Ny- och ombyggnation av äldreboenden

Äldreomsorgen i Sverige står inför stora prövningar. En växande andel äldre och fler vårdbehövande människor sätter ett högt tryck på de offentliga resurserna och dess byggnader. För att möta framtidens vårdbehov krävs det nya sätt att tänka, bygga och arbeta kring äldreboenden.

 

Vad behöver du veta för att klara av framtidens utmaningar?

 

Under konferensen får du ta del praktikfall, forskning och tekniska lösningar kring framtidens äldreboenden och tillhörande miljöer. Vi ger dig verktyg och konkreta råd så att du kan arbeta mot kostnadseffektiva byggprocesser, högre livskvalitet hos de äldre och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal.

 

Varmt välkommen!

 

OBSERVERA - Studiebesökstillfället är fullbokat, men det finnns fortfarande möjlighet att boka sig på konferensen! 

 

 

Missa inte intervjun med våra talare Johanna Holm Catarina von Matérn!

Klicka här >

 

 

 

Utställare:

 

 

Mediepartners: 

     

 1. Program
 2. Studiebesök - FULLBOKAD
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Salutogen design – framtiden för äldreomsorgen?
 • Reflektioner kring verbet 'att bo' och utformningen av framtidens äldreboenden
 • Salutogen design för stärkt känsla av sammanhang, välbefinnande och livskvalitet hos de äldre
 • Framtidsspaning med internationella utblickar – vart är vi på väg?
Peter Westlund, docent i socialt arbete & fil dr samhällsplanering, Peter Westlund FoU  
 
 
Trygghetsboendet Skepparen – attraktiva & trygga boendemiljöer med nära koppling till den äldres behov & utveckling
 • Vad händer när de äldres behov får styra utformning och design?
 • Så kan du planera ditt boende med individuell utveckling i fokus
 • Tips och råd för att involvera de äldre vid utformning och utveckling av deras boende
Kate Almroth, koordinator, Mitthem  
 

 

Missa inte!

Vänskapens hus i Kalmar – processen fram till byggstart
 • Design med Omtanke – ta tillvara på personalens kunskaper, erfarenheter och idéer
 • Hur hittar du de goda idéerna och hur tar du tillvara på dem genom hela processen?
 • Så lyckades vi med en dagsljus, överblickbar och stimulerande bostads- och arbetsmiljö

Johanna Holm, arkitekt SAR MSA, LINK arkitektur

Catarina von Matern, inredningsarkitekt SIR MSA, Processledare DmO, CvM arkitektur & design

 

 

 

 

Läs intervjun med talanara här>>

 

 

 

 

Gruppdiskussion – under ledning av moderator Torsten Kindström
 • Var bör fokus ligga vid planering och utformning av framtidens äldreboende?
   
 
Speciellt inbjuden!
Så har Västerås Stad arbetat med välfärdsteknologi & boendemiljö inom äldreomsorg
 • Hur tidigare låsta dörrar nu kan vara öppna med stöd av ny teknik – positiva effekter för individen och verksamheten
 • Boendemiljö som underlättar aktivitet och delaktighet – vad säger forskningen kring färgsättningens betydelse?
 • Ostörd och trygg nattsömn – ny teknik och arbetsmetod som skapar nya möjligheter

Ulrika Stefansson & Sophie Andersson, projektledare, Sociala Nämndernas Förvaltning & projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden, Västerås Stad

 
 

 

 
Regnbågen över Gärdet – Europas första hbtq-boende & Sinnenas Trädgård
 • Trygghet på ålderns höst – vikten av en pedagogisk utemiljö för äldre på särskilda boenden
 • Sinnenas Trädgård – in i minsta byggsten
 • Europas första hbtq-boende för seniorer – så byggdes Regnbågen

Christer Fällman, trädgårdsmästare, Sinnenas Trädgård Sabbatsberg samt grundare av Regnbågens seniorboende

 
 

 

 
Framtidens äldreboenden i Vänersborg – en långsiktigt plan & gemensam vision

Hör om hur Vänersborg färdigställt fyra toppmoderna äldreboenden på sju år, allt genom innovativ ombyggnation. Avdelningschef Jan-Olof Andrén berätta även om hur täta dialoger, partnering och långsiktighet lett till framgångsrika resultat.  

 •  Partnering och täta dialoger – från behov och funktion till teknisk lösning
 • Vision och långsiktig planering – grunden för en framgångsrik äldreomsorg
 • Nicklasberg – Sveriges första äldreby

Jan-Olof Andrén, avdelningschef för vård och omsorg, Vänersborgs kommun

 
 

 

Missa inte!

From smart homes to smart blocks
 • Building smart environments for a successful ageing
 • Promoting an active and healthy ageing in and outside the home

Amy Loutfi, professor information technology and Head of the Center of Applied Autonomous Sensor Systems, Örebro University

 

Passet hålls på engelska.

 
 

 

 

Oskarslunds vårdboende – framtidens vårdboende med trygghet & trivsamhet i fokus
 • Det nya livet samlat under ett tak – hur bygger du för många individers särskilda behov och krav?
 • Utformning av fysisk miljö för en stimulerade ute- och innemiljö – så tänkte vi
 • En byggprocess med ekonomi, design och kvalitet i åtanke – vad bör du tänka på?

Ingela Marberg, arkitekt, Tengbom Karlstad
Elin Larsson, byggnadsingenjör & inredare, Tengbom Karlstad

 
 

 

 

Vi blir fler, lever längre och är piggare, men kan vi ta hand om våra äldre när de behöver det? 

Som alla vet är boenden en bristvara i princip alla kommuner idag. Vi har fått fart på bostadsbyggandet men vi ska också hinna med både skolor, förskolor och äldreboenden. Det är ju inte bara vi yngre som blir fler, vi har en snabbt ökande äldre befolkning.

 

Med hjälp av flyttbara lokaler får du ett verktyg att snabbt få fram ändamålsenliga lokaler vid renoveringar eller när toppar i lokalbehov behöver kapas. Expandias moduler kan enkelt skapa ett grupp-, korridor- eller lägenhetsboende med samma standard som permanentbyggt. Här får du tips vad du bör tänka på och hur produkterna ser ut.

 

Martin Lundbergh, försärljningschef, Expandia 

 
 

Moderator Torsten Kindström 
Torsten är en erfaren moderator och journalist med många års erfarenhet av arbete inom hälso- och vårdområdet. Han har verkat som bland annat arbetsmarknads-journalist, pressekreterare och kulturredaktör och har under den tiden varit engagerad i frågor som rör äldres boende och livsvillkor.

Studiebesök - FULLBOKAD

 

OBSERVERA - Studiebesökstillfället är fullbokat, men det finnns fortfarande möjlighet att boka sig på konferensen! 

 

 

STUDIEBESÖK – VARDAGA SILVERPARK

ETT MODERNT & LEVANDE ÄLDREBOENDE

 

Silverpark är ett nybyggt och modernt äldreboende beläget centralt i Täby. Boendet har i år blivit nominerat till ett flertal priser och är vida känt för att ha det lilla extra när det kommer till både mat och kultur.

 

Nu får du chansen att besöka boendet för en guidad tur, där du också får en privat lägenhetsvisning av en av de äldre på boendet. Studiebesöket innehåller även en föreläsning där Ximena Samuelsson (nominerad till årets boendechef 2017) berättar om hur byggprocessen gick till.

 

Missa inte heller att ta chansen att ställa dina specifika frågor om boendets utformning och verksamhet!

 

Under besöket får du bl.a. veta mer om:

 

.       Hur Silverpark byggdes, från planering fram till öppning

.       Utformningen av boendets ute- och innemiljö och dess positiva effekter på

.       de äldre

.       Hur mat och kultur blivit kännetecknet för Vardaga Silverpark

.       Konceptet Den goda dagen och individuella genomförandeplaner

 

Studiebesöket leds av Ximena Samuelsson, verksamhetschef, Vardaga Silverpark

 

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med cirka 80 boenden i hela landet.

 

 

HÅLLTIDER

13.00 Buss för bokade till studiebesöket

13.30-15.30 Studiebesök

15.30-16.00 Buss tillbaka till Stockholm

Vi bryter för fika under studiebesöket

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Studiebesök - FULLBOKAD
22 november 2017
Lokal
Skandic Klara Slöjdgatan 7,
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök - FULLBOKAD

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Studiebesök - FULLBOKAD
22 november 2017
Lokal
Skandic Klara Slöjdgatan 7,
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök - FULLBOKAD

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80