Markanvisning i praktiken

7 praktikfall från olika kommuner

 

Få praktiska verktyg och förbättra markanvisningsprocessen

 

Hur gör du i praktiken för att följa alla direk­tiv och ta fram en fungerande och effektiv modell för markanvisningar? Trots regler och riktlinjer så finns det stort utrymme för egen tolkning. Ta under konferensen del av framgångsrika modeller för markvisning från sju olika kommuner. Lär dig även hur du kan skapa ett bra samarbete i din kom­mun mellan MEX, planavdelningen, stadsarkitekten och exploatören.

 

Missa dessutom inte chansen att fördjupa dig i hur du bygger en effektiv markanvisningsmodell under den interaktiva workshopen i slutet på dag två.

 

Välkommen! 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Framgångsrika modeller för markanvisningar hos
en kranskommun till större stad
 • Utmaningar och faktorer som styr byggandet i en liten kommun
 • Effektiva sätt att starta byggprocessen och få igång byggandet i en liten kommun
 • Lär dig att investera rätt och hantera markreserven
Magnus Sjeldrup, mark & exploateringsansvarig, Bjuvs kommun  
 
Få koll på de juridiska begränsningarna för krav
på byggnaders tekniska egenskaper
 • Vad gäller i avtal, detaljplaner & bygglov?
 • Finns det andra möjligheter att ställa krav i markanvisningsavtal än i exploateringsavtal?
 • Vilka regler finns i fråga om byggnaders energihushållning?

Eidar Lindgren, tekn.lic., Institutionen för fastigheter och byggande, KTH

 
 
Poängsystemet – en helt ny markprissättningsmekanism för markanvisning
 • Hur kan du se till att behålla kvalitet och eftersträvade värden?
 • Så gör du för att använda marknadskrafterna till din fördel
 • Framgångsfaktorer – så kan du inspireras av och använda Upplands Väsbys modell

Alarik Von Hofsten, projektansvarig Fyrklövern & frilansande stadsutvecklare, Upplands Väsby kommun


Som tack för Upplands Väsbys medverkan skänker Teknologisk Institut 8000 kr till Barncancerfonden.

Alarik Von Hofsten
 
Direktanvisning eller markanvisningstävling – vad är mest effektivt?
 • Effektiv analys – en kritisk faktor för en lyckad markanvisning
 • Så strävar du mot långsiktiga mål och visioner – hur det implementeras i det dagliga arbetet
 • Konsten att vara innovativ och testa olika modeller

Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun
Anita Wallin, exploateringschef, Lunds kommun


Eva DalmanAnita Wallin
 
Ta del av Göteborgs transparenta och tydliga markanvisningsprocess
 • Så skapade vi och utvecklade vår markanvisningsprocess
 • Hur möjliggör du hållbar stadsutveckling, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt?
 • Våra markanvisningar bidrar till mångfald, innovation och konkurrens på marknaden – hur?

Sofie Bårdén, utvecklingsledare, fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Joel Blomgren, utvecklingsledare, fastighetskontoret, Göteborgs Stad

 
 
Genom exploatörens glasögon – markanvisningsprocesser som genererar en
god affär för staden, medborgare och andra delaktiga aktörer
 • Vilka drivkrafter finns det för stadsutveckling som gör skillnad?
 • Vilka erfarenheter har vi kring Social hållbarhet i markanvisningsprocesser?
 • Vilka incitament skapas i markanvisningsprocesser för social hållbarhet i stadsutveckling?
Roba Ghadban, gruppchef social hållbarhet, Skanska Sverige  
 
Markanvisning i Eskilstuna – att tävla med kvalitet mot fast pris
 • Från tidig planering till juryarbete och detaljplanläggning
 • Att sälja mark till fast pris utan detaljplan – så hanterade vi det
 • Framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med vår modell och strävan mot ökad kvalitet
Gustaf Nyman Björklund, planarkitekt, Eskilstuna kommun  
 
Speciellt inbjuden
Ställ rätt krav i detaljplanen – så gör du!
 • Lär dig av ett nytt sätt att markanvisa och reglera genomförande
 • Så kan du hitta nya former för samverkan
 • Konsten att hitta en ny relation mellan markanvisning och detaljplanering

Göran Cars, professor KTH och stadsutvecklare Kiruna kommun, KTH

 
 
Undvik vanliga fallgropar genom full koll på juridiken!
 • Kommunens roller som planmyndighet och markägare
 • Hur långt sträcker sig avtalsfriheten?
 • Vem ansvarar för markens lämplighet?
 • Om skadeståndsskyldighet – vad gäller egentligen?

Katja Hedberg, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB


Katja Hedberg
 
Örebro kommun delar med sig av ovärderliga tips om sin modell
För sin markanvisningsmodell tilldelades Örebro kommun
utmärkelsen Årets möjliggörare 2016 som delas ut av Sveriges
Arkitekter. Hör dem berätta om sitt framgångsrika arbete.
 • Lär av modellens uppbyggnad – när görs vad?
 • Tänka nytt och annorlunda – våga gå utanför boxen
 • Våra bästa tips för att du ska lyckas i din kommun

Erik Skagerlund, Exploateringsstrateg, Örebro kommun

Emma Gren,  planarkitekt, Örebro kommun

 
 

Workshop

Bygg en effektiv markanvisningsmodell

På denna utvecklande workshop får du praktiska verktyg som du kan implementera i din kommun omgående. Under interaktiva former diskuterar vi bland annat följande frågeställningar:

 • Vilka delar är viktigast när du bygger din modell?
 • Var ska du börja?
 • Hur formulerar du dig så att alla förstår?
 • Hur kan du använda modellen på bästa sätt?
 • Och hur skapar du en god samverkan mellan berörda intressenter?

 

Vi varvar teori med övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Säcken knyts slutligen ihop genom en analays av de modeller vi hört om under konferensdagarna.

Workshopen leds av Katarina Wallin, partner, Evidens

  Katarina Wallin

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
4-5 oktober 2017
Workshop
5 oktober
Lokal
Garnisonen – Berzeli Park
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 sept

Fr.o.m.


9 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
4-5 oktober 2017
Workshop
5 oktober
Lokal
Garnisonen – Berzeli Park
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 sept

Fr.o.m.


9 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
076-527 55 26