Logistik i byggbranschen

Välkommen till årets främsta konferens om bygglogistik!

 

Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt att arbeta. Hur kan du spara tid, pengar, tänka nytt och planera för framtidens logistik?

 

Välkommen till konferensen som belyser hur logistikkedjan kan effektiviseras och där du får möta experter från både utförar- och beställarssidan som ger sina bästa tips på nya arbetssätt och moderna tekniker. Konferensen belyser logistikhanteringen ur ett strategiskt och operativt perspektiv för att ge dig konkreta verktyg för hur du på bästa sätt ska kunna möta och hantera framtidens logistik.

 

Lär dig mer om:
• Hur beställare och entreprenörer kan samarbeta kring logistik
• Vilka upphandlingsmöjligheter och strategier som finns
• Digitalisering i byggbranschen och vilka nya tekniker som finns
• Hur du i praktiken förenklar dina logstikprocesser

 


Varmt välkommen!

 

Utställare: 

 

 

Samarbetspartner:

I samarbete med BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, erbjuder vi dig som medlem 15 % rabatt på aktuellt konferenspris, samt studiebesök.

Kontakta Isabel Swartling för mer information: issw@teknologiskinstitut.se

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Vilka är fördelarna med bygglogistik i tidiga skeden?
 • Samhälle och företag – två viktiga perspektiv på bygglogistiken
 • Förbättringsmöjligheter - så kan du arbeta strategiskt och långsiktigt
 • Hur kan du på påverka och involvera fastighetsägare och kommuner i logistikarbetet?
 • En internationell jämförelse – Sverige och Storbritannien
Andreas Ekeskär, konsult bygglogistik, WSP Analys & Strategi  
 

 

 
Aktiv logistikplanering i praktiken – vad är viktigt att tänka på i det operativa arbetet?
 • Hantering av information – olika perspektiv på begreppet logistik
 • Beställare, entreprenörer och kunder – hur ser den operativa kedjan ut?
 • Materialstyrning på plats – så nyttjar du tiden mer effektivt och når bättre resultat
 • Bygget av Mall of Scandinavia – lärdomar och slutsatser
Johan Svensson, logistikkonsult, JSV Logistik  
 

 

 
Upphandling & logistik i samhällsbyggnadssektorn – ett forskningsperspektiv
 • Upphandling och forskning – vilka strategier och möjligheter finns det?
 • Fler aspekter av logistik i samhällsbyggnadssektorn – vad betyder detta i praktiken ur ett upphandlingsperspektiv?
 • Erfarenheter från Trafikverket, Norra Djurgårdsstaden och Konkurrensverket – vad kan du lära om upphandling och logistik?
Per-Erik Eriksson, professor, Luleå tekniska universitet  
 

 
Construction Supply Chain Management – en molntjänst för effektivare byggproduktion
 • Logistiksystem i molnet – hur fungerar det?
 • Byggproduktionen i stort – så kan du resonera
 • Verktyg, metoder och material för effektivare bygglogistik
 • Framtidens teknik inom bygglogistik – ta del av den senaste utvecklingen

Anders Eklund, affärsområdesansvarig Myloc Construction, Myloc AB

 
Myloc erbjuder molntjänsten Myloc Construction – ett logistiksystem skräddarsytt för byggbranschen. Genom Myloc Construction kopplas samtliga aktörer i byggandets försörjningskedja ihop i ett och samma gränssnitt. På så sätt kan de samverka och dela information med varandra, i realtid.

 

 
Digitalisering & enklare logistikprocesser – vilka möjligheter finns?
 • Beast portal – en plattform för samverkan och ökad produktivitet vid upphandling, inköp, logistik och fakturering
 • Aktuella pilotprojekt – hur kan teknik och digitalisering förenkla logistikprocesser?
 • Kravställning utifrån beställarperspektivet – resonemang och möjligheter
 • Hur ser vi på den tekniska utvecklingen i stort och vad tror vi om framtidens logistiksystem?
Peter Fredholm, VD, Beast  

 

 

 

Missa inte!
Så förenar du operativt arbete med strategisk planering
 • Logistiklösningar på fältet – hur hanterar du materialflöden på plats?
 • Byggbranschens syn på logistik – verksamhetsutveckling och framtid
 • Ett kreativt produktionsspel som utvecklar din logistikförståelse – så kan du tänka nytt och vara innovativ
Benjamin Lindén, kategoriansvarig bygglogistik, Skanska  
 

 

 
Vad kan byggbranschen lära av andra industrier?
 • Materialflöden – hur ser det ut i olika industrier?
 • Två olika forskningsprojekt inom bygglogistik – vad kan du lära av dessa?
 • Hur kan du planera långsiktigt och införa logistik som ett naturligt led i din organisation?
Anna Fredriksson, forskare, Linköpings universitet  
 

 
Gruppdiskussion
 • Logistikens utmaningar & möjligheter
Passa på att skicka in dina frågor i förväg till issw@teknologiskinstitut.se

Under ledning av Andreas Ekeskär  
 

Olika perspektiv på bygglogistik – hur kan forskningen bidra?
 • Bygglogistik som innovation och helhetslösning – vilka möjligheter finns?
 • Exempel från verkligheten – vad kan du lära?
 • Framtidens logistiklösningar – aktuella forskningsprojekt

Tina Karrbom Gustavsson, Associate Professor, Centrum för byggeffektivitet, KTH

 

 

 

 
Moderator
Andreas är expert inom affärsområdet Analys & Strategi på WSP och arbetar med frågor som rör godstransporter och logistik. Han har erfarenhet från Trafikkontoret i Stockholm där han bland annat arbetade som byggprojektledare. Närmast kommer han från Linköpings universitet där han doktorerat i bygglogistik.
Andreas Ekeskär, konsult bygglogistik, WSP Analys & Strategi

 

Studiebesök

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden
 

Miljömedveten & effektiv bygglogistik i praktiken

 

Välkommen till en interaktiv eftermiddag på ett av Stockholms största bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden där du får delta i en guidad tur på området. Hur hanterar du logistik och informationsflöden vid komplexa byggprojekt där det ställs höga krav på kostnader och miljömedvetenhet, utan att det omkringliggande samhället påverkas?

 

Lyssna till hur Stockholms stad har valt att hantera logistiken i samband med utformningen av en helt ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden. Ta del av hur du kan planera och samordna logistiktransporter i samband med stora bostadsproduktioner och infrastrukturprojekt, samtidigt som du minskar miljöbelastningen från transporter.

 

Passa på att ställa dina frågor om:


• Hållbara transporter
• Samdistribution
• Miljöeffektiva hybridfordon
• Gemensam avfallshantering
• Handlingsprogram
• Samarbeten och samverkan
• Olika former av logistiklösningar
• Framtidens logistikhantering

 

 

Studiebesöket leds av Fredrik Bergman, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Exploateringskontoret

 

 

Hålltider
13.00 Buss för deltagare till studiebesöket
13.30 – 16.00 Studiebesök
16.00 – 16.30 Buss tillbaka till centrala Stockholm


Vi bryter för fika under studiebesöket

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
5-6 december 2017
Studiebesök
6 december 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 72

Tid & plats

Konferens
5-6 december 2017
Studiebesök
6 december 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 72