Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

 

Hur hanterar du den ökade psyskiska ohälsan i vården?

 

Äldreomsorgen står idag inför flera utmaningar och möjligheter. En av dessa är en ökad psykisk ohälsa hos de äldre och det är viktigare än någonsin att kunna erbjuda rätt stöd för en bättre äldrevård. De äldre möts ofta av kompetensbrist hos vårdpersonalen, bristande insatser och ett vårdsystem som sällan är anpassat efter deras psykiska behov.

 

För att skapa en äldreomsorg som är trygg och anpassad för varje patient oavsett psykisk sjukdom behöver du som arbetar inom äldrevården skapa fungerande arbetssätt och strategier för att kunna hantera detta på bästa sätt.

 

Men hur gör vi för att omvandla information till kunskap för att lyckas att bemöta den ökande psykiska hälsan hos äldre? Ta del av två lärorika dagar och lär dig mer hur du ska hantera denna problematik.

 

 

Ur programmet!

 

Varför ska vi prata om äldres psykiska ohälsa?
  • Hur kan man organisera stödet för kommunal- och verksamhetsbidrag
  • Vilken kompetens krävs
  • Hur kan man samordna stödet med andra verksamheter

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

 

 

Så bemöter du äldre psykisk ohälsa på rätt sätt -goda exempel
  • Aggressiva och hotfulla patienter- hur bemöter vi de på rätt sätt?
  • Metoder för hur du bemöter olika typer av psykisk ohälsa
  • Konkreta tips över hur du agerar vid det fysiska mötet med patienten

Ola Polmé, Ola Polmé AB

 

 

  1. Program
  2. Anmälan
  3. Plats & Pris
  4. PDF KOMMER
Fullständigt program kommer inom kort!

 

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40