Konferenser inom ekonomi & inköp

 

Hur får du störst nytta av ekonomistyrning och uppföljning? Vilken strategi har du för nyckeltal och hur motiverar du kostnaderna på din avdelning och i hela verksamheten? När benchmarkade du dig senast mot liknande verksamheter?

Vi anordnar ett stort antal konferenser och kurser inom området ekonomi & inköp, läs mer nedan!

 

Kategorier
Visa alla
Administration
Bygg & teknik
Ekonomi & Inköp
Ledarskap & organisation
Samhällsplanering & infrastruktur
Marknad & kommunikation
Produktion, prognos & produktutveckling
Skola & högskola
Sjukvård & tandvård
Socialtjänst & omsorg
Bransch100 Nätverksträffar