Optimerad Strokerehabilitering

Utveckla dina kunskaper inom strokerehabilitering

 

Utöka din verktygslåda med patientens funktionsutveckling i fokus

 

 Årligen drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke och vi befinner oss idag i en period med brist på personal, tid och resurser.

 

Så hur gör vi för att rehabilitering som genomförs är den med bevisat bäst effekt och den som nyttjar vår tid och våra resurser på bästa sätt?

 

Denna konferens syftar till att ge er denna verktygslåda som direkt kan tas från podium till verksamhet. Ge insikt i de styrning som inom kort kommer påverka er verksamhet och i den forskning som redan nu eller inom en snar framtid kan lyfta er rehabilitering till nästa nivå.

 

Varmt välkommen!

 

Marcus Sjöström

Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 6 februari 2018Effektiva multimodala team inom strokerehabilitering
 • En av de kortaste vårdtiderna för strokepatienter i Sverige – Inspireras av exempel från Danderyds sjukhus
 • Konkreta tips och råd för att lyckas med en dynamisk process för rehabiliteringsmål
 • Teamarbetet på Danderyds sjukhus – hur har vi gjort för att lyckas?

Elisabet Änggårdh, överläkare & processledare stroke, Danderyds sjukhus

 Den långsiktiga rehabiliteringsprocessen – från strokeenhet till hem & arbete

 

Susanne Guidetti, leg. arbetsterapeut, med. dr. och lektor på Karolinska Institutet och Gunilla Eriksson, leg arbetsterapeut, docent och vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset, har båda lång klinisk erfarenhet och stor vana av att bedriva forskning inom strokerehabilitering, nationellt såväl som internationellt. 

Under 90 minuter presenterar de RCT-studier inom klientcentrerad, aktivitetsbaserad intervention och forskning med fokus på delaktighet i vardagen, där teknik är använd såsom mobiltelefon och surfplattor. De redogör även för studier som syftar till att utveckla och utvärdera ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke och andra sjukdomar/skador med effekter på lång sikt.

 

 


Neuropatisk smärta – hur möter du utmaningen?
 • Redskap för klassificering av smärta
 • Ta del av beprövande behandlingsmetoder och strategier
 • Lär dig mer om patientperspektivet och hur det kan hjälpa dig

Cecilia Norrbrink, leg. sjukgymnast, docent i rehabiliteringsmedicin & universitetsadjunkt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap & samhälle, Karolinska institutet

 Socialstyrelsens nya riktlinjer – hur kommer din verksamhet att påverkas?
 • Ta del av ännu ej publicerade resultat från uppföljningsprocessen
 • Få insyn i Socialstyrelsens idé om en vägledande roll i utvecklingen av framtidens strokerehabilitering
 • Vilka krav kommer ställas på just din verksamhet?

Maria State, leg. apotekare & projektledare utvärdering strokevård, Socialstyrelsen

 

 


Mingel & eftermiddagskaffe med STROKE-riksförbundet
 

Hasse Sandberg vid STROKE-riksförbundet pratar kring föreningsliv, hobbyverksamhet, resor och idrott som en del i strokerehabilitering och hur förbundets resurser kan hjälpa vården.

 

 

Aktuell forskning inom akut strokevård och strokerehabilitering
 • Den största RCT-studien inom stroke-området genom tiderna – ta del av viktiga resultat
 • Pågående forskning inom det akuta- & det rehabiliterande skedet – vad är viktigt att du känner till?

Erik Lundström, docent, inst. f. klinisk neurovetenskap & neurologi, Karolinska institutet samt överläkare i neurologi, Karolinska universitetssjukhusetOnsdag 7 februari 2018

 


Utveckla & stärk ditt omhändertagande vid hjärntrötthet – konkreta tips
 • Få praktisk vägledning i vad som kan fungera och vad som inte gör det
 • Ta del av resultat från pågående pilotforskning på området
 • Utveckla din förståelse för tillståndet och hypoteserna som omger det

Anna Bråndal, leg. fysioterapeut specialist & med. dr., Strokecenter samt Neuro-Huvud-Hals centrum, Norrlands universitetssjukhus

 

 

 

Prediktion & prevention av fall – arbetssätt för att öka tryggheten & patientsäkerheten
 • Utveckla din förmåga att upptäcka riskfaktorer i tid
 • Jämför era prediktionsmodeller mot evidensen på området
 • Ta del av åtgärder som tar din fallprevention ett steg längre

Lars Nyberg, forskare kring fallolyckor & professor i fysioterapi, Luleå tekniska universitet

 

 

Strokehemrehab – vad säger evidensen & hur får du det att fungera?
 • Tidig understödd utskrivning – praktiska tips för en högfungerande verksamhet
 • Hur kan du öka självständigheten och minska depression hos dina vårdtagare?
 • Få insyn i patientens perspektiv och hur detta kan förbättra din verksamhet

Anna Bråndal, leg. fysioterapeut specialist & med. dr., Strokecenter samt Neuro-Huvud-Hals centrum, Norrlands universitetssjukhusWorkshop

 
Verktygen du behöver för en effektivare kognitiv rehabiliteringsprocess

Som vårdgivare för strokepatienter finns ett stort antal utmaningar där en av de större är de kognitiva nedsättningar som i någon form drabbar omkring 65% av alla med stroke. Dessa nedsättningar, som många gånger försvårar för patienten i sociala sammanhang, minskar ofta deras livskvalitet och gör vardagliga aktiviteter till en utmaning.

Du som arbetar med dessa strokepatienter har ett viktigt ansvar i att se till att patienten når sin fulla potential och får den bästa tänkbara hjälpen i dessa frågor.

Men hur görs detta på ett effektivt, konstruktivt och framförallt individanpassat sätt?

Under tre timmar får du, under kompetent handledning, konkreta och praktiska verktyg varvat med teori för att lyfta din kunskap på området. Missa inte chansen att gå på förra årets fullbokade succé!

Vi går igenom:

 • Effektiva tekniker för att engagera och motivera patienter med kognitiva svårigheter i sin egen rehabilitering
 • Individanpassad rehabilitering med varje vårdtagares förmåga och behov i fokus
 • Hur du kan utveckla ditt bemötande och din förmåga till konstruktiv kommunikation med dina patienter

 

Workshopen leds av:

Katarina Nordin Kajblad, leg. arbetsterapeut & verksamhetsutvecklare vid LD hjälpmedel, Landstinget Dalarna

Katarina är en av de främsta inom utbildning om rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar. Med sin erfarenhet och kompetens är hon en uppskattad föreläsare som på workshopen kommer att dela med sig av sina bästa metoder och tips för hur du kan bli ännu bättre i ditt arbete med strokepatienterSpara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Birger Jarl
Tulegatan 8 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: +46 76 52 75 573

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Birger Jarl
Tulegatan 8 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: +46 76 52 75 573