vi bibehålla och utveckla den goda kvalitén?

Aida Tegeltia, verksamhetsledare, Tubberödshus äldreboende Tjörns kommun

Lilian Bohlin, äldreomsorgschef, Tubberödshus äldreboende Tjörns kommun

 

 Hur du skiljer på demens & psykisk ohälsa & vilka tecken som identifierar vad
 • Vilka tecken är vanliga vid demens?
 • BPSD – metod som underlättar vid identifieringen av demens/psykisk ohälsa
 • Vad är demens? Symtom, sjukdomens faser och de vanligaste demenssjukdomarna
 • Metoder som hjälper dig att skilja på demens och psykisk ohälsa?

Hans Inge Lindeskov, demenssköterska & föreläsare

 Personlig berättelse om erfarenhet av äldres psykiska ohälsa och dess konsekvenser

Inger Händestam arbetar som projektledare, coach och samtalsterapeut, på sidan av detta har hon även uppdrag som ambassadör på (H)järnkoll sedan 4 år tillbaka. Som ambassadör har Inger uppdraget att dela med sig av sin personliga berättelse/erfarenhet av psykisk ohälsa och som följd att förlora nära anhöriga i självmord.

 

Nu vill Inger sprida kunskap på denna konferens genom att dela med sig av sin erfarenhet, missa inte chansen och ta del av denna gripande historia.

 Torsdag 7 december 2017

 

 

Hur ska du bemöta närstående till en person med psykisk ohälsa?
 • Vad kan du erbjuda för stöd till de närstående/anhöriga?
 • Sekretess – vad får närstående/anhöriga ta del av?
 • Strategier för hur du kan genomföra samtal med anhöriga till äldre med psykisk ohälsa

Lennart Magnusson, verksamhetschef & forskare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

 Metoder för att prioritera rätt vid tecken på psykisk ohälsa
 • Därför är det viktigt att du prioriterar rätt
 • Praktiska tips för hur du ska prioritera vid tidsbrist
 • Så kan du skapa en genomförandeplan tillsammans med den äldre

Kristoffer Willstedt, verksamhetschef & verksamhetsutvecklingschef

Aleris Carina Forsberg, regionchef, Aleris

 Kompetensutveckling för personalen – hur möjliggör du det praktiskt?

 

 • Exempel på hur du kan organisera långsiktiga kompetensatsningar inom äldreomsorgen och äldrevården
 • Så skapar vi förutsättningar till individuell kompetensutveckling för personalen
 • Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara på befintlig kompetens i äldreomsorgen och äldrevården?

Liselotte Björk, utbildare lära/demensvårdskoordinator, Ambea


Workshop

 

Konkreta tips för rätt bemötande av äldre med psykisk ohälsa

 

Du som arbetar inom äldrevården och äldreomsorgen är utan tvivel medveten om hur viktigt ett bra bemötande av vårdnadstagaren är. Med en ständig ökning av antal äldre i samhället skapas det klyftor mellan tillräckliga resurser, kompetens och bemötandet i äldrevården. Att finna en balans där emellan, trots tidsbristen, är en stor utmaning och därför behövs strategier och metoder för att bemötandet ska bli optimalt.

 

På denna workshop får du som yrkesverksam inom äldrevården och äldreomsorgen ta del av erfarenhetsbaserade tips, berättelser och case från verkligheten för att lyckas med ditt bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Teori varvas med interaktiva diskussioner där du får utbyta erfarenheter med branschkollegor från hela landet.

 

 

Vi går igenom:

 

 • Hur du kan individanpassa bemötandet
 • Olika kommunikationsstrategier för att nå den äldre med psykisk ohälsa
 • Implementering av metoder och strategier
 • Hur du bjuder in vårdtaganden i ditt bemötande

 

 

Workshopen leds av:

 

Kristoffer Willstedt, verksamhetschef & verksamhetsutvecklare & Carina Forsberg, regionschef inom stöd & boende, Aleris.

 

Kristoffer arbetar som verksamhetschef på LSS-boendet Aleris som är ett specifikt boende som riktar sig mot äldre med hjärnskador. Kristoffer arbetar även som verksamhetsutvecklare inom Aleris Stöd och boende och han har tidigare varit biträdande verksamhetschef på Aleris Råsunda, som är ett äldreboende för äldre personer med psykisk ohälsa.

 

Carina är leg. sjuksköterska med en magisterexamen inom psykiatrisk omvårdnad. Hon har även påbörjat en magisterexamen inom organisation och ledarskap och har läst kurser inom juridik. Med sin långa akademiska bakgrund arbetar Carina som regionchef inom Aleris stöd och boende där hon strävar efter att tillsammans med medarbetarna och brukarna ta verksamheterna till en ny nivå.

 

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40