Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2017

Utformning av förskolemiljöer i den

befintliga stadsmiljön

 

Hur gör du plats för nya förskolor i den befintliga stadsmiljön och optimerar så att flera verksamheter kan dela på lokalytorna?

 

Ta chansen att delta i en konferens med fokus på utformning och plane­ring av förskolemiljöer i en tid när behovet av förskoleplatser ökar i snabb takt.

 

 Du får bland annat höra om:

 • Hur du underlättar & effektiviserar byggprocessen samtidigt som du följer skolverkets nya riktlinjer
 • Planering av attraktiva utemiljöer som skapar närhet till grönområden
 • Hur arkitektur och pedagogik samverkar och hur du planerar för det i byggnaden
 • Framgångsfaktorer för att skapa en förskola i världsklass

 

Missa inte möjligheten att under dag två delta i en fördjupning som berör samspelet mellan byggnad och pedagogisk verksamhetsutveckling. Inspireras av hur nya arbetssätt, organisationsformer och rum kan stödja en framtidsinriktad verksamhet med fokus på ett gemensamt och lustfyllt lärande som ger utrymme för alla barns olika förutsättningar och behov. 

 

Varmt välkommen på konferens!

 

Utställare: 

Parmaco          expandia

 

 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Hur ser framtidens förskola ut & vilka konkreta
möjligheter finns?
 • Pågående forskning om förskolemiljöer – vilka aktuella utmaningar finns?
 • Mobila förskolor – vilka fördelar och möjligheter finns och hur gör du i praktiken?
 • Goda exempel på mobila förskolor i Stockholm och Örebro – så har vi samarbetat för att utveckla framtidens förskolemiljöer
Eva Meyer Orsén, kvalitets- och utvecklingschef, Helianthus  
 

 

Underlätta & effektivisera byggprocessen
samtidigt som du följer skolverkets nya riktlinjer

Hör om Järfällas spännande utvecklingsarbete i samband med att
kommunen växer och det ska byggas ca 30 nya förskolor fram till
år 2025.

 • Så kan förskolan som koncept snabba på processen och minska barngrupperna
 • Skapa flexibilitet i verksamheten genom effektiv lokalhantering – med barnens bästa i fokus
 • Konceptförskolans utmaningar och möjligheter – så förenar du riktlinjer och pedagogik med kostnadseffektivitet

Björn Sundberg, kapacitetsansvarig för- och grundskolor, Järfälla kommun

 
 

 

 

Effektiv samverkan i lokalplaneringen & hur det
bidrar till långsiktighet i förskoleverksamheten

Lyssna till hur Ale kommun arbetar med samverkan och lokalplanering
i en mindre tillväxtkommun som planerar för flera nya
förskolor och en befolkningsökning på 3 % under kommande år.

 • Samverkan i ett tidigt skede – hur du involverar alla parterna och strukturerar upp arbetet
 • Vad är viktigt att tänka på i dialogen kring lokalplanering – från förstudie till färdig förskola
 • Så kan du identifiera och skapa gemensamma arbetssätt som bidrar till långsiktighet i verksamheten
 • Så har vi samarbetat framgångsrikt med olika parter och fått en ökad kompetensförstärkning
Maria Palm, utvecklingsledare lokalplanering, Ale kommun  
 
Så kan förskolemoduler ge flexibilitet i den allt
snabbare samhällsutvecklingen
Hör två olika leverantörer presentera sina lösningar och perspektiv
på de utmaningar som uppstår när förskolan behöver bygga ut eller
bygga om.

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia Moduler

Thomas Jansson, Sverigechef, Parmaco

 
 
Hur kan pedagogik & arkitektur samverka & hur
planerar du för det i byggnaden?
 • Så hittar och skapar du gemensamma ingångsvärden mellan pedagogik och arkitektur – pedagogikens betydelse vid beställning och utformning av lokaler
 • RÅÅ förskola i Helsingborg – där arkitekturen är en naturlig del av förskolemiljön
 • Hur du kombinerar pedagogik och arkitektur med tid, ekonomi och kvalitet

Peter Wetterlov, projektchef fastighetsförvaltningen, Helsingborg

 
 
Så skapar du pedagogiska & stimulerande utemiljöer
 • Utformningens betydelse för en pedagogisk och stimulerande utemiljö – vad är viktigt i planeringen?
 • Tre viktiga tips som gör skillnad i utemiljön och hur du gör i praktiken
 • Inspireras av hur Trollets förskola har skapat en konstnärsateljé utomhus
 • Så skapar du en hälsosam och giftfri utemiljö som uppmuntrar till lek och lärande – hur du kan resonera kring miljövänligt material

Marina Sjögren, förskolelärare & utepedagog Trollets förskola,
Kalmar kommun

 
 
Forskning kring utformning av attraktiva
utomhusmiljöer med närhet till grönområden
 • Vad kan forskning lära dig om samspelet mellan barn och miljö – faktorer att tänka på i utformningen av barns utemiljöer
 • Hur natur och vegetation kan bidra till barnens välbefinnande
 • Så skapar du en hälsosam utevistelse i förtätade stadsmiljöer – hur du kan tänka nytt och innovativt med stöd av forskning

Cecilia Boldemann, docent Karolinska Institutet, institutionen för
folkhälsovetenskap, PRIME health

 
 
Funktionsprogram för framtida ny- &
ombyggnationer av förskolor
 • Så identifierar du nyckelpersoner och hittar en gemensam ambitionsnivå
 • Hur ett funktionsprogram kan underlätta och effektivisera ditt planeringsarbete
 • Funktionsprogram för framtidens förskolor – vad bör programmet innehålla och varför?
 • Så har vi arbetat framgångsrikt med vårt funktionsprogram och det här blev effekterna

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola Barn och Utbildning,
Vetlanda kommun
Joakim Öhman, fastighetschef, Vetlanda kommun

 
 
Tillämpning av funktionsprogram vid
utformningen av nya förskolemiljöer
Hör hur Umeå kommun tänker kring nya lösningar på
förskolemiljöer som bland annat innefattar förskoleverksamhet i
bottenplanet på ett äldreboende.
 • Så har funktionsprogram bidragit till utformningen av nya förskolemiljöer – lärdomar vid tillämpning av funktionsprogrammet för förskola
 • Förskolor i två plan – vilka erfarenheter tar vi med oss och vilka fördelar finns det?
 • Hur vi har resonerat när vi byggt förskola på bottenvåningen av ett äldreboende och hur vi ser på samverkan mellan dessa verksamheter

Michael Lindgren, lokalplanerare utbildningskontoret, Umeå kommun
Pian Rosell, förskolestrateg utbildning, Umeå kommun
Karin Nylén, fastighetsförvaltare, fastighet, Umeå kommun

 
 
Framgångsfaktorer för att skapa en förskola i världsklass

Förskolechef Håkan Engmalm har över 40 års erfarenhet av
utvecklingsarbete i svensk förskola och delar med sig av sina bästa tips.

 • Så kan nya arbetssätt höja kvaliten på verksamheten – hur du tänker nytt och samtidigt minskar barngrupperna
 • Framgångsfaktorer för en effektivare planlösning
 • Hur en god dialog och smart planering kan bidra till en framgångsrik förskoleverksamhet

Håkan Engmalm, förskolechef, Mons Backe förskola, Kils kommun

 
 
Så tänker du kreativt i utformningen av attraktiva utemiljöer i tätbebyggda områden

Lund bygger allt tätare vilket innebär stora utmaningar när nya
förskolor ska byggas.
Hör Björn Abelson, ordförande i byggnadsnämnden, berätta om hur
Lund hanterar utmaningarna och vilka möjligheter han ser.

 • Hur du kan skapa en utemiljö som är både kreativ och kvalitativ
 • Nya riktlinjer för förskolornas utemiljöer och hur du kan resonera kring kvadratmeteryta per barn
 • Inspireras av hur Lund framgångsrikt har skapat lärande lekmiljöer i tätbebyggda områden
Björn Abelson (S), ordförande byggnadsnämnden, Lund  
 

Fördjupning

Så planerar du lokaler med framtiden som uppdragsgivare – arkitektur som stödjer pedagogiska arbetssätt
 

Välkommen till ett fördjupningspass som berör samspelet mellan byggnad och pedagogisk verksamhetsutveckling.

 

Inspireras av hur nya arbetssätt, organisationsformer och rum kan stödja en framtidsinriktad verksamhet med fokus på ett gemensamt och lustfyllt lärande som ger utrymme för alla barns olika förutsättningar och behov. 

 

Vi tittar närmare på:

 • Möjligheten att skapa rikare lärmiljöer på mindre yta till en begränsad budget
 • Hur arkitekturen kan bidra till nytänkande och utveckling av pedagogiska arbetssätt
 • Aktuella trender och nya arbetssätt för framtidens lärmiljöer
 • Hur planeringsprocessen kan användas för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete med pedagogiken i fokus

Workshopen leds av moderator Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA Törnquist & Törnquist AB

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
26-27 sept 2017
Fördjupning
27 sept 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 jun

T.o.m.


1 sept

Fr.o.m.


2 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
26-27 sept 2017
Fördjupning
27 sept 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 jun

T.o.m.


1 sept

Fr.o.m.


2 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83