Ny- och ombyggnation av skolmiljöer

När eleverna blir fler, lokalerna för små och när kraven på flexibla och moderna skolmiljöer ökar, höjs förväntningarna på de fysiska förutsättningarna och på skolan som pedagogisk verksamhet. 

Under konferensen får du praktiska tips och råd för hur du kan ligga steget före i den fysiska skolplaneringen och hur du hanterar de aktuella utmaningar som uppstår när städer förtätas, medborgarna blir fler och den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt.

 

 

Konferensen belyser:

 • Miljö och hållbarhet i skolbyggandet - framgångsrika exempel och nya tekniker
 • Möjligheten att skapa kreativa utemiljöer som främjar lek, pedagogik och välbefinnande
 • Vilka verktyg som finns för att utvärdera skolmiljön och den fysiska miljön
 • Hur kommuner kan organisera samverkan över förvaltningsgränserna

 

Varmt välkommen!

 

Utställare: 

                    

 

Mediepartner:

 

     

 

Samarbetspartner:

 

 

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 Hur kan den fysiska skolmiljön & arkitekturern stödja pedagogiken?
 • Vad är viktigt att tänka på i utformningen av skolmiljöer?
 • Hur påverkar den fysiska miljön elevernas möjligheter till lärande?
 • Pedagogiska lärmiljöer – vad kan forskningen bidra med?
 • Utvärdering av skolmiljöer – metoder, analys och en internationell utblick
 

Suzanne de Laval, forskare & arkitekt, Arkitekturanalys

Suzanne är även styrelsemedlem i Skolhusgruppen och driver bloggen arkitekturpedagogen.se

 

 

 

 
Inspireras av hur du på olika sätt kan arbeta framgångsrikt med skolmiljöer

 

Under denna timme får du möta fyra olika leverantörer som presenterar sina lösningar på aktuella utmaningar. Allt för att du ska lyckas skapa moderna, innovativa och effektiva skolmiljöer.

 

Hur kan du bygga ut eller förminska befintliga lokaler?

 • Tekniska lösningar i rörliga byggnader – vad är nytt?
 • Inspirerande och stimulerande interiörer – vilka trender ser vi?

Thomas Jansson, sverigechef, Parmaco

 

Vad är viktigt att tänka på vid planering av ljud i en lokal?

 • Konkreta tips och råd för placering av ljudabsorbenter
 • Produkter som fungerar i skola – hur kan du använda dem i praktiken?

Anna Backteman, representant Mälardalen, Akustikmiljö

 

Tillfälliga paviljonger – vilka fördelar & möjligheter finns?

 • Hur kan du arbeta med ljud och ventilation och samtidigt följa byggreglerna?
 • Konkreta exempel på flexibla modullösningar – så bygger du bort modulkänslan med fokus på verksamheten

Benny Billfors, regionansvarig Stockholm, Indus Sverige

 

Så kan flexibla paviljonger bli en självklar del i den allt snabbare samhällsutvecklingen

 • Vad bör du tänka på vid ny- och ombyggnation av skolor, exploatering av nya stadsdelar och vid akuta lokalbehov?
 • Paviljonger med solenergi – för ett hållbart samhälle

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia Moduler

 

Tid för gemensamma frågor 

     
 
Hur förenar du byggnad & verksamhetsperspektiv i skolplaneringen?
 • Glömstaskolan i Huddinge – en nybyggd, energieffektiv, och miljöklassad skolmiljö
 • Så skapade vi en effektiv kommunikation och samverkan mellan arkitekter och verksamhet
 • Nya tidens kunskapskrav – hur kan vi bygga framtidens pedagogiska skolmiljöer?

Peter Bragner, rektor Glömstaskolan, Huddinge kommun

 

 

 

 

Så bygger Hallsbergs kommun Sveriges bästa skola
 • Hur samarbetar vi med entreprenörer och elever för en bättre skolmiljö?
 • Digitalisering och IT i skolmiljön – så arbetar vi för att ligga i framkant
 • Hur kan den fysiska skolmiljön bidra till bättre skolresultat?
 • Så tänker vi kring framtidens skolmiljöer och vid planeringen av nya skolor

Fredrik Nordvall, förvaltningschef bildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun

 

 

 

 
Vägen till en funktionell, resurssmart & kreativ utemiljö
 • Nationellt stöd för skolgårdsutveckling – för planering och utformning av skolans utemiljö
 • Så kan kommunen organisera samverkan över förvaltningsgränserna
 • Barns och ungdomars rätt till skrubbsår – så kan du ge plats för det nödvändiga risktagandet

Petter Åkerblom, landskapsarkitekt & universitetslektor vid SLU landskap, Sveriges lantbruksuniversitet

 
 

 

 
Miljö & hållbarhet i skolbyggandet - praktiska & framgångsrika exempel
 • Nya tekniker inom grönt byggande – vilka möjligheter finns?
 • Hållbara skolmiljöer – vilka krav bör du ställa vid upphandling?
 • Så bidrar grönt byggande till ökad produktivitet hos eleverna

Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska               Louise Schenholm, projektutvecklare, Skanska

 
 
 
Så bygger du nya skolmiljöer i gamla lokaler & knyter ihop helheten 
 • Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden – så har vi arbetat för att skapa en enhetlig skola
 • Så bygger du inspirerande skolmiljöer utifrån bestämda ramverk och stadens miljökrav
 • Hur har vi resonerat kring innemiljön och miljöklassificering guld?

Susanne Herold, projektansvarig, skolfastigheter Stockholm,
Sisab
Sofia Johansson, planeringschef, skolfastigheter Stockholm,
Sisab

 
 
 
Strategisk planering av pedagogiska miljöer – ur ett kommunperspektiv
 • Nuläge och framtid – vilka utmaningar står kommunerna inför?
 • God samhällsbyggnad – vad innebär det på en övergripande kommunal nivå?
 • Aktuella projekt och samarbeten inom SKL – vad är på gång?

Helén Örtegren, handläggare infrastruktur & offentliga fastigheter, SKL

 
 
 
Från skolutredning och arkitekttävling till färdig skolbyggnad
 • Nya Viktoriaskolan i Skara – rum för lärande och nya pedagogiska möjligheter
 • Den fysiska skolbyggnaden – hur har vi resonerat kring utformningen?
 • Så har vi sett till helheten och arbetat för att nå ekonomiska och pedagogiska mål

Mikael Leijon, projektchef, Förvaltningen för service & teknik,

Skara kommun
Maria Eriksson, rektor, Skara kommun

 

 

 

Studiebesök

Studiebesök på Herrestaskolan i Järfälla

 
Så kan du bygga pedagogiskt, innovativt & hållbart

 

Växter och solceller på taken, kompostering och återvinning i en skola fri från rengöringsmedel och giftiga kemikalier. Delta i en guidad tur på Herrestaskolan där du får inblick i de helt nya skollokalerna som stod färdiga våren 2016, som med sin unika konstruktion tar emot 400 elever upp till årskurs 5. Skolan är den första i Sverige som helt har byggts i massivträ och fått miljöcertifiering guld vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft och akustik.

 

Ta chansen att ställa dina frågor till skolans rektor Satu Harnesk som har varit involverad under hela byggprocessen.  Under studiebesöket kommer du bland annat få ta del av resonemang kring:

 

 • Varför vi valde att bygga i trä
 •  Vilka slutsatser vi har dragit
 •  Hur vi ser på framtiden

 

Varmt välkommen till en interaktiv eftermiddag som präglas av innovation och nytänkande där du låter dig inspireras av Herrestaskolans unika arbete för en hållbar skolmiljö.

 

HÅLLTIDER

12.45 BUSS FÖR BOKADE TILL STUDIEBESÖKET

13.00-16.00 STUDIEBESÖK

16.00-16.30 BUSS TILLBAKA TILL CENTRALA STOCKHOLM

Vi bryter för fika under studiebesöket

 

 

Studiebesöket leds av Satu Harnesk, rektor, Herrestaskolan

 

 Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Studiebesök
22 november 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 950 kr
2 350 kr
2 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Studiebesök
22 november 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 950 kr
2 350 kr
2 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83