NPF-tillgänglig skola

Få verktygen som behövs för en individanpassad undervisning!

 

Hur får vi skolan att fungera för elever med NPF?

 

Att klara av skolan är för många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) en stor utmaning och ibland en omöjlighet. Eleverna möts ofta av kunskapsbrist, bristande insatser och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. För att uppnå en skola som är trygg och anpassad för alla elever oavsett funktionsskillnader behöver du som arbetar i skolan verktyg för hur undervisningen kan anpassas och vad som krävs för en lyckad integrering.

 

På konferensen tar vi lärdom av experter och av varandra!

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF


Tisdag 3 oktober 2017

 

 Goda exempel på studiefrämjande lärmiljöer för elever med NPF

 

 • Vad är en bra lärmiljö för elever med NPF?
 • Anpassningar din skola kan göra med enkla medel
 • Effekterna av att anpassa lärmiljön efter elevernas behov

Joanna Lundin, NPF-pedagog, Huddinge kommun

 

Spara

Spara


Hur upptäcker du tidiga tecken på psykisk ohälsa hos eleven & vilket stöd kan du erbjuda?

 • Vanliga tecken som du bör ha uppsikt över
 • Vad kan du göra för att hjälpa elever med psykisk ohälsa?
 • Vilket stöd finns det för eleven?
 • Hur skapar vi en lyckad samverkan mellan skolan och andra berörda aktörer?

Monica Andersson, specialpedagog, Första linjen VISIT Hagfors

Anna Henriksson, socionom, Första linjen VISIT Hagfors

Josephine Gustavsson, PTP-psykolog, Första linjen VISIT Hagfors

Spara

SparaMiniworkshop!

Kollegialt lärande kring elever med NPF – hur fungerar det i praktiken?

 • Varför är det viktigt att ha ett kollegialt lärande för elever med NPF?
 • Så kan vi använda narrativ metod vid kollegialt lärande
 • Hur tar vi reda på vilka anpassningar som behöver göras?

Maria Koskinen & Sandra Aadalen, förstelärare, ESS-gymnasiet

Inför workshopen: Tänk ut en situation där du blev utmanad som lärare

Spara

Spara
Liveinspelning!


Pillerpodden intervjuar Georgios Karpathakis

Siri Strand och Emma Westas Rödin är duon bakom den prisbelönta podcasten Pillerpodden. De har sedan 2014 arbetat på olika sätt för att bryta tabut kring psykisk ohälsa och arbetar för att uppmärksamma ungas rätt att få prata om sina känslor. I podcasten pratar de öppet om sin egen psykiska ohälsa och livet runt omkring.

Gäst i podden är den hyllade sociala entreprenören Georgios Karpathakis som 2012 grundade den digitala plattformen Underbara ADHD®. Som 25-åring fick han diagnosen ADHD vilket gav hans liv en ny positiv vändning. Innan dess levde han ett destruktivt liv med inre frustration och identitetssökande. Tillsammans med Pillerpodden kommer han prata om hur det känns att inte passa in, att få diagnosen ADHD och om framgång.

 


Spara

Spara


Bemötande som ökar motivationen hos eleverna

 • Elever med koncentrationssvårigheter – hur bemöter vi dem på rätt sätt?
 • Hur kan du hjälpa till med att vända svårigheter till möjligheter?
 • Så får du elever med NPF att bibehålla motivationen

Johanna Björk, konsult, pedagog & handledare, Ulvesound Communication

 

 

Spara

Spara


Hälsofrämjande & förebyggande arbete för att stödja elevernas lärande

 • Så organiserar vi elevhälsoteamet för att skapa en tydlig struktur
 • Hur kan du arbeta för ökad delaktighet i elevhälsoteamet?
 • Planering och genomförande av elevhälsoteamsmöten
 • Elevhälsoteamets utmaningar – vilka är de och hur löser vi dem?

Anna-Lena Bengtsson, rektor, Lemshaga Akademi Lena Wintzell Österberg, specialpedagog, Lemshaga Akademi

 

Spara

SparaOnsdag 4 oktober 2017

Lågaffektivt bemötande – så förebygger du problemskapande beteenden hos eleverna

 • Lågaffektivt förhållningssätt – vad innebär det i praktiken?
 • Så förebygger du konflikter och problemskapande beteenden
 • Hur ska du tänka och agera i mötet med utåtagerande elever?

Helene Skoglund, psykologkonsult, Helene Skoglund psykologkonsult

 

Spara

SparaPerspektivbyte i skolan – hur individanpassar du undervisningen efter varje elevs behov?

 • Därför behöver vi ett perspektivbyte i skolan!  
 • Hur tar du reda på elevens anpassningsbehov?
 • Konkreta tips på undervisningsanpassningar för olika behov

Daniel Johansson, speciallärare, Sandgärdskolan

Spara

SparaInkluderande skola för elever med NPF – hur gör vi?

 • Vilka krav ställer skolan och läroplanen på eleverna idag?
 • Metoder som underlättar skolgången för elever med NPF – vad säger forskningen?
 • Praktiska exempel på hur skolpersonal kan samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande

Anna Borg har arbetat med utbildningsfrågor i 20 år och under en lång tid har hennes arbete varit riktat mot elever med NPF. Sedan 2014 arbetar hon som samordnare på Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorder (KIND), där hennes roll är att samordna skolrelaterade forskningsprojekt. Hon har även varit med och utformat den framgångsrika ”Nytorpsmodellen” som ger stöd till elever med lång problematisk skolfrånvaro.

 

Spara

Spara

Workshop

Metoder för att anpassa skolan för elever med NPF

 

Kan man med enkla medel anpassa lärmiljöer och lärsituationer i skolan för elever med NPF? Finns det anpassningar som inte är dyra, tidskrävande eller svåra att genomföra? Kan vi anpassa skolan efter elevens behov och inte tvärtom? Svaret är ja! Idag visar studier att mer än hälften av eleverna med autism och ADHD inte klarar grundskolan på grund av bristande stöd och anpassningar. Du kan däremot med relativt enkla medel stödja elever för att uppnå bättre studieresultat och förebygga utanförskap. Under denna workshop får du lära dig enkla metoder för hur du kan använda både generella anpassningar som är bra för många elever och individuella anpassningar som enskilda elever kan behöva. Du får också konkreta tips på hur du kan planera och strukturera undervisningen, skolmiljön och förhållningssätt på skolan.Vi går igenom:

 • Hur upplever eleven sin skoldag?
 • Hur tar vi reda på vad som ska anpassas för eleven?
 • Konkreta tips på hur du kan planera och strukturera lärandemiljö, lärandesituationer och anpassa ditt förhållningssätt
 • Hur får du eleven att bli mer delaktig i sin egen anpassning?
 • Vilket ansvar har du för att anpassa skolan för elever med särskilda behov?

Workshopen leds av Anna Sjölund, författare & konsult, Autismpedagogik.

Anna är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism och andra närliggande funktionsnedsättningar. Sedan flera år tillbaka arbetar hon med handledning och utbildning på heltid och är aktuell med böckerna Motiverande samtal vid autism och adhd, Förskolekompassen, Skolkompassen och Vardagskompassen samt mobilappen ResLedaren. I september kommer även boken Autism och ADHD i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik, och vidareutvecklingen av appen ResLedaren, Dit-i-tid lanseras.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
3-4 oktober 2017
Workshop
4 oktober 2017
Lokal
Elite Palace Hotel
S:t Eriksgatan 115, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 september

Fr.o.m.


9 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275505

Tid & plats

Konferens
3-4 oktober 2017
Workshop
4 oktober 2017
Lokal
Elite Palace Hotel
S:t Eriksgatan 115, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 september

Fr.o.m.


9 september
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
E-post: anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275505