Konferenser inom sjukvård och tandvård

 

Hur kan du frigöra vårdpersonal och resurser samt skapa effektivare patientflöden? Hur hjälper du din patient att bli motiverad och delaktig i sin rehabilitering? Hur kan du möta framtidens utmaningar med nya arbetssätt? Vill du få nya verktyg för att göra rätt bedömningar och välja lämplig behandling utifrån patientens behov?

Se våra konferenser nedan och var med och skapa framtidens vård!

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar