Attrahera och behåll kompetens i kommunen

Succékonferensen är tillbaka!

 

Hur kommuner ska attrahera, rekrytera och behålla talanger


Har du det som krävs för att attrahera och behålla kompetent personal i din kommun? 

 

Framti­den kräver nya vägar för att hitta rätt kompetens samt ett gediget arbete för att behålla personalen som redan finns. Under två inspirerande dagar får du ta del av verktyg och konkreta tips från experter och andra kommuner om hur du ska lyckas.

 

Lär dig mer om:

 • Vad avgör vid val av arbetsgivare?
 • Hur du använder sociala medier som rekryteringskanal
 • Rekrytering i förändring – hur ser framtiden ut?
 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Vad avgör vid val av arbetsgivare?
 • Ny generation med nya behov & önskemål – så håller du dig uppdaterad om vad som är en attraktiv arbetsplats
 • Så påverkar arbetskultur, ledarskap och möjlighet till utveckling när vi söker anställning
 • Hur ser framtidens kompetensförsörjning ut? Så kartlägger du ert kommande behov
Gruppdiskussion:
 • Vilka faktorer tror du värderas högst vid valet av arbetsgivare.
 • Vad har ni som särskiljer er som arbetsgivare som inte era konkurrenter kan erbjuda?

Svante Randlert, Business & People Advisor, Academic Work

 

Svante Randlert
 
Stärkt samarbete mellan HR & kommunikationsavdelningen – utmaningar & möjligheter
 • Lyckade strategier som fungerar för både HR och kommunikation
 • Vem ansvarar för vad i arbetet med att rekrytera kompetens till kommunen?
 • Så kan avdelningarna hjälpa varandra för att uppnå bästa resultat i arbetet med kommunens varumärke

Representanter från HR & kommunikation, Huddinge kommun

 
 
Attraktiva förmåner som lockar i kommunen –
delaktighet & utvecklingsmöjligheter
 • Fördelar med att arbeta i en kommunal verksamhet – en sysselsättning som ger mening
 • Medarbetarnas delaktighet i att få staden att växa – konkreta tips för att uppnå en”vi-känsla”
 • Aktivt arbete med arbetsmiljön för att locka kompetens

Anna Gunnesson, enhetschef HR-center & Sandra Råsberg,
personalchef Servicepartner, Västerås stad

 
 
Strategisk kompetensförsörjning – lyckade arbetssätt
 • Så arbetar du långsiktigt, strukturerat och målmedvetet med kommunens kompetensförsörjning
 • Nya arbetssätt för att ta tillvara på all kompetens och använda den optimalt
 • Rekrytera, behålla, utveckla och avsluta – alla steg är viktiga!
 • Personalframskrivning – framgångsrikt stöd i den långsiktiga kompetensanalysen
 • Hur har det gått? Analys och uppföljning av målen för att förbättra det strategiska målarbetet
Petra Smedjeback, HR-specialist, Malmö stad  
 
Med medarbetarna som ambassadörer – så kan du arbeta med kommunens rykte för att attrahera personal
 • Så påverkar känslan av att känna sig viktig och behövd vid valet av yrke och arbetsgivare
 • Gemensamma mål för hela organisationen – så får du till ”den röda tråden”
 • Detta kan medarbetarna göra för att locka fler till kommunen – tips och fungerande strategier

Maj-Lis Jakobsson, personalchef samhällsbyggnad, tillväxt &
stödfunktioner & Camilla Högdahl, enhetschef rekrytering &
bemanning, Umeå kommun

 
 
Prisade av LinkedIn
Sociala medier som rekryteringskanal – fungerande strategier för förbättrad kommunikation med potentiella medarbetare
 • LinkedIn eller Facebook, hur vet du vilka kanaler arbetskraften finns i?
 • Konkreta tips och verktyg för att utveckla ditt arbete med sociala medier i rekryteringsprocessen
 • Så anpassar du annonser till den valda kanalen för att nå ut på rätt sätt

Linus Holmgren, rekryteringsansvarig, Vallentuna kommun

Linus Holmgren
 
Rekrytering i förändring – hur ser framtiden ut?
 • Den nya kandidatmarknaden – så förstår, kommunicerar och attraherar du den
 • Rekrytering i förändring – nya metoder som utmanar invanda mönster, förutfattade meningar och gamla sanningar
 • Praktiska tips för jobbeskrivning, urval, selektering och summering

Elin Öberg, arbetar idag som rådgivare, inspirationsföreläsare och konsult inom rekryteringsområdet och elinoberg.com

 

Elin Öberg
 
Kommunens arbetsgivarvarumärke – praktiska arbetssätt för att stärka det unika med kommunen
 • Hur skapar du ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens?
 • ”Detta står vi för i vår kommun” – den röda tråden från kandidat till ambassadör
 • Hur kan HR och kommunikation samverka för att lyckas med employer brandning?
 • Så når du ut och kommunicerar med din målgrupp – budskap, visuell identitet och kanalstrategi
 

Martina Tapper, HR-kommunikatör & employer brandingansvarig,
Helsingborgs stad

 
 

Workshop

Stärk kommunens arbetsgivarvarumärke!

11 steg till en framgångsrik strategisk plattform

 

I det nya digitala och sociala medielandskapet blir gränserna mellan employer branding, rekrytering och den interna upple­velsen av arbetsplatsen allt otydligare. Det kan därför vara svå­rare än någonsin att svara på grundläggande frågor som: Vad har vi för erbjudande som arbetsgivare, vilket budskap funkar bäst för att nå ut till våra kritiska målgrupper och vilka kanaler och aktiviteter är mest effektiva för att nå dem?

 

Vill du säkerställa att medarbetarkommunikationen verkli­gen bidrar till att trygga er kompetensförsörjning? Låt då denna workshop knyta ihop lösa trådar och ta ett strukture­rat och strategiskt helhetsgrepp kring ert arbetsgivarvaru­märke!

 

Under tre intensiva timmar går vi igenom 11 centrala steg i arbetet med att ta fram en strategisk plattform för ert arbets­givarvarumärke. Workshopen ger dig inspiration och verkliga exempel, samt konkreta verktyg och modeller. Genom teori och praktik varvas föreläsningsmoment med enskilda övningar och gruppdiskussioner. I workshopen ingår även ett struktu­rerat arbetsmaterial som du kommer att ha stor nytta av i ditt fortsatta arbete.

 

Workshopen leds av Linus Holmgren, VD och varumärkesstra­teg på employer branding-byrån Talent Talk. Linus drivs av övertygelsen att det är människorna som gör skillnad och att kommunikation är ett kraftfullt verktyg för att uppnå verksam­hetsmålen genom medarbetarna. Han är en mycket uppskat­tad föreläsare och workshophållare och har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, myndigheter, företag och branscher att utveckla och kommunicera den attraktiva och produktiva arbetsplatsen.

 

 

Linus uppmanar dig att i förväg skicka in frågor utifrån era nyckelutmaningar inom området så att workshopen kan anpassas efter just dina behov!

  Linus Holmgren

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 sept 2017
Workshop
7 sept 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 jun

T.o.m.


18 aug

Fr.o.m.


19 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Angelica Barile
angb@teknologiskinstitut.se
076-527 55 92

Tid & plats

Konferens
6-7 sept 2017
Workshop
7 sept 2017
Lokal
Piperska muren
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 jun

T.o.m.


18 aug

Fr.o.m.


19 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Angelica Barile
angb@teknologiskinstitut.se
076-527 55 92