Barns lek- och utemiljö

 

Hur skapar du goda utemiljöer för barn?

 

 

I takt med att många städer växer och förtätas blir det extra viktigt att skapa plats för barnen och deras utemiljöer. Hur skapar du goda utemiljöer för barn och vilka olika aspekter är viktiga att ta hänsyn till? Under två dagar får du tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och andra med samma utmaningar.

 

 

Du får du bland annat lära dig hur du:

 • Skapar tillgängliga lek- och utemiljöer för alla barn
 • Kan övertyga viktiga beslutsfattare om nyttan av god utemiljö
 • Tar dig an utmaningen att skapa både säkra och utmanande utemiljöer

 

 

Ta chansen att nätverka och utbyta nya tankar och idéer med kollegor från hela landet!

 

Varmt välkommen!

 

Läs om Malin Segerlund och hennes arbete under projektet Jämställda utemiljöer i förskola & skola >

 

 

Samarbetspartner:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Moderator

Petter Åkerblom
 

Petter är landskapsarkitekt och universitetslektor på SLU Landskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har under mer än trettio år följt utvecklingen kring utemiljöer för barn och unga både i Sverige och internationellt. Petter har under sina år på Tankesmedjan Movium bland annat arbetat med nationella riktlinjer för utemiljöer för barn och unga tillsammans med
Boverket.

  Petter 
 
 
Hur planerar du för bra utemiljöer i den täta staden?
 • Att locka till rörelse – så planerar vi för att inspirera till lek och rörelse på liten yta
 • Så arbetar vi för att möta behovet av lekvänliga miljöer för barn i olika åldrar
 • Utmaningar i den täta staden – hur du skapar bra ytor som fungerar för många att vara på

Britt Berntsson, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret i Stockholm

 
 
 
Metoder & strategier för att ta vara på & använda barns idéer när utemiljön planeras
 • Hur kan du skapa dialoger med barn när du skapar eller bygger om en lekplats?
 • Praktiska exempel – så har vi arbetat med barns åsikter och idéer
 • Så har vi tagit vara på och använt det insamlande materialet i utformningen av nya utemiljöer

Sara Lagerros, pedagogisk ledare, Östermalms stadsdelsförvaltning

 
 
 
Lagar, riktlinjer & regelverk för lekplatser – vad gäller?
 • Framtidsprognos – hit är säkerhetsföreskrifterna på väg
 • Så påverkar lagar, riktlinjer och regelverk dig i ditt dagliga arbete
 • Drift – det här kan du tänka på för att minska säkerhetsriskerna
 • Utegym i anslutning till barns lek- och utemiljöer – vad är viktigt att tänka på?
Janne Wahlstedt, besiktningsman, Utetjänst i Kungsbacka  
 
 
Stötdämpande underlag – så väljer du vilket material som passar bäst för din lekplats
 • Hur kan du kontrollera att det stötdämpande underlaget uppfyller rådande krav
 • Miljövänliga material som du kan använda på lekplatser och material du bör undvika
 • Så implementerar du klassiska material och naturliga miljöer i utformningen av lekplatser
Janne Wahlstedt, besiktningsman, Utetjänst i Kungsbacka  
 

 

Prisade för gestaltningen av lekplatsen

Så planerar du en utemiljö som är tillgänglig för alla

 • Praktiska exempel – så har vi planerat och anlagt en attraktiv lekmiljö som är tillgänglig för alla
 • Tips, råd och lärdomar för att lyckas med att tillgänglighetsanpassa barns lek- och utemiljöer
 • Så används lekplatsen i Trädgårdsföreningen – möjligheter och utmaningar

Karolina von Mentzer, enhetschef Trädgårdsföreningen, Göteborgs stad
Kristina Hedvall Larsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Göteborgs stad


 
 
 
Hur övertygar du viktiga beslutsfattare om nyttan av en god utemiljö?
 • Vilken forskning kan du hänvisa till?
 • Hur arbetar du för att redan i planeringsstadiet avsätta plats för lekytor för barnen?
 • Går det att kompensera för liten yta?
 • Råd för att övertyga viktiga beslutsfattare om nyttan av god utemiljö

Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare, Järfälla kommun
Sara Widlund, landskapsarkitekt LAR/MSA, Järfälla kommun

 
 
 
Kreativa lekmiljöer med plats för utmaningar & risktagande
 • Tips och idéer för att skapa både säkra och utmanande utemiljöer
 • Stadsplanering för en jämlik och tillgänglig stadsmiljö – även för barn och unga
 • Perspektiv på barns risktagande, vuxnas oro och varför skrubbsår är bra
 • Boverkets allmänna råd – vägledande principer för planering och utformning av barns lek- och utemiljö

Petter Åkerblom, landskapsarkitekt & universitetslektor vid SLU
Landskap, Sveriges lantbruksuniversitet

 
 
 
Naturlekplatser – metoder & strategier som fungerar
 • Hur kan naturen i staden fredas så att den är lekbar?
 • Framgångar och utmaningar med att skapa en naturlekplats
 • Så kan du använda dig av skogen och den kringliggande miljön för att skapa en bra naturlekplats
Doina Velasquez, landskapsarkitekt, Temagruppen  
 

 

Direkt från verkligheten

Jämställda utemiljöer – så skapar du en inkluderande lekmiljö

 • Praktiska exempel – så kan du skapa en utemiljö som lockar både killar och tjejer
 • Tips och råd för att skapa en inkluderande miljö
 • Jämställd utemiljö i skola och förskola – arbetssätt som fungerar

Malin Segerlund, förskolechef, tidigare projektledare för
jämställda utemiljöer i förskola & skola, Skellefteå kommun

 

Läs om Malins erfarenheter från projekt här >
Mailn 
 

Workshop

Barnens perspektiv – gör lekplatsen mer attraktiv & utveckla din kunskap för att se utemiljön genom barnens ögon

 

I planeringen finns det en risk att barnens perspektiv glöms bort. Vad för olika aspekter finns det att ta hänsyn till? Barns lek- och utemiljö är ett ständigt aktuellt ämne och vi vill kunna planera, utveckla och skapa så goda lek- och utemiljöer som möjligt för barnen. Workshopen fördjupar dina kunskaper i att se och utveckla utemiljön utifrån barnens eget perspektiv. 

 

Under interaktiva former får du genom föreläsningar och gruppdiskussioner lära dig hur du på bästa sätt kan förädla den unika kunskap som barn besitter om sin egen utemiljö. Du får med dig praktiska verktyg och metoder som du kan implementera i ditt vardagliga arbete. Ta chansen att utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon!

 


Under workshopen går vi igenom & diskuterar:

 

• Olika metoder för att involvera barn och unga i utvecklingsprojekt

• Hur du kan undvika vanliga misstag som uppstår i arbetet med barn och unga

• REBUS- metoden som designprocess. Ett pedagogiskt verktyg där du arbetar med barns delaktighet i formandet av deras utemiljö

• Vad du tjänar på att involvera barn och unga i planeringsprocessen

• Hur du kan ta reda på vad barnen finner önskvärt i sin utemiljö

 

Workshopen leds av Annika Nilsson, barnkulturdesigner, Unik Fabrik


Annika har drivit flera projekt där barn och unga involverats för att göra dem delaktiga i frågor som rör dem, till exempel i skapandet av deras närmiljöer, REBUS-projektet är ett av dem. Med en master i barnkulturdesign från Högskolan för Design och konsthantverk från Göteborg och gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och unga i skapandeprocesser driver Annika idag Unik Fabrik, en designstudio baserad i Göteborg.

 

Annika

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-65275557

Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-65275557