Fritids- och idrottsmiljöer

Konferens med fokus på att skapa tillgängliga idrottsmiljöer för alla

 

Öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan

 

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med utvecklandet av

fritids-och idrottsmiljöer!

 

Hur skapar du tillgängliga och goda fritids-och idrottsmiljöer för alla? Under två inspirerande dagar får du verktygen som går att applicera i ditt arbete för att öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan.

 

Lyssna på expertframföranden och praktikfall som bland annat berättar om hur du lyckas aktivera och behålla tonåringar i föreningslivet, skapar fritids- och idrottsmiljöer som är attraktiva för tjejer samt lär dig hur du på bästa sätt når ut till icke föreningsanknutna barn och ungdomar.

 

Mediepartner: 

 

Sport & Fritidsmiljö

 

 
Talarintervjuer:

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Missa inte
Vad säger den senaste forskningen om idrottens samhällsnytta?
 • Vilka typer av anläggningar behöver vi för att idrotten ska bli samhällsnyttig?
 • Så kan du använda forskningen som underlag för att skapa optimala fritids- och idrottsmiljöer
 • Vad säger forskningen om idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle?
Paul Sjöblom, fil. dr. forskare & lärare, historiska institutionen, Stockholms universitet Paul Sjöblom
 
Byggnation & finansiering av fritids- & idrottsmiljöer med OPS – utformning, finansiering & drift
 • Att bygga en anläggning med projektformen offentligprivat
  samverkan (OPS) – vad bör du tänka på?
 • Energiuppföljning från arbetet med Tyresö Aquarena
  – hur blev resultatet efter några år i drift?
 • När är det attraktivt för privata näringslivet att bekosta
  anläggningar?
Linnea Wetterberg, projektutvecklare, NCC Building Linnea Wetterberg
 
Hur kan fritids- & idrottsaktiviteter anpassas efter funktionshindrade?
 • Hur gjorde vi aktivitetsutbudet i Stockholms stads simhallar tillgänglighetsanpassat?
 • Vilka arbetssätt och metoder har fungerat i praktiken?
 • Simskola för barn med funktionshinder – så ser arbetet ut

Karin Olsson-Sandberg, samordnare särskilda satsningar,
Stockholm stad
Mimmi Wigren, samordnare simskola, Stockholms stad

 
 
Folkhälsa – vad krävs för att invånarna ska bli
mer aktiva & vad efterfrågar de?
 • Hur kan du skapa närhet till rekreation och göra den tillgänglig för alla?
 • Praktiska exempel på vad som lockar de mer stillasittande grupperna till anläggningar och får dem att röra på sig
 • Så ser dagens och morgondagens efterfrågan på fritids- och idrottsaktiviteter ut

Johan Faskunger, fil dr fysisk aktivitet & folkhälsa och
utredare, ProActivity ABJohan Faskunger
 
Mobila spontanidrottsplatser – så skapar du
tillgänglighet & ett fungerande koncept
2012 startade projektet Mobi, en mobil idrottsanläggning
för spontanidrotter. Hör om satsningen som visar hur
individuella spontanidrotter kan organisera sig och nå ut
till en bred målgrupp.
 • Så kan du anpassa konceptet på hemmaplan
 • Våra driftskostnader – finansieringsformer och löpande kostnader
 • Statistik och resultat – vem använder idrottsplatsen och hur ser intresset ut?
 • Visionen bakom Mobi – den flyttbara näridrottsplatsen
 • Hur går flytten till och vilka är användarna? 

Jack Lundqvist, projektledare, Free motion parkour klubb

 

Läs här om Jacks erfarenheter från projektet Mobi >

 

 
 
Så säkerställer du framtida idrottsbehov
– vilka blir de stora idrotterna i framtiden?
 • Hur vi byggde upp IFK Lidingö och ökade antalet medlemmar från 300-1500 på 5 år
 • Strategier och förändringar som gör skillnad i föreningsutvecklandet
 • Lär dig hur du får fler att stanna kvar inom idrotten
 • Så blir föreningen en resurs för kommunen 

Curt Högberg, IFK Lidingö Friidrott och Europeiska
Friidrottsförbundets utvecklingskommittè

Curt har en idrottsbakgrund som löpare och var under många år med i Svenska friidrottsförbundets styrelse. Han är invald i kommittén för Europeiska Friidrottsförbundet och har tidigare arbetat inom näringslivet – både i Sverige och utomlands.

 

 
 
Årets friluftskommun
Exakt program presenteras inom kort
   

 

 

Föredraget hålls på engelska
Fritids- & idrottsmiljöer som attraherar tjejer &
får dem att trivas
 • Hur påverkar designen och tillgängligheten tjejernas användning av idrottsanläggningen?
 • Vilka fritidsaktiviteter vill tjejer ha tillgång till?
 • Undersökning och forskning – vad är viktigt att tänka på vid skapandet av en fritids-och idrottsanläggning för att attrahera både tjejer och killar?
Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden Oliver Vanges
 
Speciellt inbjuden
Få tjejer att stanna kvar inom idrotten
– Pixbo Wallenstam delar med sig av fungerande satsningar
 • Hur gör vi för att behålla tjejer i föreningslivet? – konkreta tips och råd
 • Fungerande jämställdhetsarbete i praktiken – våra framgångsfaktorer och utmaningar
 • Delaktighet, inflytande och demokrati i föreningslivet – hur gör vi idag?

Kristina Landgren Carestam, Pixbo Wallenstam IBK

Kristina har varit verksam i Pixbo Wallenstam sedan hon var 17 år. Hon har tränat både herrar och damer med VM-guld och SM-guld som merit på både herr och damsidan. 

 
 
Aktivera & behålla tonåringar i föreningslivet
– vad vill de äldre tonåringarna ha för rekreationsmöjligheter?
 • Stötta och skapa engagemang bland tonåringar – så gör du i praktiken
 • Hur skapar du bäst förutsättningar för att få så många aktiva barn och ungdommar som möjligt?
 • Enskedemodellen – så blev vi Årets barn-och ungdomsförening i svensk fotboll 2016
Håkan Pontén Andersson, sportchef, Enskede IK  
 
Stadens vatten – en resurs för meningsfull fritid
 • Så skapar vi inkluderande mötesplatser för barn och unga med fokus på gemenskap, lärande och glädje
 • Hur kan kommuner arbeta för ett utvecklat fiske i tätorter?
 • Exempel från koncepten ”Streetfiske” och ”Fiskelov”
Jesper Taube, chef främjande, Sportfiskarna  
 
Hur når du ut till icke föreningsanknutna barn &
ungdomar på bästa sätt?

 

”Bli ditt bästa jag” och ”Zonen” är två projekt som idag aktiverar över 3000 ungdomar/vecka och är en del av programmet ”Pulshöjaren” i Helsingborg stad. Syftet är att öka fysisk aktivitet, medlemskap i föreningar och att vara hälsofrämjande.

 

 • Rasten som verktyg för att intressera ungdomar till att aktivera sig – lär dig vad som fungerat i praktiken
 • Bygga broar – hur har projekten möjliggjort nya möten mellan ungdomar och föreningar?
 • Vad krävs för att skapa bäst förutsättningar för idrottande utanför föreningslivet?
 • Statistik och resultat  – hur har projekten påverkat antalet medlemmar i föreningar?
 • Lär dig hur vi i kommunen skapat ett fungerade förvaltningsöverskidande arbete
 • 100-150 besökande ungdomar varje helg – så ser vår lyckade arbete med ungdomsledare ut 

Bilal El Rameid, samordnande fritidsledare ”Bli ditt bästa jag”
& ”Zonen”, Helsingborgs stad
Filip Egger, projektledare ”Pulshöjaren”, Helsingborgs stad

 
 
 
   
 

 

Fokus integration

Integration av nyanlända genom

föreningslivet – så skapar du delaktighet
& engagemang

 

Family Water Safety Program
 • Vårt arbete för att öka simkunnigheten hos nyanlända – så ser det ut i praktiken
 • Så har utbildningen av nyanlända simlärare bidragit till fler jobb och sysselsättning
 • Nollvision av drunkningar i Sverige – så engagerar vi asylboenden
Camilla Hansen, projektledare,Svenska livräddningssällskapet  
 

 

 

Fokus integration

Skogshjältarna & Meningsfull väntan
 • Så skapar vi delaktighet och engagemang genom aktiviteter i naturen för nyanlända
 • Utbildning av pedagoger i resurssvaga områden
 • Naturen som arena för lärande och rekreation
Tuula Torro, förskolechef & ledare, Friluftsfrämjandet  
 

 

Fokus integration

Välkommen hit

 • Introducera, inkludera, involvera – så används våra ledord i praktiken
 • Så bjuder vi in nyanlända till våra föreningar och skapar en meningsfull sysselsättning
 • Föreningsutvecklande - våra tips för att skapa en inkluderande miljö

Camilla Altéus, projektledare, Svenska basketbollförbundet

 

Läs artikeln om projektet Välkommen hit här >
 
 
 
 
Hur kommer morgondagens behov av aktiviteter se ut för äldre
 • Hur skapar vi en längre tid med god hälsa för äldre?
 • Idrottens strategi – så vill vi möjliggöra idrott hela livet
 • Seniorkraft – ett samverkningsprojekt mellan kommun, primärvård och idrottsförbund utifrån de fyra hörnpelarna
Maria Ståhl, hälsoutvecklare, Örebro läns Idrottsförbund  
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
26-27 september 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 sept

Fr.o.m.


2 sept
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765-27 55 04

Tid & plats

Konferens
26-27 september 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


1 sept

Fr.o.m.


2 sept
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765-27 55 04