Konferenser inom skola & högskola

 

Har du utmaningar med att hitta rätt digitala läromedel och nya kreativa arbetssätt i klassrummet? Vill du få konkreta tips på verktyg som engagerar eleverna och skapar resultat? Hur hanterar du ditt systematiska kvalitetsarbete? Hur planerar du inför kommande kompetensbehov? Kan du skapa ett klimat där akademiska värderingar kan samsas med övergripande mål?

Var med och skapa framtidens skola- och högskola på våra konferenser! Lär mer nedan

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar