Programmering i skolan

Programmering i skolan

 

Programmering - hur implementerar du den i undervisningen på bästa sätt?

 

Programmering ska ingå i ämnena matematik och teknik senast juli 2018, vilket ställer höga krav på dig som lärare. Har du och din skola de rätta förutsättningarna och kunskaperna som krävs för att lyckas?

På denna konferens får du välja mellan två spår, åk F-6 och 7-9. Under två lärorika dagar varvar vi teori med interaktiva workshops. Ta del av vanliga och användarvänliga program, verktyg och metoder, lär dig hur de fungerar samt hur du kan använda dem i din undervisning.

 

 

Varmt välkommen!


Malin Hammer Northcott
Projektledare

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 

Onsdag 15 november 2017


Så kan du tillämpa programmering i din undervisning & koppla till de nya läroplansskrivningarna

 • Vad är syftet med att införa programmering i undervisningen?
 • Så tolkar du de nya läroplansskrivningarna
 • Hur kan du omvandla de nya skrivningarna till konkreta handlingsplaner?

Linda Mannila, utbildare & forskare, Digismart

 

 

Så kan du undervisa i programmering på ett intresseväckande sätt trots begränsade resurser
 • Vad finns det för kostnadsfria resurser och var hittar du dem?
 • Hur bör du navigera för att hitta det mest relevanta att använda i din undervisning?
 • Tips på hur du på ett resurseffektivt sätt kan använda programmering i olika ämnen

Fredrik Kennebäck, grundare, Freken
http://www.freken.se/

 

 

Spår 1: Årskurs F-6

WORKSHOP

Programmering i åk F-6 – vanliga & användarvänliga program, verktyg & metoder


Under denna interaktiva workshop varvar vi teori med övningar och praktisk tillämpning.  Lär dig mer om de vanligaste programmeringsverktygen för åk F-3 och 4-6 och få möjligheten att prova på själv. Här hämtar du ny kunskap inom programmering och får konkreta tips på användarområden och utlärningsmetoder.

Vi går igenom:

 • Vilka är de vanligaste verktygen i åk F-6?
 • Vilka fördelar finns det med verktygen?
 • Användning av olika appar – så fungerar FixTheFactory, Coda Game, ScratchJr och Lightbot Hour
 • Hur kan du arbeta med Code Combat?
 • Vad behöver du tänka på innan du sätter igång?
 • Tips och förslag på hur du direkt kommer igång med programmering i klassrummet

 

Workshopen leds av Ann Ulfves, NT-utvecklare & förstelärare NO/Ma/teknik/IKT, Fornuddens skola

 Spår 2: Årskurs 7-9

WORKSHOP

Robotar gör programmering både roligt och lärorikt!

Under denna workshop får du lära dig mer om Lego Mindstorms och Arduino. Arduino passar bra för de högre åldrarna, medan Lego Mindstorms fungerar för alla elever. Du kommer få möjlighet att programmera både Lego och Arduino och tips på hur du kan använda dig av dem i klassrummet.

 

Vi går igenom:

 • Vad är programmering och varför är det viktigt att eleverna lär sig det?
 • Hur fungerar Lego robotar och Arduinos?
 • Tips och förslag på hur du kan lägga upp lektioner kring dessa robotar

Workshopen leds av Fredrik Löfgren, robotforskare, Linköpings universitet

 Spår 1: Årskurs F-6

Så kopplar du programmering till olika ämnesområden

 • Vilken typ av programmering kan användas inom matematik?
 • Vilken typ av programmering kan användas inom teknik?
 • Konkreta exempel på hur du kan lägga in programmering ämne för ämne

Caisa Skoglund, förstelärare åk 1-6, Tågaborgsskolan

 

 

Spår 2: Årskurs 7-9

Så kopplar du programmering till olika ämnesområden

 • Vilken typ av programmering kan användas inom matematik?
 • Vilken typ av programmering kan användas inom teknik?
 • Konkreta exempel på hur du kan lägga in programmering ämne för ämne

Niclas Ekholm, IKT-pedagog & ansvarig för makerspace, GlömstaskolanTorsdag 16 november 2017

 

Spår 1: Årskurs F-6

WORKSHOP

Programmering av robotar – så använder du dig av dem i undervisningen


Under denna workshop får du lära dig mer om vanliga och användarvänliga programmeringsbara robotar som kan användas i åk F-6. Du får även möjligheten att prova på att använda dessa robotar samt tips på hur du kan använda dig av dem i klassrummet.

 

Vi går igenom:

 • Vilka är de vanligaste robotarna att använda inom åk F-6?
 • Vad är Bee-bot/Blue-bot, SPRK+ och OsmoCoding?
 • Hur fungerar dessa robotar?
 • Tips och förslag på hur du kan lägga upp övningar kring robotar

Workshopen leds av Fredrik Kennebäck, grundare, Freken

 

Spår 2: Årskurs 7-9


WORKSHOP

 

Programmering i åk 7-9 – vanliga & användarvänliga program, verktyg & metoder

Under denna interaktiva workshop varvar vi teori med övningar och praktisk tillämpning. Lär dig mer om de vanligaste programmeringsverktygen för åk 7-9 och få möjligheten att prova på själv.

 

Här hämtar du ny kunskap inom programmering och får konkreta tips på användarområden och utlärningsmetoder.

 

Vi går igenom:

 • Vilka är de vanligaste verktygen i åk 7-9?
 • Vilka fördelar finns det med verktygen?
 • Så kan du arbeta med Kojo och andra webbresurser
 • Vad behöver du tänka på innan du sätter igång?
 • Tips och förslag på hur du direkt kommer igång med programmering i klassrummet

Workshopen leds av Andreas Hedlund, IKT-utvecklare, Skellefteå kommun

 Spår 1: Årskurs F-6

WORKSHOP

Med ämnet som utgångspunkt – så kan programmering bidra till att uppfylla kunskapsmålen 

Sjöstadsskolan ligger i framkant när det gäller programmering i undervisningen. Under detta interaktiva pass får du lyssna till vilka programmeringsverktyg de använder sig av i åk F-6 och hur de integrerar dessa för att uppnå kunskapsmålen i olika ämnen. Du får sedan sitta i mindre grupper och ta fram klassrumsplaneringar utifrån målen i olika ämnen och se hur du kan få in programmering på ett naturligt sätt.


Vi går igenom:

 • Konkreta exempel på hur vi använder programmering som verktyg för att uppnå kunskapsmålen 
 • Så kan du lägga till programmering i ämnet utan drastiska ändringar i dina lektionsplaner 
 • Metoder du kan använda för uppföljning och avstämning mot kunskapskraven 

Workshopen leds av Yvonne Littbrand, lärare, Sjöstadsskolan
Spår 2: Årskurs 7-9

WORKSHOP 

Med ämnet som utgångspunkt – så kan programmering bidra till att uppfylla kunskapsmålen

Under denna workshop blandar vi teori med interaktiva övningar där du dels får tips på färdiga lektionsupplägg, men även prova på ett antal programmeringsuppgifter som du sedan kan göra tillsammans med dina elever. Du får testa några av de vanligaste programmeringsmiljöerna för att t ex skapa spel, styra robotar eller programmerbar elektronik.


Vi benar ut vad det innebär att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering, hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas samt hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.


Vi går igenom:

 • Konkreta exempel på hur du kan använda programmering som verktyg för att uppnå kunskapsmålen
 • Hur du lägger till programmering i ämnet utan drastiska ändringar i dina lektionsplaner
 • Metoder du kan använda för uppföljning och avstämning mot kunskapskraven

Workshopen leds av Niclas Ekholm, IKT-pedagog & ansvarig för makerspace, Glömstaskolan

 Vilken nivå bör du lägga undervisningen på i de olika årskurserna?
 • Vad säger läroplanen gällande programmeringsnivå i olika årskurser?
 • Konkreta förslag på progressionsupplägg från F-6
 • Konkreta förslag på progressionsupplägg från 7-9
 • Så bör du resonera kring begreppen ”Code to learn” och ”Learn to code” när du planerar progressionsupplägget 

Andreas Hedlund, IKT-utvecklare, Skellefteå kommun

 Spår 1: Årskurs F-6

WORKSHOP

Så kan du lägga upp lektionsplaneringen – konkreta exempel & praktisk tillämpning

Under denna workshop får du lära dig mer om hur du på bästa sätt kan lägga upp lektionsplaneringen när programmering används som verktyg i undervisningen. Ta del av goda exempel och sitt i grupp för att ta fram egna lektionsplaner.


Vi går igenom:

 

 • Hur du planerar lektioner som inkluderar programmering
 • Konkreta exempel på beprövade lektionsplaner
 • Utmaningar och möjligheter i planeringsarbetet

Workshopen leds av Ann Ulfves, NT-utvecklare & förstelärare NO/Ma/teknik/IKT, Fornuddens skola

 


Spår 2: Årskurs 7-9

WORKSHOP

Så kan du lägga upp lektionsplaneringen – konkreta exempel & praktisk tillämpning

Under denna workshop får du med dig praktiska tips och exempel på hur du kan lägga upp lektioner som inkluderar programmering för åk 7-9 samt hur du bör tänka för att lyckas med detta.

 

Öva på plats – hämta inspiration från workshopsledaren och andra deltagares erfarenheter och ta fram en lektionsplan som du kan använda dig av på skolan. Möt även elever från Sjöstadsskolan och få deras perspektiv.

 

Vi går igenom:

 • Så har vi lagt upp lektioner med olika programmeringsverktyg, annat interaktivt material och hemsidor som stöd
 • Vad är viktigt att tänka på när du planerar lektioner som inkluderar programmering?
 • Så gör du en intressant lektionsplan som du kan använda dig av i klassrummet

Workshopen leds av Viet Van, lärare, Sjöstadsskolan

 

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
15-16 november 2017
Lokal
Clustret - Gamla stan
Skeppsbron 44 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69

Tid & plats

Konferens
15-16 november 2017
Lokal
Clustret - Gamla stan
Skeppsbron 44 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 69