Projektledning för planhandläggare

Kursen för dig som arbetar som projektledande planhandläggare!

 

Har du kunskapen du behöver för att bli en framgångsrik projektledare?

 

 

I rollen projektledande planhandläggare krävs det att du är flexibel och har rätt förutsättningar för att lyckas hantera alla lägen. Inget projekt är det andra likt och beroende på din specifika situation kommer du stå inför
många olika typer av utmaningar. 

 

Under denna tvådagarskurs får du lära dig hur du kan hantera aktuella frågor och utmaningar inom projektledning för planhandläggare. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och får med dig teori, metoder och praktisk kunskap som du kan applicera i ditt dagliga arbete.

 


Varmt välkommen på kursen!
Veronika Westermark
Projektledare

 1. Program
 2. Vår kursledare - Erik Mejer
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Om projektledarrollen
 • Vad utmärker framgångsrika projektledare?
 • Samspelet mellan rollen som projektledare och övriga arbetsuppgifter – hur hanterar du det i praktiken?
 • Hur ska du anpassa din roll utifrån varje projekt?
   
 
Samordning av kollegor & delegering av arbetsuppgifter
 • Så skapar du engagemang, delaktighet och ansvar hos alla involverade
 • Hur arbetar du med olika kompetenser som ingår i projektgruppen?
 • Intern projektorganisation – olika sätt du kan använda för att samordna och delegera arbetsuppgifter
 • Ökad arbetsbörda bland kollegor – hur hanterar du det på bästa sätt?
   
 
Effektiv projektplanering & organisation
 • Lär dig hur du strukturerar ditt projekt på bästa sätt
 • Vad innebär en effektivare projektledning för planprocessen?
 • Bra rutiner – så gör du för att skapa hållbart flöde och uppdelning av arbetsuppgifter
 • Konkreta tips för att skapa ordning i projektet
   
 
Samordning mellan olika aktörer
 • På vilka sätt kan du skapa en smidig projektprocess mellan involverade aktörer? Exempel utifrån fiktiva projekt
 • Hur gör du för att samarbeta med andra på ett bra sätt och hitta gemensamma mål?
 • Få förståelse för olika aktörers synpunkter och krav – vad är deras bakomliggande orsaker och intressen?
 • Koordination och samordning – så gör du för att leverera i tid trotts olika viljor och intressen
 • Aktörer i projektprocessen – vilka är de och hur ser samspelet mellan dem och dig ut?
 • Media som aktör – hur hanterar du det på bästa sätt?
   
 
Tydlig projektkommunikation
 • Uppnå god kommunikation mellan projektdeltagare – praktiska tips
 • Hur skapar du framgångsrik kommunikation och dialog i varje projekt?
 • Extern kommunikation – hur kommunicerar du utåt?
   
 
 
Så skapar du fungerande mötesrutiner
 • Vilka olika mötesformer finns det som du kan dra nytta av?
 • Så gör du för att få slagkraft i projektet och se till att alla involverade prioriterar att komma till möten
 • Hur skapar du effektiva mötespresentationer?
   
 
Kommunikation & kontakt med politiker & tjänstemän
 • Presentationsteknik – hur förmedlar du på bästa sätt projektets syfte och mål
 • Olika tekniker för att öka förståelsen för projektet
 • Konkreta tips för att skapa ett bra samarbete
 • Ömsesidig förståelse – lär dig inse ditt utrymme, era roller och deras funktion
   
 
Att skapa en projektkultur
 • Hur kan du som projektledare bidra till och skapa ett projektbaserat förvaltningsarbete?
 • Projektorienterade arbetssätt – så gör du för att få ihop nämnder och enheter
 • Lär dig navigera spelplanen i din organisation
   
 
Vilken kunskap behöver du för att tackla
utmaningarna som projektledare i planprojekt?
Vilka utmaningar står du inför idag?
Som deltagare har du möjlighet att påverka kursens innehåll!
Om du har förslag på frågeställningar som du brottas med eller
tycker är intressanta, skicka ett email till Veronika Westermark,
vwe@teknologiskinstitut.se senast den 21 september
   
 

Workshoptext

   

 

Spara

Spara

Vår kursledare - Erik Mejer

Erik arbetar som planarkitekt och uppdragsledare på Sweco Architects i Karlskrona. Tidigare var han planarkitekt på Torsås kommun och i Kalmar kommun, han har även varit biträdande projektledare på Boverket. Genom sina erfarenheter har han fått se och uppleva många former av projektledning och själv varit projektledare i olika typer av projekt. Erik är pedagog och en duktig presentatör som under kursen kommer att dela med sig av teori, metoder och kunskap som du kan använda för att utvecklas i din roll som projektledare.


INTERVJU MED KURSLEDAREN


Vilka utmaningar står projektledare inför idag?
Många som arbetar som projektledare tror jag ofta möter breda, för omfattande och otydliga målbilder. Det kan leda till olika tolkningar, misstro och missförstånd. Otydlighet i mandat, ansvar och uppdrag är nog vanliga orsaker till att projekt hamnar snett.


Hur tror du rollen som projektledare ser ut om 10 år?
Jag tror det projektbaserade synsättet fortsätter att bli allt vanligare och att projektledare kommer fortsätta vara en roll som allt fler branscher får upp ögonen för. Trenden med coachande ledarskap kommer fortsätta så länge projekten blir lyckosamma av det.


Vilka är de viktigaste egenskaperna för att bli en framgångsrik projektledare?

Personligen så tror jag generellt att en projektledare som lyckas odla ett bra klimat i gruppen kommer att lyckas driva ett projekt bättre än någon som förlorar sig i uppdraget. Om du lyckas utvinna det bästa i projektgruppen så är du inte längre ensam, så lär känna din grupp!

 

Erik Mejer

 

Plats & Pris

Konferens
2-3 oktober 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sept
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

vwe@teknologiskinstitut.se


076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
2-3 oktober 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sept
Kurs

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

vwe@teknologiskinstitut.se


076-527 55 04