NPF-tillgänglig skola 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!
 

 

Hur skapar vi en skola som inkluderar alla?

 

Enligt skollagen ska skolan främja alla elevers utveckling och kunskap samt en livslång lust att lära. Men för många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är skolan dock en stor utmaning eftersom det ofta saknas kunskap och insatser som är anpassade efter deras förutsättningar.

 

Under konferensen NPF-tillgänglig skola tar vi oss an utmanande frågeställningar som exempelvis hur du anpassar undervisningen för elever med NPF, bemötande av elever med utåtagerande beteende, samverkan och kollegialt lärande.

 

Varmt välkommen!

Annika Stenekas
Projektledare

 

 

  

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 25 september 2018

 


Moderator Jenny Wallentin inleder konferensen.


Jenny är socialpedagog med en fil.kand. i socialt arbete samt en fil. mag. i barn- och ungdomsvetenskap. Hon har verkat inom fältet i över 20 år och mött barn, unga, vuxna med funktionsnedsättning i deras olika livsskeenden, så som skolan, fritid, boende eller arbete. Under konferensdagarna är det Jenny som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 


 

Så skapar vi ett undervisningsinnehåll som är anpassat för alla elever – konkreta tips & exempel

 

 • Metoder för hur du kan individanpassa undervisningen med enkla medel
 • Variation i undervisningen – så lyckas vi väcka intresse och motivation 
 • Praktiska hjälpmedel som stöd i inlärningen
 • Så kan du anpassa lärmiljön för bättre resultat

 

Joanna Lundin, NPF-pedagog, Huddinge kommun

 

 

 

Övergången mellan skola & arbetsliv – så kan du rusta eleverna för framtida arbetsliv

 

 • Så kan ett skolmisslyckande påverka eleven i framtiden
 • Praktiska exempel på hur skolan kan bli bättre på att förbereda eleverna för framtiden

 

Jenny Wallentin, utbildare, inspiratör & handledare

 
 


 

 

Undervisa hjärnsmart – att lära med hjärnan i fokus

 

 • Hjärnans plasticitet och formbarhet – vad innebär det och hur påverkar det inlärningen?
 • Minnesprocessens tre delar – så fungerar kort- och långtidsminnet
 • Så kan man effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen - konkreta undervisningsstrategier som underlättar lärandet
 • Rörelse i undervisningen – så påverkar rörelse koncentration, minne och kreativitet

 

Annika Nilsson & Lena Winqvist, föreläsare, läromedelsförfattare & förstelärare, Hajja Pedagogik & kommunikation

 
 


 

Systematisk struktur & planeringshjälp för elever med NPF

 

 • Ojämna betygsresultat under flera år krävde insatser
 • Så tog vi reda på vilken stöttning våra elever behövde
 • Från idé till implementering – så gick vi tillväga
 • Erfarenheter och utmaningar i projektet • Konkreta tips på struktur och planeringshjälp som underlättat för eleverna

 

Anki Eriksson & Agneta Gärtner, specialpedagog, Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

 
 


 

Onsdag 26 september 2018

 

 

Kollegial handledning för elever med NPF – hur får vi det att fungera i praktiken?

 

 • Varför beter sig eleven med autism och/eller som den gör?
 • Hur implementerar vi kollegial handledning på bästa sätt och vad är viktigt att tänka på?
 • Så tar du reda på elevernas behov med formulärbaserade samtal med eleverna

 

Ann Lindgren, projektledare, Funktionskompetens

 

 

Ann är gymnasielärare och har i många år även arbetat inom vuxenpsykiatrin med bland annat utbildningsfrågor. Hon har varit projektledare för Danderydsmodellen som är en modell för kollegial handledning i skolan kring elever med autism och ADHD. Idag leder hon ett utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra skolan för alla elever. I projektet lär sig personalen hur man kan använda kollegial handledning i utvecklingsarbetet, hur man anpassar kommunikationen på skolan utifrån elevernas behov och hur man systematiskt bygger bort hindren i lärmiljön.


 

Metoder för att bemöta elever med utåtagerande beteende

 

 • Hur kan vi arbeta med tidiga insatser i skolan?
 • Vilka funktioner hos den utagerande eleven behöver utvecklas för att minska problemskapande beteenden?
 • Hur omsätter vi ett lågaffektivt förhållningssätt till handling och hur gör vi det långsiktigt?

 

Lasse Lindsjö, psykolog, LS Utveckling

 

WorkshopSå får du undervisningen att fungera för alla elever – konkreta tips & exempel


Idag är det tyvärr många elever med NPF-diagnoser som upplever skolan som en stor utmaning. Att få undervisningen att fungera för alla elever oavsett funktionsförmåga kan verka svårt, men behöver inte alltid innebära stora resurser och förändringar. Men vilka metoder och hjälpmedel är det egentligen som fungerar och hur implementerar vi det i undervisningen på bästa sätt?

Under workshopen får du möjlighet att fördjupa dig i hur du kan anpassa undervisningen för att den ska passa alla elever i klassrummet. Med hjälp av case och fallbeskrivningar kommer ni tillsammans att komma fram till konkreta lösningar som du sedan kan applicera i ditt arbete när du kommer tillbaka.

 • Hur kan vi hjälpa eleverna att nå målen utifrån sina förutsättningar?
 • Inlärningsmetoder för elever med NPF – vad behöver du tänka på?
 • Konkreta tips för hur du kan bemöta elever med NPFdiagnos
 • Case och fallbeskrivningar – vanliga situationer som kan uppstå och hur du bemöter dem


Workshopen leds av Sara Hesslid & Caroline Kelly, gymnasielärare, Thorildsplans gymnasium

Sara och Caroline är i grunden legitimerade gymnasielärare inom svenska, engelska och samhällskunskap. Idag arbetar de på Thorildsplans gymnasium med elever inom autismspektrum och har tillsammans ett tjugotal års erfarenhet av att undervisa elever med NPF. Parallellt har de även vidareutbildat sig inom ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt utfört en forskningsstudie inom lässtrategier.

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
25-26 september 2018
Workshop
26 september 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl Stockholm
Tulegatan 8, 113 53 Stockholm, Sverige

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
25-26 september 2018
Workshop
26 september 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl Stockholm
Tulegatan 8, 113 53 Stockholm, Sverige

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05