Konferenser inom samhällsplanering och infrastruktur

 

Hur säkerställerställer du effektiva samhällsbyggnadsprocesser och att stadsmiljön håller god kvalitet? Hur skapar du ett attraktivt friluftsliv och förutsättningar för idrott och fritid?  Är du rustad för digitaliseringens utmaningar och möjligheter?

Läs mer om våra konferenser och kurser!

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar