Ögonsjukvård

Utöka dina kunskaper inom ögonsjukvård!

 

Skräddarsydd konferens för dig som är sjuksköterska eller undersköterska inom ögonsjukvården!

 

Är du sjuksköterska eller undersköterska utan vidareutbildning inom ögonsjukvård? Vi har skapat en skräddarsydd konferens just för dig, där du får möjlighet att fördjupa din kunskap kring de ämnen som just du berörs av i din yrkesroll.

 

Du som allmänutbildad sjuksköterska eller undersköterska är en viktig yrkeskategori inom dagens ögonsjukvård, då fler och fler arbetsuppgifter delegeras vidare till dig. Det handlar ofta om att axla stort eget ansvar, att samarbeta med ögonsjuksköterskor, läkare och ibland också kunna ge patienten korrekt bedömning i telefonrådgivningen.

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Onsdag 20 september 2017

 
Utöka dina kunskaper om ögats fysiologi & anatomi

Hör bland annat om:

 • Anatomi – muskler, kranialnerver, blodförsörjning och innervation
 • Fördjupa dina kunskaper om sinnescellerna – tappar och stavar
 • Lär mer om synbanan – från hornhinna till cortex

Spara

Spara

 
Diabetes & ögat – det senaste inom relaterade sjukdomar, undersökningar & behandlingsmetoder
 • Diabetesretinopati – vilka är de bakomliggande faktorerna?
 • Olika typer av diabetesretionopati och dess påverkan på ögat
 • Diabetes makulaödem – hur utvecklas sjukdomen, vad blir påverkan på synen och vilka behandlingsmetoder finns?

 

 

Spara

Spara


Diagnostik med hjälp av OCT – praktiska tillvägagångssätt & tolkningsmetoder
 • Vid vilka sjukdomar är OCT (Optical Coherence Tomography) relevant?
 • Undersökning med hjälp av OCT – vad bör du tänka på under och innan undersökningen?
 • Vilka förändringar i ögat kan du se med hjälp av OCT?
 • Praktisk genomgång – lär dig förstå och tolka det du ser på bilderna

 

Mikael Efthamre, koordinator & kursledare, S:t Eriks Ögonsjukhus & Karolinska Institutet

 

 

Spara

Spara


Introduktion till synfunktion & olika undersökningsmetoder

 • Lär mer om synfunktionen hos ”normalseende” personer samt om ögats begränsningar
 • Så bedömer du synfältet enligt Humphreys – översiktlig genomgång
 • Kort om användning av kornealmikroskop

 

Refraktion & visusbestämning – praktiska tillvägagångssätt & tekniker
 • Vad innebär subjektiv refraktionering respektive objektiv refraktionering? 
 • Hur kontrolleras visus med och utan glasögon? 
 • Vad behöver du tänka på för att se till att undersökningarna dokumenteras på ett enhetligt sätt i journalen? 
 • Lär mer om olika synfel 

Marika Wahlberg Ramsay, BSc, MSc, PhD & programdirektor optikerprogrammen, Karolinska Institutet

 

Spara

Spara

 
Telefonrådgivning inom ögonsjukvården – hur tar du ställning till subjektiva upplevelser & vilka frågor ska du ställa?
 • Vilka frågor ska du ställa för att få fram rätt information och kunna sammanställa en korrekt anamnes?
 • Praktiska tips för hur du kan bedöma patientens svar • Hur vet du när patienten bör hänvisas till läkare?
 • Öva dig med hjälp av autentiska patientfall
 • Orsak, symtom och behandling vid torra ögon – handfasta tips vid telefonrådgivning

Eva Andersson Lantto, ögonsjuksköterska, Piteå

 

 

Spara

Spara

 

Torsdag 21 september 2017

 

Detta behöver du veta om glaukom, en kronisk ögonsjukdom

 

Personer med glaukom är en stor och dominerande patientgrupp inom ögonsjukvården och sjukdomen drabbar 5% av befolkningen över 75 år. Det är en kronisk och fortskridande sjukdom som kräver livslånga kontroller på ögonmottagning. Det är viktigt att kunna ge patienterna verktyg att använda i sin vardag för att hjälpa dem att förbättra sin livskvalitet.

 • Glaukomskola – så kan du lära patienten om sin sjukdom och svara på deras frågor och funderingar
 • Lär mer om olika undersökningsmetoder vid tryckkontroller
 • Vårdprogram för glaukom – vilka riktlinjer finns för behandling och handläggning av sjukdomen?

Eva Andersson Lantto, ögonsjuksköterska, Piteå

Spara

Spara

 
Patientberättelse – erfarenheter av vård & bemötande utifrån glaukompatientens perspektiv

Representant från Glaukomförbundet Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation som syftar till att öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom. Förbundet vill även öka sjukvårdspersonalens insikt om patienters och anhörigas informationsbehov. En viktig fråga är också att verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården.

 

Spara

Spara

 
Handläggning & utredning av jourfall & akuta ögonbesvär – praktiska tips
 • Akuta ögoninfektioner – vad behöver du veta?
 • Ögontrauma – olika typer och adekvat handläggning
 • Utöka dina kunskaper med hjälp av fallbeskrivningar

Manoj Kakar, MD FEBO, överläkare & retinakirurg, S:t Eriks Ögonsjukhus

 

Spara

Spara

 
Fördjupa dina kunskaper om makuladegenaration – AMD

Åldersförändringar i ögats gula fläck leder till skador i synfältets mitt, vilket bland annat kan göra att raka linjer uppfattas som suddiga och krokiga. På passet berättar Manoj Kakar mer om det senaste inom undersökningsmetoder och behandling inom AMD.

 • Vad innebär sjukdomen?
 • Hur ställs diagnos?
 • Vilka behandlingsmetoder finns idag?

Manoj Kakar, MD FEBO, överläkare & retinakirurg, S:t Eriks Ögonsjukhus

 

Spara

Spara

 
Katarakt – lär mer om Sveriges vanligaste operation

Katarakt, grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en vanlig orsak till synnedsättning hos äldre patienter. Över 100 000 kataraktoperationer utförs årligen i Sverige, vilket gör den till den vanligaste operationen i landet. Troligtvis kommer ungefär hälften av Sveriges befolkning att behöva opereras för katarakt under sitt liv.

 • Vad beror grå starr på? 
 • Vilka är symtomen?
 • Hur ser den kirurgiska behandlingen ut och vad är viktigt att tänka på vid förberedelse, under operation och vid uppföljning?

Tobias Busch, ögonspecialist ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Spara

Spara

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 september 2017
Lokal
Garnisonen-Hagaparken
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


18 augusti

Fr.o.m.


19 augusti
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr

Tid & plats

Konferens
20-21 september 2017
Lokal
Garnisonen-Hagaparken
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


18 augusti

Fr.o.m.


19 augusti
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr