Juridisk fördjupning för LSS-boende 2018

Fördjupa dina kunskaper inom det juridiska ramverket kring LSS-boende

 

Rättssäkert LSS-boende 

Har du full koll på de juridiska ramverk som styr ditt LSS-boende? Eller är du osäker på om ditt boende uppfyller kraven enligt LSS och SoL, och om ditt boende har tillräckliga rutiner för dokumentation, genomförandeplan och Lex Sarah? De lagar och regler som styr LSS-boenden kan många gånger vara svåra att tolka och ibland är det dessutom svårt att förstå exakt vilka rättigheter brukaren har.

 

På kursen gör vi en djupdykning i de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Vi fördjupar oss även i och reder ut frågetecken kring vad som händer efter LSS-utredningen. Efter avslutad kurs har du fått fördjupad kunskap om det juridiska ramverket kring LSS-boende. Du har även fått tillfälle att lyfta de frågor du själv brottas med i ditt dagliga arbete och fått svar av en erfaren och sakkunnig jurist. Med andra ord är du efter dessa dagar rustad med hands-on-kunskaper som gör ditt LSS-boende rättssäkert.  1. Program
  2. Anmälan
  3. Plats & Pris
  4. Program i PDF
Vår kursledare:
Finn Kronsporre

Finn är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

 

   
 

Insatser enligt LSS & SoL

• Innehåll, ansvar och villkor

• Den enskilde individens rätt till inflytande

• Komplementinsatser till LSS- och SoL-boende

   
 
Aktuell rättspraxis enligt LSS & SoL

• Skillnader mellan LSS och SoL

• Avgränsningar och skillnader mot HSL

• Tillståndspliktig verksamhet enligt LSS och SoL

• Rutiner kring Lex Sarah

   
 
Djupdykning av relevanta författningar

• SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna

• SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

• SOSFS 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

   
 
Rättssäker handläggning & bedömning

 • Vilken funktionshinderrelaterad kvalifikationsnivå gäller för rätt till bostad med särskild service?

• Rättssäker bedömning av personkretsar

• Missbruksproblem och kriminalitet - hur hanteras detta?

   
 
Genomförandeplanen & dess betydelse

• Genomförandeplanen i praktiken

• Dokumentation vid genomförande av insats

• Vad gäller om den enskilde inte tar emot stödet?

• Komplementinsatser för barn som är hemma hos föräldrarna under lov

   
 
Verkställighetsfrågor & den enskildes inflytande

• LSS för den enskilde individens välmående och livskvalité

• Den enskildes inflytande över var och i vilken form bostadsinsatsen ska ges

• LOV

• Vårdnadshavare, anhöriga, gode män och förvaltare – vilket inflytande har dessa aktörer?

   
 
Hyresrättsliga frågor

• Rätten till boende

• Krav på hyresvärd och boendeform

• Förväntningar av hyresgästen

• Hur ser släktskapet mellan bostad med särskild service och korttidsvistelse ut?

• Annan särskilt anpassad bostad - vad är det?

   
 
Vad händer efter LSS-utredningen?

• Hur påverkar LSS-utredningen dig och din verksamhet?

   
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
9-10 oktober 2018
Lokal
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

 

Tid & plats

Konferens
9-10 oktober 2018
Lokal
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27