Ny- och ombyggnation av akutmottagningar

Hur utformar du framtidens effektiva och säkra akutmottagningar?

 

I en tid av hög belastning är det mer aktuellt än någonsin att korta väntetider och skapa effektiva flöden på akutmottagningen, samtidigt som säkerheten för patienter och personal har kommit att bli en högt prioriterad fråga. Det i kombination med den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar men ställer också krav på lokaler och flexibla arbetssätt på akutmottagningen. Det här är konferensen för dig som står inför en ny- eller ombyggnation och vill skapa de bästa förutsättningarna för dina lokaler, patienter och personal.

 

 

Under konferensens två dagar får du:


• Praktiska kunskaper för att du ännu bättre ska kunna hantera säkerheten på akutmottagningen, kraven på ny teknik, och det höga patienttrycket


• Höra hur andra resonerat vid om- och nybyggnation av akutmottagningar och hur lokalerna skapar förutsättningar för en trygg och effektiv akutsjukvård


• Möjligheten att träffa experter, kollegor och andra branschkunniga för att tillsammans diskutera de utmaningar som Sveriges akutmottagningar står inför.

 

 

Utställare:

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Framgångsfaktorer i arbetet med vår nya
akutmottagning
 • Ny akutmottagning på Norra Älvsborgs Länssjukhus – hur har vi resonerat under arbetsprocessen?
 • Från idé till verklighet – hur har det gått sedan invigningen 2015?
 • Hur har vi involverat personalen i arbetet med den nya akutmottagningen? 
Kajsa Carlson, sjuksköterska, Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Gunilla Mattsson, sjuksköterska, Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Caroline Fruberg, utvecklingsledare, Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan
 
 
Strategisk logistik – hur kan resultaten från SKL:s
nya utredning underlätta ditt arbete?
 • Strategisk logistik vid våra sjukhusområden - en definition
 • Så kan logistiken effektivisera flödesprocesser och därför är det så viktigt
 • Hur formar du en långsiktig logistikstrategi med hänsyn till vårdverksamhetens behov vid ny- och ombyggnation?
 • Vilka framgångsfaktorer finns det vid tillämpning av strategisk logistik och vad ska du tänka på?
Mikael Elvander, författare & seniorkonsult, Trivector LogiQ  
 
En IT-lösning som utvecklar & effektiviserar
arbetet på akutmottagningen – INSIGHT
Hör hur du med hjälp av det innovativa systemet INSIGHT kan
arbeta med:
 • Visualisering av patientflöden i realtid
 • Samarbeten kring patientlogistiken
 • Aktuell beläggning och koordinering av resurser
 • Tyst kommunikation mellan avdelningar

Jonas Boström, Product Manager IWS, Getinge Nordic
Henrik Billeschou, Sales Area Manager IWS, Surgical Workflows, Getinge


 
 
Så skapar du en trygg & säker akutmottagning
för patienter & personal
 • Säkerhetsarbetet på akutmottagningen – hör hur akutmottagningen i Malmö skapar trygghet och arbetsro för personalen
 • Låsta dörrar nattetid på akutmottagningen – vilka effekter har det gett och hur tänker vi framåt?
 • Så bedriver vi ett långsiktigt säkerhetsarbete på våra akutmottagningar i Malmö och Lund – hur kan du arbeta förebyggande?
 • Hur ser vi på utvecklingen av våra akutmottagningar i stort samtidigt som vi tar hänsyn till akutpatienterna och personalens säkerhet?

Svante Normark, enhetschef akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus

 
 
Hur utformar du lokaler som stödjer effektiva
arbetssätt på akutmottagningen?
 • Ombyggnationen av akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset – hur har det gått och vilka slutsatser har vi kommit fram till?
 • Så har den nya ombyggnationen lett till en förbättring av akutsjukvården – konkreta exempel utifrån behov och arbetssätt
 • Hur du bäst planerar lokaler utifrån patientens bästa – så har vi resonerat vid utformningen av den nya akutmottagningen

 

Schani Kjaerbeck, projektsamordnare & sjuksköterska,
Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

 

Johnny Sundling, undersköterska & verksamhetsrepresentant,
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Schani

johnny 

 
Framtidens akutmottagningar ur ett
internationellt perspektiv – vad kan du lära av
andra länder?
 • Vad kan den svenska akutsjukvården lära av akutsjukvården i USA?
 • Lokalernas betydelse för akutsjukvården – hur kan du tänka i planeringsfasen?
 • Utmaningar och möjligheter inom akutsjukvård – en akutläkares perspektiv
 • Hur ser akutsjukvården ut om 30-40 år och vad kan vi förvänta oss av vårdlokalerna på längre sikt?

Nicholas Aujalay, akutläkare, utbildare, författare & bloggare,
akutsjukvårdsbloggen.se

 
 
Utmaningar & möjligheter i arbetet med att leda
en akutmottagning i förändring
 • Att leda en akutmottagning i förändring – så förenar du olika intressen och krav på akutsjukvården
 • Hur hanterar du utmaningarna med att driva och leda en 24-7-verksamhet under pågående ombyggnation?
 • Lokalernas betydelse för ett effektivt och flexibelt arbetssätt
 • Hur tänker vi 10-30 år framåt i tiden när vi utformar framtidens akutmottagning?

Katinka Holgersson, enhetschef akutmottagningen Lund, Skånes
universitetssjukhus
Åsa Myrefelt, enhetschef akutmottagningen Lund, Skånes
universitetssjukhus

 
 
Uppföljning av ny- och ombyggda
akutmottagningar – vilka lärdomar kan du ta med
till ditt eget planeringsarbete?
 • Ny- och ombyggnation av akutmottagningen på universitetssjukhuset i Örebro – hur har vi strategiskt planerat de olika delarna av akutmottagningen?
 • Så tar du bäst tillvara på akutens lokalytor och skapar en röd tråd mellan den vanliga akutmottagningen och barnakuten – hur bör du bygga i praktiken?
 • Akutmottagningen som helhet – så kan du resonera vid planering och utformning
Bengt Folenius, arkitekt MSA SAR, SWECO Architects  
 
Så kan lokalerna skapa förutsättningar för
högspecialiserad akutsjukvård
 • Ny akutröntgen intill akutmottagningen – hur lokaler och teknik kan effektivisera och underlätta ditt arbete på akutmottagningen
 • Flexibla lokaler som går att anpassa till förändringar i vården – hur främjar lokalerna nya arbetsmetoder?
 • Moderna lokaler för en modern vård – så har vi resonerat kring den nya akutmottagningen och placeringen av akutröntgen

Åke Gustafsson, projektledare akutmottagningen,
Universitetssjukhuset Örebro
Tomas Axelsson, delprojektledare akutmottagningen,
Universitetssjukhuset Örebro

 
 

 

 

 

Moderator

Håkan har en bakgrund inom logistik och processorientering, och har de senaste 10 åren arbetat forskningsinriktat med frågor som berör sjukhusvård.  Håkan har även skrivit boken Modern logistik som under de senaste 10 åren stått för hälften av försäljningen av logistikböcker.

 

Håkan Aronsson, docent och universitetslektor, Linköpings universitet  

 

 

Workshop

Hur inkluderar du verksamheten redan i planeringsprocessen och vilka är
framgångsfaktorerna?


Lär dig mer om hur du bygger upp en fungerande samverkansprocess och vilka beståndsdelar som är extra viktiga. Hör om hur du på ett smart och effektivt sätt engagerar personalen i det som kallas en designdialogprocess och vilka kritiska brytpunkter som du behöver känna till för att få ett lyckat resultat vid ny- och ombyggnation av akutmottagningar. Låt dig även inspireras av hur samverkansprocessen bakom den nya barnakuten och den vanliga akuten i Örebro gick till samt hör om andra framgångsrika exempel på samverkansformer som du kan applicera i den egen verksamhet.

 


Hur samverkar du effektivt med verksamhetens bästa i fokus?

 

Välkommen att samtala och fördjupa dig i samverkansprocessen och få konkreta verktyg som underlättar arbetet med att utforma framtidens akutmottagning och bidra till en effektiv akutsjukvård. Under tre interaktiva timmar diskuterar vi utmaningar och möjligheter att i ett tidigt skede påbörja ett långsiktigt förändringsarbete för att förutse fallgropar och förebygga dessa.

 


Tillsammans diskuterar vi:


• Möjligheten att samverka och hitta lösningar i komplexa byggprojekt

• Utmaningarna med att skapa någonting nytt och knyta an till redan befintliga lokaler och pågående verksamhet

• Vilka framgångsnycklar som skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete där lokalerna är avgörande

• Hur du kan kompromissa och hitta nya lösningar i en verksamhet som det ställs höga krav på

• Rumsfunktionsarbetets möjligheter och hur du tillsammans med verksamheten kan resonera kring den praktiska utformningen och behoven av verksamhetsytor

• Utmaningar kring planeringsprocesser utifrån konkreta exempel på ny- och ombyggnation av akutmottagningar

• Hur en god samverkan kan främja ett framgångsrikt arbete på akutmottagningen


Workshopen leds av Bengt Folenius, arkitekt MSA SAR, Sweco Architects AB

Bengt har lång erfarenhet av att arbeta med utformning av akutmottagningar. Som ansvarig arkitekt för den nya barnakuten i Örebro och med god insyn i lokalfrågor delar Bengt med sig av hur du på bästa sätt kan samverka för en lyckad ombyggnation samtidigt som du tar hänsyn till verksamhetens bästa.

  Bengt Folenius 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Isabel Swartling
ssw@teknologiskinstitut.se
076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
28-29 november 2017
Workshop
29 november 2017
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Isabel Swartling
ssw@teknologiskinstitut.se
076-527 55 83