Konkret och lustfylld matematik

Få konkreta tips på hur du kan arbeta med vardagsnära matematik för att stärka undervisningen

 

Gör den abstrakta matematiken konkret och lustfylld!

 

Att göra den abstrakta matematiken konkret och lustfylld kan vara en stor utmaning för dig som matematiklärare. Likväl är det en avgörande faktor för att kunna engagera och motivera eleverna till att nå kunskapsmålen – oavsett nivå eller ålder.

 

Till konferensen har vi samlat några av landets främsta experter på området som ger dig sina bästa tips på effektiva verktyg att kan använda i din undervisning redan imorgon. Inspireras av praktiska klassrumsexempel, ny forskning och kreativa arbetssätt som hjälper dig att höja elevernas engagemang, självförtroende samt måluppfyllelse.Varmt välkommen!

Michael Linnell

Projektledare

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 

Onsdag 14 mars 2018Så kan du göra matematikundervisningen så konkret & lustfylld som möjligt
 • Handling, tanke och språk – så gör du matematiken rolig och begriplig för alla elever
 • Lärare och speciallärare i samarbete med fokus på utveckling av elevernas olika matematiska förmågor
 • Konkreta tips på effektiva alternativa undervisningsformer

Eva-Stina Källgården, lärare, lärarutbildare & författare, Eklär

 


Nya möjligheter med programmering i matematikundervisningen
 • Textprogrammering – hur fungerar det i praktiken, och vilka möjligheter ger det dig som matematiklärare?

 • Så använder du programmering som ett verktyg för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och begreppsförståelse

 • Ta del av konkreta exempel på praktiska övningar och lär dig konstruera dessa i en webbaserad programmeringsmiljö

Daniel Barker, lärare i matematik & fysik, Norra Real

Ta gärna med dig en bärbar dator och prova att programmera under Daniels ledning – direkt i din webbläsare (ingen annan programvara behövs).

 

 

Konkreta tips för hur du kan arbeta med vardagsnära matematik för att stärka undervisningen
 • Så kan matematikundervisning utomhus göra så att matematiken inomhus ses som konkret och begriplig och vice versa

 • Infärgning mellan matematik och andra ämnen – hur kan det underlätta förståelse och stärka inlärningseffekterna?

 • Matematikundervisning som får eleven att utföra matematik utan att tänka på det

Elisabet Bellander, förstelärare i matematik

 

 

 

Forskning visar: Arbetssätt där eleverna utvecklar matematikkunskaper som de kan dra nytta av efter lektionens slut
 • Vilka kunskaper och färdigheter är möjliga att ”ta med sig” och hur skaffar vi oss dem på bästa sätt?
 • Undervisningsmetoder som ökar elevernas möjligheter att förankra ny kunskap på djupet
 • Så kan du underlätta för eleverna att föra kreativa matematiska resonemang

Carina Granberg, lektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

 

 


Gruppdiskussion:

Hur kan du bäst inkludera lågpresterande elever i undervisningen samtidigt som vi utmanar de högpresterande eleverna?

 • Hur kan du föra en klassrumsdiskussion på flera nivåer samtidigt?

 • Hur kan du stärka de lågpresterande elevernas självförtroende kring sina matematiska förmågor?


Har du förslag på ytterligare frågor att ta upp vid denna diskussion? Maila dina frågor senast 5 mars till: mlin@teknologiskinstitut.se


Gruppdiskussionen leds av Eva-Stina Källgården

 

 

 

Mini-workshop:


Nytänkande matematikundervisning som ger bättre kunskapsutveckling, högre måluppfyllelse samt skapar engagemang

Anna Efremova har arbetat som lärare i 16 år och är idag förstelärare i matematik samt ansvarig för spetsutbildningen i matematik på Täby Friskola. År 2017 tilldelades hon Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i matematik med motiveringen: ”För sin undervisning i matematik där hon med stort engagemang omsorgsfullt tränar och inspirerar matematisk problemlösning och grupparbete.”Under detta pass får du som deltagare prova på att arbeta utifrån en av Annas effektiva och väl beprövade undervisningsmetoder. Denna metod utgår från tävlingsproblem och har skapat lust och engagemang hos hennes elever, och dessutom en imponerande kunskapsnivå. Annas elever kom år 2017 på första plats i den nationella matematiktävlingen Sigma8, vilket var för sjätte året i rad.


 

Torsdag 15 mars 2018Så kan du utveckla elevernas problemlösningsförmåga
 • Att belysa ett problem från flera håll – så kan du byta perspektiv och öka möjligheterna till förståelse

 • Hur kan du föra klassrumsdiskussion på flera nivåer samtidigt?

 • Konkreta tips och metoder för undervisning som ökar elevernas måluppfyllelse

Maria Lindroth & Per Berggren, matematiklärare, författare & lärarfortbildare, Trädgårdsstadsskolan, Tullinge


 

 

 


Laborationer som verktyg för att väcka intresse för matematiken & för att lära eleverna att resonera
 • Multiplikationstabellen – en källa till matematiska resonemang

 • Bråkräkning utan formler – en grund för fördjupad matematikinlärning

 • Pascals triangel – så kan du använda den som ett mångfacetterat hjälpmedel

Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik & läroboksförfattare, Göteborgs universitet

 

Workshop


Språkutvecklande matematik – så stärker du elevernas språkkunskaper 

 

På denna inspirerande workshop får du som deltagare en praktisk introduktion till nya, effektiva undervisningsmetoder för språkutvecklande matematik. Metoderna bygger på lärdomar från det fleråriga EU-projektet Plug In och främjar samt accelererar framgångsrikt elevernas inlärning av såväl det matematiska ämnesspråket som den ordinarie svenskan. Metoderna appliceras nu på matematikundervisningen i flertalet av de svenska kommuner som deltog i projektet, med start HT-2017.

 

Du får bland annat lära dig:

 • Nytänkande och konkreta metoder för en effektiv, upplevelsebaserad undervisning som ger resultat
 • Hur du kan använda matematikundervisningen som en katalysator i språkinlärningen
 • Att stärka elevernas motivation och självförtroende kring deras kunskaper
 • Hur du identifierar samt undviker vanliga hinder och fallgropar


Workshopen leds av Karoline Holmgren, specialpedagog & lärare, Tannbergsskolan, Lycksele kommun

 

Karoline innehar lärarlegitimation för matematik- och språkundervisning inom både förskolan, grundskolan samt gymnasiet. Hon har gedigen erfarenhet av undervisning inom alla dessa instanser, och har även studerat skolutveckling samt specialpedagogik. Som projektledare för EU-projektet Plug In har Karoline på senare år engagerat sig i språkutvecklande matematik där hon metodiskt har bidragit till att allt färre elever – inte minst nyanlända – lämnar skolan i förtid på grund av bristande språkkunskaper.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14-15 mars 2018
Workshop
15 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
14-15 mars 2018
Workshop
15 mars 2018
Lokal
Piperska Muren Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26