Konferenser inom socialtjänst och omsorg

 

På vilket sätt skapar du rätt förutsättningar för delaktighet och inkludering i samhället? Har du metoder för att ge rätt stöd och bemötande till rätt individ. Har du full koll på den komplexa juridiken som styr ditt arbete?

Ta del av våra konferenser som utvecklar dig i din unika yrkesroll!

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar