Nudging - tillämpad beteendeekonomi

Kursen som lär dig allt om nudging

 

Nudging – ett arbetssätt med stor potential

 

Välkommen till kursen som ger dig praktiska övningar i hur du kan tilllämpa nudging i ditt arbete samt hur du följer upp och utvärderar resultatet.

 

Under två kursdagar får du svar på frågor som hur du underlättar för personer att fatta ”rätt” beslut, hur du påverkar personer i positiv riktning vid en valsituation och vilka fördelar som finns med att tillämpa nudging samt vad nudging ger för resultat.

 

 

Under kursen får du:


• Ökad förståelse för begreppet samt tips på hur du bäst tillämpar det i praktiken

• Hållbara argument för att motivera arbetet med nudging

• Lära dig om möjligheter och begränsningar med begreppet

• Få inblick i hur du arbetar med nudging i din egna verksamhet

• Kunskap kring effektiva strategier för att arbeta med nudging för långsiktig beteendeförändring

 1. Program
 2. Kursledare
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Hållbar beteendeförändring & mänskligt
beslutsfattande
 • Vad är ett hållbart beteende?
 • Varför behöver vi skapa hållbara beteenden?
 • Hur fattar vi beslut och vad styr vårt beteende?
 • Ibland fattar vi inte beslut som gagnar vår egen hälsa, privatekonomi och livssituation – vad beror det på?
 • Att tänka i olika system – så fungerar vår hjärna
   
 
Tillämpad beteendeekonomi
 • Vad innebär begreppet nudging? – olika definitioner av samma begrepp
 • Hur växte begreppet och arbetssättet fram?
 • Hur kan du använda nudging som ett komplement till traditionella styrmedel?
 • Lär dig tillämpa olika aktuella ramverk inom området för nudging
   
 

Argument för- & emot nudging

 • Möjligheter och begränsningar med nudging
 • När ska du använda dig av nudging och vilka är fördelarna med arbetssättet?
 • Vilka är fallgroparna och hur undviker du dessa?
 • Vanlig kritik mot nudging
 Gruppövning inom ämnet för- och emot nudging  
 
Exempel från verkligheten
 • Hur arbetar man med nudging i andra länder?
 • Lyckade exempel på nudging – så gör andra!
 • Vilka lärdomar kan du dra från tidigare genomförda exempel?
   
 

Nudging i praktiken

 • Så hjälper du individen från vilja till handling i din verksamhet
 • Hur motiverar du arbetet med nudging på din arbetsplats – var finns störst potential?
 • Hur ökar du förståelsen för begreppet bland de som tillämpar nudging?
 • Vilket motstånd du kan möta kring begreppet nudging och hur hanterar du det på bästa sätt?
 Gruppövning om nudging i praktiken  
 

 

 

Nudging: en processinriktad metod

 • Nudging 2.0 – vad är beteendedesign?
 • Beslutskartan – hur kartlägger du ett beteende?
 • Att utgå från användaren – vad tillför designen vid tillämpning av nudging i praktiken?
 • Mäta och utvärdera – hur mäter du beteendeförändring?
 • Hur skapar du långsiktig beteendeförändring med hjälp av nudging?
 Gruppövning kring processinriktade metoder  
 
Hur gör du för att komma igång med nudging?
 • Tillsammans diskuterar vi kring lärdomar från kursen
  och går igenom de praktiska exempel och verktyg vi
  fått samt hur du startar nudging i din verksamhet

   
 

Workshoptext

 

Spara

Spara

Kursledare

Ida Lemoine

 

Medgrundare & VD, Beteendelabbet

 

Ida har en beteendeekonomisk forskningsbakgrund och flerårig erfarenhet av hur man skapar hållbar utveckling med fokus på affärsnytta. Genom Beteendelabbet har Ida samlat på sig erfarenhet i att arbeta med nudging (tillämpad beteendeekonomi) i praktiken inom en rad olika kommuner och stora bolag i Sverige. Detta har lett till att hon är en av Sveriges främsta föreläsare inom nudging. År 2016 utsågs hon till en av Veckans Affärers supertalanger och spås enligt TCO att vara en av de mellan 18-35 år som tros ha störst makt i Sverige i framtiden.

 

Ida Lemoine

Plats & Pris

Konferens
18-19 oktober 2017
Lokal
Lindhagen mat & möten
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 jun

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 65

Tid & plats

Konferens
18-19 oktober 2017
Lokal
Lindhagen mat & möten
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 jun

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 950 kr
7 950 kr
8 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 65