Programmering i skolan 2018

Få in programmering på ett naturligt sätt i undervisningen!
 

Nu är den äntligen tillbaka – den högst uppskattade konferensen om programmering i skolan! 

 

Till hösten ska programmering ingå i ämnena matematik och teknik, vilket ställer stora krav på dig som lärare. På konferensen får du lyssna till, och interagera med både experter och framstående praktikfall. De delar med sig av värdefulla tips, erfarenheter och exempel på hur programmering blir en naturlig del i undervisningen.

 

Vi varvar teori och workshops även i år och har gjort konferensen ännu mer interaktiv. Prova bland annat på vanliga och användarvänliga program, verktyg och metoder, lär dig hur de fungerar och hur du kan använda dem i klassrummet.

 

Ta även del av konkreta lektions- och progressionsexempel och få tips om kostnadsfria resurser anpassade för skolan.

 

Varmt välkommen!

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 

 

Tisdag 13 november 2018

 

Välj mellan två spår, åk F-6 eller 7-9

 

Gemensamt pass

Så kan du tillämpa programmering i din undervisning & koppla till de nya läroplansskrivningarna

 • Så tolkar du de nya läroplansskrivningarna
 • Hur får du på bästa sätt in programmering i den befintliga undervisningen?
 • Framgångsfaktorer och fallgropar på individ- och ledningsnivå
 • Hur har andra skolor strukturerat upp arbetet och lyckats införa programmering i skolan?

Linda Mannila, utbildare & forskare, Digismart

Linda har lång erfarenhet av lärarfortbildning och utvecklingsprojekt inom bl. a. digital kompetens, making, programmering, säkerhet och integritet i både Sverige och Finland. Hon har även grundat och driver den ideella föreningen Make It Finland samt forskar kring datavetenskapens didaktik. Linda är dessutom författare och har skrivit boken Att undervisa programmering i skolan.

 

 

 

Spår 1 (åk F-6)

 

Vad finns det för kostnadsfria verktyg & resurser att använda sig av som är anpassade för skolan?
 • Vad finns det för bra kostnadsfria resurser och var hittar du dem?
 • Vilka är att rekommendera och varför?
 • Hur sållar du ut de mest relevanta för just dig i din undervisning?

Ulrica Elisson Grane, förstelärare digitala lärmiljöer, Ullvi skola & digitaliseringsutvecklare för grundskolan, Leksands kommun

Ulrica programmerar i olika ämnen tillsammans med sina elever från åk 1-6 sedan flera år tillbaka. Detta delar hon även med sig av på ulricaelisson.se.

 
 

 

Programmeringsbara robotar – prova på & få tips på undervisningsupplägg

Under denna workshop får du lära dig hur du kan introducera programmering i årskurs F-6 med hjälp av spännande och enkla programmerbara robotar. Du får möjligheten att testa själv och får tips och idéer om hur du kan använda dem i klassrummet.

 

Vi går igenom: 

 • Vilka robotar finns och rekommenderas för åk F-6?
 • Exempel på hur robotar så som t. ex. Blue-Bot, Ozobot och Sphero kan användas i undervisningen
 • Konkreta tips och förslag på lektionsupplägg

Workshopsledare meddelas inom kort

 

 

 

 

 

 
 

Spår 2  (åk 7-9)

 

Vad finns det för kostnadsfria verktyg & resurser att använda sig av som är anpassade för skolan?
 • Vad finns det för bra kostnadsfria resurser och var hittar du dem?
 • Vilka är att rekommendera och varför?
 • Hur sållar du ut de mest relevanta för just dig i din undervisning?

Björn Benbasat, lärare & IKT-utbildare, Xenter & Advania Skolpartner

Björn är lärare sedan 1994 och IKT-pedagog sedan 2007. Han är Google Educational Trainer och Apple Professional Learning Specialist.

 

 
Exempel på textbaserade programmeringsuppgifter som skapar ett mervärde i matematikundervisningen

Under denna workshop kommer vi att praktiskt genomföra olika programmeringsuppgifter i språket Python som kan användas direkt i matematikundervisningen för årskurs 7-9. Vi kommer att utföra aktiviteterna dels i plattformen Idle som kan laddas ner på datorn, samt i den webbaserade miljön repl.it.

 

Vi går igenom:

 • Startaktiviteter för att träna på syntaxen i Python
 • Program/uppgifter där vi utgår från en grundkod som sedan modifieras utifrån nya förutsättningar
 • Program från grunden som möter olika centralt innehåll i matematiken, där problemlösning ingår som en viktig komponent

Deltagarna uppmanas ta med dator med plattformen Idle för bästa upplevelsen. Skaffa gärna även ett konto på repl.it.

 

Ulrihca Malmberg, lärare i matematik, naturkunskap & geografi, Södra Latins gymnasium

Ulrihca har lång erfarenhet som grundskollärare och vann Guldäpplet 2017, bland annat för framtagandet av en lärarutbildning i programmering för grundskolan.

 

 

Gemensamt pass

Hur du lyckas med arbetsprocessen vid programmering – bakgrundstänk, planering, upplägg & genomförande
 • Så kan du lägga upp din programmeringsplanering på bästa sätt för att lyckas i genomförandet
 • Hur förändras arbetsprocessen från förskoleklass till årskurs 9?
 • Exempel på upplägg som passar både matematik och teknik samt längre och kortare insatser med eleverna
 • Framgångsfaktorer och fallgropar som kan påverka elevernas upplevelse och resultat
Ulrihca Malmberg, lärare i matematik, naturkunskap & geografi, Södra Latins gymnasium  
 

 

Onsdag 14 november 2018

 

Spår 1 (åk F-6)

 

Micro:bit – hur fungerar denna mikrodator & hur kan den användas i undervisningen?

Lär dig grunderna i programmering med hjälp av BBC:s Micro:bit! BBC och deras samarbetspartner har tagit fram ett mikrokontrollkort riktat till programmering i skolmiljö, för elever i alla åldrar. Micro:bit kan programmeras att styra och samverka med en lång rad olika elektroniska komponenter via USB eller Bluetooth.

 

Under workshopen får du:

 • Skapa egna koder i block för att styra en Micro:bit
 • Överföra koder från din dator till en Micro:bit
 • Koda och koppla dioder, högtalare och servo med mera till en Micro:bit
 • Konkreta förslag på lektionsupplägg

Glöm inte att ta med egen dator (Micro:bit är just nu inte så
funktionell med I-pad)

 

Maria Sandfjord, förstelärare i matematik & IKT-pedagog, Sollentuna Musikklasser

Som IKT-pedagog är Maria aktiv i flera projekt inom digitalisering och programmering i Sollentuna kommun. Utöver det föreläser och leder hon workshops för lärare utanför kommunen inom bland annat programmering.

 
 
 
Så kan du programmera med Scratch i ditt klassrum

Under denna interaktiva workshop varvar vi konkreta exempel med övningar och praktisk tillämpning. Lär dig mer om Scratch för åk F-3 och 4-6 samt hur de kan användas i teknik- och matematikundervisningen.

 

Som deltagare får du:

 • Lära dig mer om Scratch och hur du kan använda det i undervisningen
 • Förslag på hur du kan applicera programmen i det du arbetar med just nu
 • Möjlighet att under workshopen skapa något du kan använda i ditt klassrum
 • Tips på andra användbara programmeringsverktyg

Talare meddelas inom kort

 

 
 
Praktiska exempel på progression inom programmering
 • Vad säger läroplanen gällande programmeringsnivå i olika årskurser för matematik och teknik?
 • Praktiska exempel på progressionsupplägg från åk F-6
 • Vilka appar och robotar kan du använda till varje övning?
 • Så kan du på ett omväxlande och utmanande sätt träna olika färdigheter och förmågor
Ann Ulfves, förstelärare inom digitalisering & programmering, Fornuddens skola
 
 
Lektionsplanering – konkreta tips på hur du kan ta fram en serie lektioner

Under workshopen får du lära dig mer om hur du på bästa sätt kan lägga upp lektionsplaneringen när programmering används som verktyg i undervisningen. Ta del av goda exempel och sitt i mindre grupper och ta fram egna lektionsplaner.

 

Vi går igenom:

 • Vad du bör tänka på när du planerar lektioner som inkluderar programmering
 • Exempel på olika lektionsupplägg
 • Hur du gör intressanta lektionsplaner som du kan använda dig av i klassrummet

Ann Ulfves, förstelärare inom digitalisering & programmering, Fornuddens skola

 

 
 

Spår 2  (åk 7-9)

 

Micro:bit – hur fungerar denna mikrodator & hur kan den användas i undervisningen?

Lär dig grunderna i programmering med hjälp av BBC:s Micro:bit! BBC och deras samarbetspartner har tagit fram ett mikrokontrollkort riktat till programmering i skolmiljö, för elever
i alla åldrar. Micro:bit kan programmeras att styra och samverka med en lång rad olika elektroniska komponenter via USB eller Bluetooth.

 

Under workshopen får du:

 • Skapa egna koder i både block och text för att styra en Micro:bit
 • Överföra koder från din dator till Micro:bit
 • Koda och koppla dioder, högtalare och servo med mera till en Micro:bit
 • Konkreta förslag på lektionsupplägg

Glöm inte att ta med egen dator (Micro:bit är just nu inte så funktionell med I-pad)

 

Helene Zeland Bodin, förstelärare i teknik & matematik, Sollentuna Musikklasser

Helene har under flera år arbetat med programmering i sin undervisning (åk 7-9). Hon är en van och uppskattad workshopledare på temat programmering med Micro:bit utanför Sollentuna kommun. Helene är även involverad i flera olika projekt inom digitalisering och programmering i skolvärlden.

 

 

 
 
Prova på programmeringsverktyget Scratch & få tips på hur det kan tillämpas i klassrummet

Under denna workshop får du lära dig grunderna i Scratch. Du får konkreta tips på användningsområden och hur det kan användas i teknik- och matematikundervisningen.

 

Som deltagare får du:

 • En introduktion i hur Scratch fungerar
 • Programmera ett spel steg för steg
 • Prova på olika funktioner som du kan använda i din teknik- och matematikundervisning
 • Tips på andra vanliga och användarvänliga programmeringsverktyg för åk 7-9

Martin Blom Skavnes, NO/teknik-lärare & läromedelsförfattare

Martin har flera års erfarenhet av programmering i teknik- och fysikundervisningen. Han har även skrivit läromedel för Arduino och Micro:bit.

 

 

 
 
Praktiska exempel på progression inom programmering
 • Konkreta förslag på progressionsupplägg från åk 7-9
 • Tips på hur du kan göra det mer omväxlande & utmanande för eleverna
 • Så kan du på bästa sätt hantera övergången från att programmera i visuella miljöer till textbaserade miljöer
Martin Blom Skavnes, NO/teknik-lärare & läromedelsförfattare  
 
 
Lektionsplanering – konkreta tips på hur du kan ta fram en serie lektioner

Under workshopen får du lära dig mer om hur du på bästa sätt kan lägga upp lektionsplaneringen när programmering används som verktyg i undervisningen. Ta del av goda exempel och sitt i mindre grupper och ta fram en serie lektioner.

 

Vi går igenom:

 • Vad du bör tänka på när du planerar lektioner som inkluderar programmering
 • Exempel på olika lektionsupplägg
 • Olika pedagogiska upplägg – exempel på genomgångar med interaktivt innehåll, laborationer i elevens egen takt och guidade övningar
 • Hur du tar ett tema/område inom matematik eller teknik och förvandlar det till en serie programmeringslektioner
Björn Benbasat, lärare & IKT-utbildare, Xenter & Advania Skolpartner  
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


7 sep

T.o.m.


12 okt

Fr.o.m.


13 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Linnea Willebrand Vinnberg
E-post: lwv@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275573

Tid & plats

Konferens
13-14 november 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


7 sep

T.o.m.


12 okt

Fr.o.m.


13 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Linnea Willebrand Vinnberg
E-post: lwv@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275573