Utemiljö - fokus: drift

Konferensen med fokus på utemiljöer är tillbaka! 

 

Effektiva metoder för förvaltning, drift och underhåll


Hur skapar du en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget? Välkommen till konferensen som sätter utemiljön i centrum! Här lär du dig smarta knep för resursplanering, digitalisering av driftsunderlaget och effektivisering av drifts- och underhållsarbete. Ta del av praktiska tips från kunniga specialister och inspireras av andra kommuners framgångsrika arbetsmetoder ute i landet. 

 

Ta också chansen att arbeta praktiskt med planering och prioritering i driftsarbetet under den interaktiva workshopen i slutet på dag två.

 

Varmt välkommen!

 

 

Mediepartner: 

Utemiljö

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
När staden förändras – metoder & verktyg för bättre förvaltning av grönområden i den växande staden
 • Värdera stadens grönytor – metoder som fungerar i praktiken
 • Utmaningar med att förvalta grönområden i en föränderlig stad
 • Hållbarhet och biologisk mångfald ur ett driftsperspektiv – så arbetar vi med dessa frågor

Lissie Andersson, parkansvarig, Kungälvs kommun
Hanna Bäck, trädgårdsingenjör, Kungälvs kommun

 

 
 
Kontinuerligt arbete med drift & underhåll – så effektiviserar du processen
 • Smartare drift och underhållsarbete – så arbetar vi
 • Hur bör du tänka vid effektivisering av ständigt pågående underhållsprocesser?
 • Så uppnår du hög kvalitet och förvaltning på bästa sätt utifrån verksamhetens resurser

Erika Lennartsson, driftchef, Ängelholms kommun
Hanna Sandgren Hanzén, parkingenjör, Ängelholms kommun

 

 
 
Direkt från verkligheten
Hur kan du arbeta med blomstrande visioner & mål trots liten budget?
 • Anpassa stora idéer och visioner till den egna verksamheten
 • Hur har vi med små medel förändrat och förbättrat utomhusmiljön?
 • Jämställd parkdrift – vad är det? Att ta de nationella jämställdhetsmålen ut i parker.
 • Påverka parkupplevelsen med hjälp av parksskötseln – erfarenheter och tips
Lizah Lund, parkenhetschef, Bodens kommun Lizah
 
Utifrån beställar- & utförarkonceptet – hur kan förvaltningen av utemiljön utvecklas & förbättras?
 • Samordning och kommunikation för att utveckla förvaltningen – vårt arbetssätt
 • Så arbetar vi med upphandling inom beställar- och utförarkonceptet
 • Hur kan vi kontrollera och förbättra kvaliteten av upphandlingen?
Charlotte Dahlin, landskapsingenjör, Umeå kommun Charlotte
 
Belysning som ett sätt att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet
 • Tips på hur du kan arbeta för att få bort otrygga platser i utemiljön
 • Lär dig nyttja olika typer av belysning för att skapa trygghet
 • Planera långsiktigt – hur kan lägre driftskostnad ge bättre ljuskvalitet?
Mona Hellman, belysningsingenjör/belysningsplanerare, ÅF Lighting Mona
 
Digitalisering av underlag för drift & skötsel – erfarenheter & lärdomar
 • Så arbetar vi med digital driftsöversikt samt digitala skötselytor
 • Utmaningar under omställningsprocessen – detta lärde vi oss
 • Vinster och fördelar med de digitala verktygens påverkan på verksamheten
Jorma Seimilä, gatuchef, Eskilstuna kommun Jorma
 
Hur skapar du en levande, hållbar & tillgänglig utemiljö? – fokus: formgivning & drift
 • Faktorer som bidrar till attraktiva och levande mötesplatser
 • Lär dig skapa hållbara utemiljöer utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv
 • Hur inkluderar du tillgänglighet för alla i våra utemiljöer?
Eva Wretling, parkintendent och utb. landskapsarkitekt, Älvsjö sdf, Stockholms stad Eva Wretling
 
Optimal resursanvändning – så kan du utveckla ditt arbete
 • Så skapar du god överblick över resursutnyttjandet
 • Konkreta råd för hur du undviker konflikter i resursplaneringsarbetet
 • Effektiv fördelning av personal och övriga resurser
Patrik Svanerudh, VD, Ph.D., Designtech Solutions AB Patrik
 

Workshop

Planering, prioritering & smarta lösningar för effektivisering av driftarbetet


I arbetet med att utveckla driften av det offentliga rummet ingår många varierade arbetsuppgifter som påverkar upplevelsen av de allmänna platserna i kommunen. Genom att skapa en övergripande struktur samt upptäcka onödiga moment i arbetet bildar du en grund för att effektivisera ditt arbete. En vanlig utmaning är det ofta förekommande glappet mellan planerings- och driftsarbetet, då driftsperspektivet många gånger inkluderas sent i planeringsprocessen. 

 

Under workshopen diskuterar vi bland annat hur olika samarbetsformer kan utformas för att utveckla arbetet. Dessutom djupdyker vi i projekteringsmisstag och drar lärdom av dessa.

 

 

Utveckla dig inom följande områden:


• Identifiera effektivitetsglapp i ditt arbete
• Hur ska du prioritera för att effektivisera ditt arbete och skapa bättre struktur?
• Så skapar du långsiktighet i arbetet
• Projekteringsmissar – vad hade varit en bättre lösning?
• Hur kan vi förändra och förbättra dagens arbetsprocesser?
• Få förståelse för dina branschkollegor i andra delar av arbetsprocessen

 

 

Workshopen leds av Caroline Alsterhed

 

Caroline arbetar som produktionschef för Gröna Gruppen på Svensk Markservice och har bred erfarenhet inom den gröna sektorn. Hon brinner för hållbara lösningar och hur vi
tillsammans kan utveckla branschen mot framtiden. Gröna Gruppen är en av Svensk Markservice specialistgrupper som fokuserar på utvecklingen av Svensk Markservice
kunders gröna utemiljöer.

  Caroline

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 80

Tid & plats

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 80