Matematiksvårigheter

Lär dig vilka stödinsatser som ger verklig effekt & vad som hjälper dina elever att få tillbaka sitt självförtroende i matematik

 

Kunskapsluckor och/eller motivationsbrist

- lär dig avgöra vad som är vad och att sätta in rätt åtgärder för varje elev

 

 

Vi har samlat några av landets främsta experter inom matematikundervisning och matematiksvårigheter. Kraven på dig som undervisar samt stöttar inom matematik är höga och för att engagera, motivera och lära ut på ett effektivt sätt behöver du ständigt uppdatera din kompetens.

 

Få konkreta metoder och ta del av beprövade erfarenheter om hur du genom fokus på matematiksvårigheter kan inkludera, engagera och stötta alla elever till ökad måluppfyllelse.

 

Varmt välkommen!


Marc Feucht
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 28 november 2017

 

Inlärningsstrategier vid matematiksvårigheter – senaste forskningen kring hur hjärnan fungerar & hur arbetsminnet kan tränas upp
 • Hur kan du identifiera vilka matematiksvårigheter som beror på mognad, dåligt arbetsminne och vad är oförmåga?
 • Vilka matematiksvårigheter orsakar dåligt arbetsminne inom matematik? Hur kan du hjälpa eleverna att öva upp arbetsminnet?
 • Konsekvenserna av ny forskning för matematikundervisningen
 • Beprövade metoder och hjälpmedel som kan kompensera matematiksvårigheter

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

 
Olika sätt för att förbättra begreppsutvecklingen & förmågan att föra matematiska resonemang hos eleverna
 • Vad innebär det att förstå matematik och hur du kan veta att någon förstår?
 • Att bygga begreppen i matematik tidigt och hur du kan arbeta högre upp i årskurserna om detta missats i lägre årskurser
 • Hur utvecklar du förmågan att föra matematiska resonemang och dialog inom matematiken?

Eva Färjsjö, högskoleadjunkt, matematikämnets didaktik, Södertörns Högskola

 

 
Specialpedagogiska metoder i klassrummet för bättre matematikundervisning & lärande
 • Hur speciallärare/specialpedagoger och matematiklärare kan arbeta tillsammans för att skapa bästa resultat
 • Hitta rätt inlärningsstrategi anpassad till elevers individuella möjligheter genom att fånga deras nyfikenhet
 • Matematiksvårigheter eller kunskapsluckor och/eller motivationsbrist – så avgör du vad som är vad och så finner du rätt åtgärder

Eva-Stina Källgården, lärarutbildare, matematiklärare & författare inom matematik & didaktik (även konferensens
workshopledare)

 

 
Att samordna & organisera hela skolan för att förbättra matematikundervisningen så att alla inkluderas
 • Hur hela skolan kan samverka på bästa sätt för att hjälpa elever att ta igen missad kunskap på bästa sätt och samtidigt hänga med i klassundervisningen
 • Hur specialpedagoger och matematiklärare kan arbeta tillsammans för att skapa bästa resultat för eleverna
 • Så organiserar du verksamhet och kommunikation för att dela kunskap och skapa inkludering inom matematik på skolan
 • Att hitta god samverkan kring stödmaterial och insatser – erfarenheter från verkligheten

Anna K. Karlsson, biträdande rektor & speciallärare i MA/NO, Rålambshovsskolan

 

 
Att individanpassa matematikundervisningen i & utanför klassrummet – metoder & strategier som ökar intresse och förbättrar resultat för alla
 • Hur mitt arbetssätt gjort att de svaga blivit positiva till matematik och hur du kan göra för att väcka kärleken till matte till liv igen
 • Så har hur vi höjt medelbetygen med 3 poäng och bakgrunden till att ingen har fått F i matematik även om de haft det i 6:an
 • Undervisning i helklass som är individanpassad och engagerar alla – så gör du

Peter Blomqvist, förstelärare - matematik och IT, åk 7-9, Stöde skola, Sundsvall

 

 

Onsdag 29 november 2017

 

Intensivundervisning som ger effekt – intensiv matematikundervisning för bättre studieresultat för elever med matematiksvårigheter
 • Intensivundervisning – så organiserar, planerar och genomför du undervisningen
 • Exempel på olika former av intensivundervisning – hur kan undervisningen läggas upp för att det ska ge resultat på olika nivåer? Konkreta exempel
 • Vad krävs av elever och lärare för att lyckas med intensivundervisning?
 • Att ta igen missad kunskap och att hänga med i klassundervisningen – möjligheter och hinder

Görel Sterner, specialpedagog & projektledare, NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning), Göteborgs universitet

 

 
Så använder du beprövade arbetssätt för modellering och problemlösning på ett strukturerat sätt som gynnar båda svaga & starka elever
 • Så hittar du bra frågeställningar för modellering och problemlösning som passar båda svaga och starka och så hittar du material till detta
 • Att göra undervisningen personlig och mer engagerande
 • Hur du håller dig till kursplanerna men inte behöver inte begränsas av dem för det

Jonas Hall ”The Mad Mathematician”, förstelärare (Ma, Fy, IKT,) Rodengymnasiet, Norrtälje

 

 


Senaste forskningen inom 
matematikundervisningen – så vet du vilka uppgifter som har effekt på elevernas måluppfyllelse

 • Så vet du vilken strategi som har störst inverkan på svaga elevers måluppfyllelse
 • Vad säger forskningen om vilka uppgifter som är mest effektiva för matematisk kunskapsinlärning?
 • Repetition eller nya uppgifter – vad ger bäst effekt och i vilken situation?
 • Hur hjärnans aktivitet skiljer sig åt när elever arbetar med lärobok eller utan färdiga lösningsförslag

Mathias Norqvist, doktor i matematikdidaktik, Umeå Universitet

Workshop

 

Forskningsbaserade stödinsatser som ger resultat – så använder du de viktigaste och mest effektiva stödinsatserna

 

Vilka stödinsatser hjälper dina elever att komma vidare enligt forskning och beprövad erfarenhet? Hur hjälper du dina elever att få tillbaka sin självbild och sitt självförtroende inom matematik? Ta del av de mest verkningsfulla metoderna på ett praktiskt och laborativt sätt genom erfarna och uppskattade Eva-Stina Källgården.

 

Under workshopen varvas genomgångar med laborativa och praktiska övningar och diskussioner.

 

 • Den senaste forskningen och beprövad erfarenhet om vilken typ av stödinsatser som får eleverna att bäst tillgodogöra sig matematik
 • Olika typer av matematiksvårigheter, vanliga missuppfattningar och vad som fungerar för dessa
 • Formativt lärande och handledande för elevernas utveckling av begrepps- och problemlösnings-förmågor
 • Stödmaterial – vilket material är bäst, baserat på forskning och hur hittar du det
 • Från det praktiska till det abstrakta genom tanke, språk och kommunikation
 • Praktiska exempel på laborationer där elevernas matematiska begrepp och språk lyfts fram med koppling till diskussioner angående stödinsatser.
 • Hur du håller dig ständigt uppdaterad inom de senaste beprövade metoderna för matematikstöd

 

 

Eva-Stina Källgården, lärarutbildare, matematiklärare & författare inom matematik & didaktik

 

Eva-Stina har lång erfarenhet som matematiklärare och lärarutbildare. Med start som lärare inom matematisk statistik på Stockholms universitet och sedan som lärare i grundskolan och gymnasiet i matematik och fysik. Eva-Stina har alltid strävat efter att komma på djupet och lära sig mer om barns utveckling av matematiska begrepp och språk via undervisning med koppling till hur begreppen bildats i matematikhistoriskt skede. Eva–Stina är författare till handböcker i matematik och didaktik för lärare från förskoleklass till gymnasiet.

 

  

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570

Tid & plats

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570