Framtidens gymnasiemiljöer

Konferensen med fokus på ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer

 

Arkitektur, undervisning och god skolmiljö

 

Hur anpassar du tillgången på lokaler efter antalet ansökningar och vad krävs av gymnasiemiljön för att tillgodose pedagogiska behov? 

 

Få svaren på dina frågor på vår utvecklande konferens med fokus på utformandet av framtidens gymnasiemiljöer. Här tar du del av andras erfarenheter av ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer, uppdaterar dig på kommande trender och lär dig se sambandet mellan arkitektur och god skolmiljö. 

 

Skaffa dig också handgripliga metoder för smart disponering av ytor under workshopen i slutet på dag två. Här får du lära dig hur du ökar yteffektiviteten och flexibiliteten av skolans lokaler. 

 

Utställare:

 

Parmaco

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Speciellt inbjuden
Trender & framtidsspaning – hur ser undervisningen ut i framtiden?
 • Framtidsstudien Skola 2031 - hur har synen på skola förändrats över 10 år och hur ser skolan och lärandet år 2031?
 • Vad innebär skolans digitalisering för lärprocesserna och hur långt har skolan kommit i digitaliseringen?
 • Vilka krav bör ställas på lärmiljön i framtiden och hur går det att organisera lärprocesserna på andra sätt?
Göran Krafft, framtidsstrateg, Kairos Future Göran Krafft
 
Gymnasiemiljöer som stödjer elevernas möjligheter till goda studieresultat
 • Hur har projektet färgats av ledorden hållbarhet, flexibilitet, lärandefokus, campuskänsla och transparens?
 • Hur kan vi skapa en flexibel lärmiljö som kan möta variationer i verksamheten över tid?
 • Tankar kring hur byggnaden kan främja en socialt hållbar lärmiljö

Charlotta Andersson, arkitekt, Sweco Architects
Erica Andrén, rektor, Älvkullegymnasiet Karlstad

 

 
 
Framtidens lärmiljöer inom gymnasieskolan – den senaste forskningen
 • Så har LBS Kreativa gymnasiet samarbetat med Göteborgs universitet för att implementera Active Learning Classroom (ALC)
 • Vad får ALC för effekter på elevernas inlärning och deras samarbetsförmåga?
 • Vad säger forskningen om ALC och andra typer av lärmiljöer?

Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare, Göteborgs universitet

 

 
 
Hur planerar Stockholms stad lokaler för olika gymnasieprogram?
 • Så planerar vi för framtida gymnasieskolor i Stockholm – utmaningar och möjligheter
 • Hur bygger vi nytt och hur bygger vi om andra typer av lokaler för att skapa bra lärmiljöer?
 • Är verkligen flexibla lokaler en bra idé och hur arbetar vi med detta?
Lars Benon, projektledare för gymnasieutbyggnad, Stockholms stad Lars Benon
 
Common areas – how are these planned in the best way and what is important to consider?
 • Innovative architecture and open study environments instead of traditional class rooms – what is our experience?
 • How does the building enable different teaching styles and provide areas for hanging out and interaction?
 • What are our challenges right now and how can our building give a glimpse of the future of school buildings?

Allan Kjær Andersen, principal, Ørestad Gymnasium Copenhagen

 

 
 
Så har Östra gymnasiet lyckats med sambandet mellan arkitektur & god skolmiljö
 • Hur har arkitektur och atmosfär bidragit till att Östra gymnasiet blivit en av Stockholms mest populära skolor?
 • För ett lyckat slutresultat – så tog vi in verksamhetens åsikter innan arkitekterna tog vid
 • Hur tog vi hänsyn till personalens krav på en modern arbetsplats för att skapa trivsel och arbetsglädje?

Stefan Vilkman, rektor, Östra gymnasiet, Huddinge kommun

 

 
 
Keynote speaker
The relation between education, architecture and good school environment
 • How can you apply social science research methodologies to the programming, planning, and design of learning environments?
 • How do you create learning environments for optimal experience?
 • Results from the latest case studies based on high school environments
 • Recommendations for the designing future learning environment in high schools
 • Tools you need to confidently approach your next school project
Peter C. Lippman, M. Phil., Assoc. AIA, REFP, educational resource & educational planner, Perth, Australia Peter Lippman
 

Workshop

Yteffektivitet & flexibilitet – så disponerar du ytorna i byggnaden smart

 

Att veta hur ytorna i en gymnasiemiljö bäst ska disponeras kan vara en stor utmaning där det blir viktigt med säkra prognoser och flexibla lokaler. Ta chansen att lära dig hur du praktiskt kan arbeta effektivare med era ytor och lokaler som kan anpassas snabbt efter behov. Under interaktiva former låter workshopen dig ta del av andras erfarenheter och lärdomar när vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar.
Du får med dig verktyg och inspiration som du kan använda direkt när du kommer hem för att arbeta smartare med yteffektivitet och flexibla lokaler.


Vi går igenom:

 • Vilka samhällstrender du bör analysera för att förutspå till vilka program eleverna kommer att söka
 • Prognostisering – så planerar du lokalerna efter hur elevkullarna per program kan tänkas se ut
 • Flexibla lokaler – hur du anpassar lokalerna efter antalet ansökningar till respektive program
 • Utmaningar och lösningar med att på kort tid skapa flexibla lösningar
 • Yteffektivitet – hur du gör en bra lokalanalys och disponerar ytorna på bästa sätt
 • Vilka verktyg som finns för att skapa öppna och trygga zoner för hela verksamheten
 • Hur personalytor bör prioriteras och disponeras


Workshopen leds av Sara Hernäng, senior konsult, Sweco Management


Sara har 15 års erfarenhet som konsult inom området lokalfrågor på strategisk och operativ nivå för privat och offentlig sektor.

  Sara Hernäng

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275565

Tid & plats

Konferens
30-31 augusti 2017
Workshop
31 augusti 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


28 april

T.o.m.


30 juni

Fr.o.m.


1 juli
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275565