Optimering av vårdplatser

Utveckla dig i din yrkesroll - kom på konferens!

 

Optimering av vårdplatser 2018

 

 

Tillgången på vårdplatser är en av de mest diskuterade och aktuella frågorna idag och du som vårdkoordinator eller vårdenhetschef spelar här en central roll för att hålla samman den dagliga verksamheten.

 

Kraven på att upprätthålla ett effektivt ledarskap, ha en djup förståelse för verksamheten samt en god samverkan mellan vårdens olika delar är höga. Bland annat i och med utvecklingen av nya digitala lösningar, en strävan mot att patienten engageras i sin egen vård och inte minst bristen på personal.

 

Denna konferens tar avstamp i lyckade exempel och de senaste nationella satsningarna i dessa frågor och ger dig verktyg för att hantera utmaningarna i din verksamhet. Missa inte chansen att under två dagar ta del av det som kan bli framtidens vård.  

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

Tisdag 20 mars 2018Samordning inom vården – Tiohundra visar vägen
 • Hur kan olika enheter samarbeta på ett bra sätt?
 • Gränsöverskridande arbeten för en patientnära vård
 • Vem gör vad? – struktur i en multidimensionell organisation

Efva Lagerstedt, vice VD & tf verksamhetschef, Vårdbolaget TioHundra

Ann Garpefält, verksamhetschef, Vårdbolaget TioHundra

 


Den multisjuke äldre på akutsjukhuset
 • Hur har patienterna det idag?
 • Hur tänker vi i projektet Tema Åldrande påKarolinska Universitetssjukhuset om framtiden?

Carina Metzner, patientområdeschef, Brommageriatriken & ordförande, Svensk geriatrisk förening

 

 

Att genomföra ett förändringsarbete – erfarenhet från projektet Framtidens vårdavdelning  
 • Ett projekt med uppdrag att arbeta innovativt i traditionella strukturer
 • Vårdpersonalens egen inneboende kraft – så gör vi skillnad
 • Att använda befintliga yrkeskategorier på nytt sätt

Yvonne Hedegärd, projektledare Framtidens vårdavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 

 

 Kan teamets potential utvecklas av ett stöttande ledarskap?

 • Hur välfungerande team och arbetslag kan bidra till att lösa problem och dilemman
 • Erfarenheter från forskargruppen LEAD
 • Betydelsen av ledning och styrning för vårdkvalitet, arbetsmiljö och resursutnyttjande

Teresa Söderhjelm, forskare, Institutionen för lärande, informatik, management & etik, Karolinska Institutet

 

 

 

Onsdag 21 mars 2018

Framtidens vårdkedja – vad väntar?
 • Framtidens sömlösa vårdkedja – hur når vi dit?
 • Minskat antal vårdplatser – permanent eller tillfälligt?
 • Kommande ekonomiska prioriteringar

Göran Stiernstedt, fd utredare & nationell samordnare för Effektivare vård


Göran har en bakgrund som läkare och sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Göran var utredare och nationell samordnare för projektet Effektiv vård och är idag en mycket uppskattad föreläsare.

 

 

Den mobila vården – ambulerande röntgenverksamhet i Östra Östergötland
 • Skelett- och lungröntgen för patienter som har svårt att ta sig till sjukhus – skapa rätt förutsättningar för ett effektivt patientflöde

 • Likvärdig vård för dementa och svårflyttade patienter

 • Framgångsfaktorer, utmaningar och trösklar med verksamheten

Lars Henriksen, röntgensjuksköterska & projektledare, mobilröntgen

 

 

 

Patientmedverkan för säkrare & bättre vård
 • Välfungerande rutiner och verktyg – erfarenheter och viktiga resultat

 • När patienten tar ansvar för sin egen vård

 • En god patientrelation – konsten att få tiden att räcka till

Carin Ericsson, utvecklingsledare, Hjärt- & medicincentrum stab, Region Östergötland

Kristina Schildmeijer, universitetslektor, Institutionen för hälso- & vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

 

 

Kan digitalisering korta vårdtiderna & kan den digitala medarbetaren ersätta vårdpersonal?
 • Ökad robotisering av ingrepp – hur hjälper det dig?
 • Intelligenta system som förebygger problematik i vården
 • Vad kräver human kompetens och vilka arbetsuppgifter utförs bättre av artificiell intelligens?
 • Hemmonitorering som tidseffektiv resurs

Annemieke Ålenius, chef elektronisk patientjournal, Regionens resurscentrum, Region Uppsala

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 mars 2018
Lokal
NY LOKAL: Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


16 feb

Fr.o.m.


17 feb
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 581

 

Tid & plats

Konferens
20-21 mars 2018
Lokal
NY LOKAL: Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


16 feb

Fr.o.m.


17 feb
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 581