Konferenser och kurser inom ledarskap och organisation

 

Har du konkreta verktyg för tydligt ledarskap? Kan du hantera individ- och gruppkonflikter och skapa en trygg och effektiv styrning? Hur balanserar du effektivitet och kvalitet i styrningen på både övergripande och lägre nivåer i verksamheten?

Vi har ett gediget utbud inom ledarskap och organisation, se nedan!

 

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar