Kvinnohälsa

Kvinnohälsa - utvecklas i din yrkesroll!

 

Konferensen för dig som arbetar inom kvinnohälsa!

 

Du som arbetar med kvinnohälsa har en otroligt viktig roll i samhället. Att hålla dig ajour är ett måste för att erbjuda den bästa vården och ett professionellt bemötande. Men hur kan du utveckla din förmåga att hjälpa kvinnor i olika åldrar när det kommer till lustproblematik och sexuella besvär? Vill du få en bättre inblick i aktuell forskning inom preventivmedel?


Missa inte chansen att under två dagar lyssna till erfarna experter och specialister. Få en ovärderlig inblick i hur andra hanterar samma utmaningar som du har i din roll och återvänd till arbetet med det senaste inom kvinnohälsa.

 

Varmt välkommen!

Malin Hammer Northcott
Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDFTisdag 6 februari 2018

 


Sexologi – sexuella relationer & orientering samt samtal kring sexuella besvär
 • Så kan du bemöta och hantera frågor och funderingar kring sexuell orientering

 • Hur kan du på bästa sätt hjälpa kvinnor med relations- och anknytningsproblem?

 • Vilka sexuella problem är relativt vanliga?

 • Så samtalar och stöttar du kvinnan på bästa sätt vid sexuella besvär

Hannah Gerner, leg. barnmorska & sexolog, Falck Healthcare

 


Lustproblematik – så kan du genom rätt rådgivning göra stor skillnad
 • Lustbrist – vad är vanliga ursprung till psykologiskt orsakad lustbrist?

 • Hur bemöter du på bästa sätt frågan om bristande lust?

 • Vilka behandlingsmöjligheter fungerar och kan göra stor skillnad?

Charlotte Makboul, klinisk sexolog & leg. psykoterapeut, Närhetsakuten

 


Den mogna kvinnans sexualitet & klimakteriebesvär – hjälpmedel & bemötande
 • Vilka besvär är vanliga under och efter klimakteriet?

 • Klimakteriebehandling – beprövade metoder som hjälper kvinnor med besvär

 • Vad bör vi i sjukvården tänka på i vårt bemötande?

Helena Cewers, leg. barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog & föreläsare

 


Samlagssmärta – bemötande & behandlingsmetoder som kan göra skillnad

 • Vilka behandlingsmetoder kan hjälpa vid samlagssmärta?

 • Råd och enkla tips som du kan ge kvinnor med besvär

 • Vad bör du tänka på i bemötandet för att skapa förtroende?

Gunilla Aneblom, barnmorska, med. dr. sexologi- & KBTkompetens, Vulvaenheten, Akademiska sjukhuset

 Endometrios – nya & effektiva behandlingsmetoder som mildrar symptomen
 • Så kan du hjälpa kvinnan att få en diagnos snabbare

 • Vilka är de bästa och mest effektiva behandlingsmetoderna för kvinnor med endometrios?

 • Hur kan du optimera fertilitet för kvinnor med endometrios?

 • Nationella Riktlinjer för vård av endometrios – hur långt har projektgruppen kommit och hur kommer dessa riktlinjer hjälpa dig i arbetet?

Greta Edelstam, docent & överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus

 Onsdag 7 februari 2018


Så bemöter du förlossningsrädsla på bästa sätt
 • Förlossningsrädsla på grund av kontrollbehov – hur får du dessa kvinnor att tänka annorlunda?

 • Ökad rädsla för smärta hos yngre kvinnor – så bemöter du det på bästa sätt

 • Hur avgör du vilka som bör få kejsarsnitt?

Malin Thorsell, överläkare, BB Stockholm

 


Preventivmedel – individuell rådgivning till den moderna kvinnan
 • Metoder och möjligheter – existerande och nya preparat

 • Vilka frågor bör du ställa för att hjälpa kvinnan välja preventivmetod?

 • Så möter du individuella behov och önskningar angående antikonception

 • Framtidsvision – aktuell forskning inom området

Ingrid Sääv, PhD, gynekolog & specialistläkare, Norrtälje sjukhus, Karolinska institutet

Ingrid forskar inom området antikonception och är kliniskt verksam som gynekolog på Norrtälje Sjukhus.

 


Kvinnor från olika kulturer – så bör du tänka kring bemötande, rådgivning & behandlingar
 • Vad är viktigt att ha i åtanke gällande bemötande, rådgivning och behandling av kvinnor från olika kulturer?

 • Utlandsfödda gravida – hur förbereder du kvinnor med bristande kunskap kring vårt vårdsystem inför förlossning?

 • Vikten av samtal om förebyggande vård

 • Hur ska olika önskemål bemötas och när ska gränser dras?

Jeanette Ohlsson Carlborg, ägare & VD, Kulturlänk


Jeanette är religionshistoriker och expert på interkulturell kommunikation inom vården. Hon är ofta ute och föreläser och utbildar på detta tema och får fina recensioner från sina åhörare.Kvinnlig könsstympning – så bemöter du dessa kvinnor på bästa sätt
 • Vilka gynekologiska problem kan könsstympning orsaka?

 • Vilka behandlingsmetoder kan avsevärt förbättra dessa kvinnors situation?

 • Hur får du fler könsstympade kvinnor att uppsöka hjälp?

 • Vad bör du tänka på i ditt bemötande?

Bita Eshraghi, specialistläkare gynekologi & obstetrik, Kvinnokliniken, Amelmottagningen, Södersjukhuset


Louise Lundborg, barnmorska, Kvinnokliniken, Amelmottagningen, Södersjukhuset & Projektledare Amelprojektet


Bita och Louise arbetar på Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor – Amelmottagningen.

 


Behandling & bemötande av kvinnor som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld
 • Vid misstanke om våld eller våldtäkt – hur tar du upp frågan på bästa sätt?

 • Vad är viktigt att tänka på när du bemöter kvinnor som blivit utsatta för våld?

 • Vilka steg bör du ta för bevisföring innan eventuell behandling?

Lotti Helström, docent & överläkare, Akutmottagning för våldtagna, SödersjukhusetWorkshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Lokal
Piperska Muren
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 569

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Lokal
Piperska Muren
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Malin Hammer Northcott
E-post: mnor@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 569