Framtidens vårdmiljöer

Konferensen som sätter vårdmiljöer i fokus

 

Vad revolutionerar framtidens vårdmiljöer? 

 

Har du verktygen för att möta utmaningarna när du ska planera och utforma framtidens vårdmiljöer? Här är konferensen som blandar spännande praktikfall med kunniga experter för att hjälpa dig skapa förutsättningarna för en bättre vård.

 

Inspireras av verksamheter som genomgått ny- och ombyggnationer, uppdatera dig på effektiv lokalplanering och få tips på hur du logistiskt får arbetet att flyta även under förändringsarbetet. 

 

Ta också chansen att fördjupa dig i nya teknik som revolutionerar framtidens vårdmiljöer under den interaktiva workshopen i slutet på dag två. Välkommen! 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Nya former av vårdmiljöer möter traditionell sjukhusmiljö – vilken typ av miljö genererar bra vård?
 • Vad kan forskningen lära dig om planeringen av vårdmiljöer?
 • Bostaden som arena för vård och omsorg – hur bygger du för framtidens vårdmiljöer?
 • Hur kan vårdsystemet och vårdmiljöerna följa med i utvecklingen när hemmet blir den nya vårdplatsen?

Tore J Larsson, professor, Kungliga tekniska högskolan

 

 
 
Digitala vårdmöten & e-hälsa – så kan du med teknikens hjälp avlasta vården
 • Ett förändrat patientbeteende – så påverkar det din planering av framtidens vårdmiljö
 • Den nya tekniken – hur kan du skapa nya förutsättningar för en effektivare vårdmiljö?
 • Så samarbetar vi med vårdcentraler i Halland – hur offentlig sektor och näringsliv kan samarbeta för en effektivare vård

Daniel Persson, affärsutvecklingschef, Min Doktor
Kjell Ivarsson, förvaltningschef och läkare, närsjukvården Region Halland

 

 
 
Ny- & ombyggnation i vårdlokaler – vilka utmaningar & möjligheter finns?
 • Riskanalys, arbetssätt och organisering – hur har vi gjort och vilka var framgångsfaktorerna?

 • Vilka verktyg finns för att skapa en effektiv samverkan mellan sjukvård, bygg och drift?

 • Så säkerställer du att slutresultatet överensstämmer med de krav som ställs vid ny och ombyggnation

Sven Olsson, projektledare landstingsfastigheter, Centralsjukhuset i Karlstad

 

Sven Olsson 
 
Modern ventilationsteknik för en ökad hygien i operations- hybrid och uppdukningsrum
 • Hur du planerar för ventilation som förebygger SSI (Surgical Site Infection) – så lyckas du i gamla och nya lokaler
 • Ny teknik i gamla lokaler – hur gör du vid en ombyggnation och vad är viktigt att tänka på?
 • Så kan forskning, näringsliv och offentlig sektor samarbeta kring ny teknik – hur har vi hanterat utmaningar och vad har vi dragit för lärdomar?

Bengt Hjertberg, Key Account Manager nordic, Avidicare
Henrik Skredsvik, utvecklingsingenjör och teknisk specialist, Avidicare

 

 
 
Så planerar du för ökad brandsäkerhet i framtidens vårdlokaler
 • Erfarenheter från inträffade bränder – vad kan du lära för att kunna arbeta förebyggande?
 • Brandrisker vid ny- och ombyggnation – vad är viktigt att tänka på i utformningen av vårdmiljöer?
 • Kravställning i projekteringsskedet – det här bör du kräva för en ökad och hållbar brandsäkerhet

Lars Brodin, brandingenjör inriktning byggnadstekniskt brandskydd, Brandskyddsföreningen

 

 
 
Bygger vi verkligen framtidens sjukhus?
 • Hur utformar vi framtidens sjukhus och uppnår en effektivare lokalanvändning?
 • Konsten att gå från små projekt till megaprojekt – att säkerställa rätt omfattning och lära av andra branscher
 • Hur kan standardlösningar från andra branscher appliceras i vården? Så kan du inspireras att tänka nytt

Marina Sjöström, byggprojektledare, Locum
Anita Helander, konfigurationsledare projektstab

 

 
 
Så skapar du en attraktiv och modern vårdmiljö
 • Så kan du involvera personal och intressenter i skapandet av en högkvalitativ vårdmiljö
 • Arkitekturens betydelse för patienternas välmående – hur du skapar en attraktiv vårdmiljö
 • Ett modernt sjukhus för invånarnas framtida vårdbehov – så kan du tänka i utformningen av vårdlokaler

Måns Adamson, affärsansvarig vård, BSK Arkitekter
Peter Westin, ansvarig arkitekt, BSK Arkitekter

 

 
 
Hur du tar fram nyckeltal för vårdlokaler & använder dem i praktiken
 • Hur har vi arbetat fram nyckeltal och kvalitetssäkrat dem?
 • Kan sjukvården lära av skolans lokalplanering och i så fall vad?
 • Hur vi använder nyckeltal för att inspirera till ökad lokaleffektivitet och stärka nyttjandet av lokalresurserna

Leif Edin, lokalstrateg, Stockholms läns sjukvårdsområde
Mikael Lindgren Ebenholtz, avdelningschef för Lokaler och upphandling, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

 

 
 
Logistik som möjliggör flexibla vårdlokaler – hur bör du planera?
 • Logistikens betydelse för en modern och flexibel vårdmiljö
 • Vilka logistikfunktioner skapar flexibilitet i vårdmiljöerna?
 • Logistik som bidrar till effektivare lokalanvändning i framtiden

Andreas Johansson, sjukhuslogistik, Sweco Industry

 

Andreas Johansson 
 

Workshop

Ny teknik för framtidens vårdmiljöer – möjligheter för dig idag & imorgon


Välkommen att fördjupa dig i ny teknik som revolutionerar framtidens vårdmiljöer. Under interaktiva former diskuterar vi vilka möjligheter som finns med morgondagens teknik, samt vilka verktyg du kan använda dig av i planeringen av vårdmiljöer.

 

 

Hur hänger du med i den tekniska utvecklingen och tänker innovativt?

 

Lär dig hur du genom att förstå tekniken och implementera den i arbetet kan skapa ännu mer effektiva och attraktiva vårdmiljöer som gynnar både samhället och den enskilde patienten.

 

Vi går igenom:

 • Vilken ny teknik du behöver för att skapa framtidens vårdmiljö
 • Vilka nya arbetssätt som ny teknik kräver – så skapar du en bra kunskapsspridning i verksamheten
 • Teknik och etik i en högteknologisk vårdmiljö – hur hanterar du det på bästa sätt?
 • Framtidens teknik – hur förbereder du för framtidens vårdmiljöer och vilka möjligheter finns?
 • Vad som efterfrågas i din verksamhet och hur du kan utveckla tekniken efter dina behov


Workshopen leds av Adam Hagman, Robotdalen västerås

  Adam Hagman

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83