Neonatalvård 2018

Årets mötesplats för dig som arbetar inom neonatalvården!

 

Neonatalvård 2018 

 

Vården av prematura barn ställer tuffa krav på den svenska sjukvården. Nya metoder och arbetssätt behövs för att förbättra, effektivisera och avlasta personalen på neonatalavdelningen för att de små patienterna ska få rätt sjukvård. Det finns idag stora möjligheter för detta, både tekniskt och medicinskt, och därför är det viktigt för dig som yrkesverksam att vara uppdaterad på det senaste inom bland annat etiska riktlinjer, smärtlindring och uppföljningsarbete för en tryggare omvårdnad.


Missa inte chansen att ta del av två lärorika dagar där du får lyssna till experter och framgångsrika neonatalavdelningar med evidensbaserade arbetssätt, som hjälper dig att göra skillnad. Låt dig inspireras av kollegor från stora delar av landet och dela med dig av just dina erfarenheter.


Varmt välkommen!

Daniela Källström
Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

Moderator: Karl Rombo 


Karl är upphovsman till och ordförande i Svenska Prematurförbundet, som är ett riksförbund för att hjälpa föräldrar och prematura barn. Han har även egna erfarenheter av neonatalvården och har tidigare varit kontaktförälder på Föräldraföreningen i Stockholm. Idag studerar han till läkare på Karolinska Institutet i Stockholm och han brinner för att utveckla och skapa en bättre BVC i Sverige. På konferensen är det Karl som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.Tisdag 10 april 2018


Personalförsörjning – arbetssätt för att rekrytera, introducera, attrahera & bibehålla personal på Neonatal-IVA
 • Metoder att synliggöra Neonatal-IVA som en utvecklande arbetsplats
 • Introduktionsprogram och mentorskap
 • Arbetssätt som ger utvecklingsmöjligheter för personalen
 • Så skapas en god arbetsmiljö som främjar en attraktiv arbetsplats inom neonatalvården

Linda Ekstrand, vårdenhetschef, Neonatal-IVA, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Metoder för ett longitudinellt uppföljningsarbete av barnets hälsa
 • Metoder och processer för att lyckas med en bra långsiktig uppföljning

 • Riktlinjer för vad som krävs av dig som yrkesverksam för att lyckas med uppföljningen

 • Praktiska exempel på hur du lyckas med det långa uppföljningsarbetet av prematura och sjuka barn

Marie Adamsson, psykolog, barnklinkiken, Norrlandsuniversitetssjukhus

 

 

Barnets & familjens rättigheter – familjecentrerad neonatalvård i praktiken
 • Familjecentrerat arbetssätt – förslag på lösningar i det dagliga mötet med barn och föräldrar

 • Resursoptimering kring det lilla barnet – systemförändring och gemensamma mål för god samverkan i det multidisciplinära teamet där föräldrarna är den primära vårdaren

 • Föräldrarnas roll i omvårdnaden – praktiska exempel på stöd och vägledning

 

FINE & NIDCAP – metoder för att införa familj- & individanpassad neonatalvård
 • Utmaningar och stöd vid implementering av individanpassad vård

 • Reflektion – vad innebär FINE och NIDCAP för dig i möte med föräldrarna och barnet?

Agneta Kleberg, leg. specialistsjuksköterska, med. Dr., Senior NIDCAP Master Trainer, Karolinska NIDCAP Tränings- & Forskningscenter

 

 

Amningsstödjande vägledning, prematurfödda & sjuka barn
 • Hud mot hud – en metod för att främja amningen hos prematura barn

 • Vilka signaler från barnet behöver föräldrarna förstå kring amning?

 • Metoder för att få samma långsiktiga och trygga amning som hos friska barn

 • Amningsstödjande vägledning till en mamma som vill amma sitt prematurfödda/sjuka barn

Elisabeth Hjärtmyr, barnmorska, barnsjuksköterska, amningsspecialist & föreläsare, Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Familjecentrerad smärtlindring – arbetssätt & metoder för en tryggare neonatalvård
 • Smärtbedömning tillsammans med föräldrarna för en individanpassad behandling – metoder, instrument och viktiga lärdomar

 • Vilka smärtlindringsmetoder kan föräldrar använda sig av för att hjälpa sitt barn?

 • Morfin och andra smärtstillande medel/mediciner – vad måste vi veta och vilka riktlinjer finns?

Marco Bartocci, överläkare & forskare, Karolinska universitetssjukhuset

 

 

 

Konferensmiddag


Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya kontakter under trevliga och avslappnade
former. En trerätters konferensmiddag inklusive 2 glas öl/vin ingår i konferenspriset.

 

 

Onsdag 11 april 2018

 

Asfyxi – HLR & primärt omhändertagande
 • Primärt omhändertagande hos fullgånget och underburet barn

 • Metoder för att säkra bedömningen och vård av nyfödda med asfyxi

 • Golden hour – vad innebär det?

 • Nya riktlinjer för HLR inom neonatalvården

Linda Wallström, neonatolog & barnläkare, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala & doktorand vid institutionen för kvinnor & barns hälsa, Uppsala univeristet

 

 

Så stödjer du anknytningsprocessen genom reflekterande samtal på neonatalvården
 • Hur påverkas anknytningen av att barnet vårdas på neonatalen?
 • Hur kan reflekterande samtal användas för att stödja föräldrar som upplever kris och trauma?

Eva Lyberg, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, Psykolog Eva Lyberg AB

Under detta pass varvas teori med interaktiva diskussioner för att du ska få djupare kunskap om bemötande och kommunikationsstrategier

 

 

Etiska utmaningar & riktlinjer i neonatalvården – vad måste du veta?
 • Beslutsfattande – vem avgör om ett prematurt barn ska få behandling eller inte?

 • Föräldrarnas rättigheter – när ska du låta föräldrarna involveras i besluten?

 • Barnets överlevnad & dess skador – hur långt ska behandlingen fortgå?

 • Barnkonventionen – vad innebär förändringen för dig som yrkesverksam på neonatalvården?

Katarina Strand Brodd, barnläkare, PhD & medicinskt ledningsansvarig neonatolog, barn- & ungdomskliniken, Mälarsjukhuset

 

 

Erfarenheter av neonatalvård ur ett föräldrar/ anhörigperspektiv Bolltextruta

Hur är det att bli förälder till ett barn som behöver vård på neonatalen? Hur upplevs samverkan mellan personal och föräldrar? Hur ser livet efter neonatalvården ut? Under detta pass får du chans att lyssna till en förälder som har erfarenhet från neonatalvården, för att du som yrkesverksam ska få en djupare förståelse utifrån föräldrarnas perspektiv.

Lisen Bergström har egna erfarenheter av neonatalvården och kommer att tala utifrån sin känslomässiga upplevelse och utifrån aspekten att tiden på neonatalen aldrig lämnar en. Hon vill även belysa hur viktigt det är att stärka föräldrar och få personal att förstå att det de säger under tiden på neonatalen stannar kvar och kan vara den mest adekvata information som föräldern får.

 

 

 Så kan du stötta neonatalföräldrar i deras medbeslutande & välmående

 • Viktiga resultat utifrån intervjustudien - ”Föräldrarsroll i beslut om vård av svårt sjuka barn på en neonatal intensivvårdsavdelning”

 • Hundterapi för neonatalföräldrar – så fungerar det

Ann Edner, barnläkare, neonatolog, överläkare & forskare, Akademiska Barnsjukhuset

 

 

Neonatal nutrition – i teori & praktik
 • Nutrition för mognad & utveckling – vad behövs?

 • Hur omsätts teori till praktik?

Representant från neonatalavdelningen, Karolinska universitetssjukhuset

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 april 2018
Lokal
Scandic Klara
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


16 mar

Fr.o.m.


17 mar
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Middag

440 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Tid & plats

Konferens
10-11 april 2018
Lokal
Scandic Klara
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


16 mar

Fr.o.m.


17 mar
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Middag

440 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
E-post: daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40