Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet

 

Skapa förutsättningar för fler att möta konsten – planering, process och dialog

 

På konferensen Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet får du under två dagar lyssna till experter och praktikfall som ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i gestaltningsprocessen samt goda exempel på strategier och samarbeten kring den offentliga konsten i en kommun.

 

Ta även tillfället i akt att öka din praktiska och administrativa kunskap gällande avtalsskrivning med konstnärer, enprocentregeln samt upphandling och hantering av offentlig konst

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 
Upprättande & användning av olika dokument i
processen med den offentliga konsten – konkreta tips
 • Så formulerar du ett konstprogram på bästa sätt
 • Vad är viktigt att tänka på vid skapandet av ett gestaltningsuppdrag?
 • Hur genomförs avtalsskrivning med konstnärer och hur motiveras val och beslut på bästa sätt?
 • Viktiga komponenter vid formuleringen av en konstpolicy
Åsa-Viktoria Wihlborg 
 Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult & VD, ArtPlatform

ArtPlatform tar fram och producerar konstprojekt åt fastighetsoch
byggbolag samt regioner och kommuner sedan 2002.
ArtPlatform erbjuder även tjänster såsom framtagande av
konstpolicy/riktlinjer för konst, utbildning och föreläsningar.
Passa på att ta del av praktiska metoder som underlättar för dig
i din vardag.

 
Konstens betydelse i stadsplaneringen ur ett
småstadsperspektiv

 

 • Hur kan du arbeta för att öka förståelsen för konstens positiva inverkan på övriga samhällssegment?
 • På vilket sätt kan en stadsarkitekt bidra till att skapa lyckade samarbeten?
 • Vilka synergieffekter uppstår när konst och arkitektur lever i symbios?

 

Emina Kovacic, stadsarkitekt & stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

 

 
 
Speciellt inbjuden
Så kan konsten utvecklas tillsammans
med arkitekten i ett tidigt skede
 • Så har vi fått kommunikationen att fungera mellan byggherre, arkitekt och konstnär i våra projekt
 • Verksamhet och konst i gemensam planering från inledningen av arbetet – exempel på lyckade gestaltningsprocesser
 

Gert Wingårdh, arkitekt SAR, Wingårdh Arkitektkontor

Gert är en av Sveriges mest välkända och framgångsrika
arkitekter. Flera gånger har han belönats med det prestigefulla
Kasper Salin-priset och utnämnts till teknologiehedersdoktor
vid Chalmers. Missa inte att ta del av Gerts spännande
erfarenheter.

 

Gert Wingårdh 
 

 

 

 
Tvärgång, ackumulerande stadsplaner &
administrativ aktivism
 • Vilken roll har konsten i stadsutvecklingen idag?
 • Hur kan samtidskonstens redskap och kompetens komplettera och samverka med stadsplaneringen och arkitekturen?
 • Exempel på konstnärligt arbete som använder strategisk analys och platsens utmaningar för att generera offentliga samtal och delaktighet

Kerstin Bergendal, bildkonstnär & lektor, Akademin Valand &
Göteborgs universitet


Kerstin är en svensk konstnär och curator bosatt i Danmark
och verksam i flera länder. Hennes konstnärliga arbete håller
ett fokus på platser, deras roll och dilemman. Hon använder en
speciell konstnärlig metod – en blandning av interventionens
strategier, en otraditionellt lång närvaro och en lekfull ad
hoc logik. Under senare år har hon med denna metod satt
fokus på helt eller halvt offentliga rum – det vi kan kalla för
”allmänningar”.

 

Kerstin Bergendal 
 
 
Införandet av enprocentregeln i Vadstena – en
liten kommun med stora ambitioner
 • Så har processen för att ta fram riktlinjer för enprocentregeln gått till – samarbetet med politiker, tjänstepersoner och externa sakkunniga
 • Processer och samverkan kring inköp
 • Så kan enprocentregeln gynna konstnärerna vi arbetar med och så gynnas kommunen
 

Maria Jönsson, kulturstrateg, kultur- & utbildningsförvaltningen,
Vadstena kommun

 
 
 
Vi skapar framtidens kulturarv – offentlig konst i
Linköpings kommun
 • Linköping Offentlig Konst, LOOK – så driver, samordnar och kvalitetssäkrar vi konstprojekten och ansvarar för dess genomförande
 • Offentlig konst i samverkan – så samarbetar Linköpings kultur- och fritidsförvaltning och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Konsten i Vallastaden – en helt ny stadsdel med en mångfald av aktörer, bostäder, arkitektur och utemiljöer

Linda Moström, landskapsarkitekt, miljö- &
samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
Lars-Ove Östensson, konsthallschef konsthallen Passagen,
Linköping & chef, Linköping Offentlig Konst (LOOK)

 
 
 
Upprättande och användning av olika dokument i processen med den offentliga konsten – praktiska tips
 • Så formuleras ett konstprogram på bästa sätt 
 • Vad är viktigt att tänka på vid skapandet av ett gestaltningsuppdrag? 
 • Hur genomförs avtalsskrivning med konstnärer och hur motiveras val och beslut på bästa sätt? 
 • Viktiga komponenter vid formuleringen av en konstpolicy 

Åsa-Viktoria Wihlborg, ArtPlatform 

 
 
 
Så bör uppköp av offentlig konst hanteras &
genomföras enligt LOU
 • Fördelning av rättigheter och friheter mellan konstnären och beställaren
 • Så bedöms och värderas konstnärliga tjänster enligt LOU
 • Effektiva sätt att tidsoptimera den administrativa processen för att lämna utrymme till den konstnärliga processen

Christina Wainikka, jur dr, Wainikkas Innovationsbyrå


Christina har arbetat med frågor om immaterialrätt och
upphandling under många år. Hon har bland annat skrivit boken
Konstjuridik tillsammans med Katarina Renman Claesson.

 

 
 
 
Enprocentregeln i praktiken – erfarenheter från
Lunds kommun
 • Lunds kommun och enprocentregeln – våra mål och rutiner
 • Så arbetar vi med strategier och samverkan i ständig utveckling
 • Våra metoder för ställningstaganden och förhållningssätt i arbetet med den offentliga konsten

Ulrika Liljenström, projektsamordnare offentlig konst, Lunds konsthall


I Lunds kommun pågår årligen ungefär tio konstprojekt enligt
enprocentsregeln. Samarbeten över förvaltningsgränserna
och den pedagogiska aspekten är viktiga delar i processen. Nya
möjligheter för att utveckla det arbetet pågår ständigt. Aktuella
konstnärer i gestaltningsprojekt för 2017 är bland andra
SUPERFLEX, Tiril Hasselknippe, Camilla Løw och David Krantz.

 

 
 
 
Konstnärlig gestaltning i stadsutvecklingsprojekt
– från ax till limpa
 • Metoder för att utarbeta roller, riktlinjer och avtalsskrivning i processen
 • Arbetssätt för att säkerställa medborgarintresse och konstnärlig frihet
 • Så har den konstnärliga gestaltningen bidragit till stadsutvecklingen

Anna Sahlin, projektansvarig, stadsbyggnads- & exploateringsavdelningen
stadsledningskontoret, Sundbybergs stad


Stadsbyggnadsprojektet i den nya stadsdelen Ursvik satsar
på samtidskonst och gör en stor konstsatsning i området.
Tillkomsten av den offentliga konsten är unik på flera sätt.
Redan från början gick privata byggherrar, markägare och
Sundbybergs stad samman för att gemensamt integrera
högkvalitativ offentlig konst i det framväxande området

 
 
 
Att integrera konstnärlig gestaltning tidigt i
byggprocessen
 • Vad innebär integrerad gestaltning?
 • Viktiga förutsättningar för att lyckas
 • Våra utmaningar och lösningar

Karin Karlsson, verksamhetschef inom kultur- &
fritidsförvaltningen, Karlstads kommun


Ingela Wessmark, konstsekreterare, Karlstads kommun
Karin är ordförande och Ingela är adjungerad ledamot i
Karlstads kommuns råd för konstnärlig gestaltning. Rådet är
sammansatt av tre representanter från de berörda kommunala
förvaltningarna, tre externa representanter med kompetens
inom konstområdet samt en extern representant med
stadsplaneringskompetens.

 
 
 
Offentlig konst som en attraktionskraft för
kommunen
 • Så har den offentliga konsten stärkt kommunens profil och attraktionskraft för både boende, besökare och näringsliv
 • Konstnärlig gestaltning i miljöer som pekats ut i kommunens övergripande strategier
 • Politiskt mod – att arbeta med en konstnärlig ledare

Katarina Kristoffersson, kulturchef, Säffle kommun
Oscar Magnusson, kulturentreprenör, musiker & konstnärlig
ledare, Säffle kommun

 
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
11-12 oktober
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


30 jun

T.o.m.


15 sep

Fr.o.m.


16 sep
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 69

Tid & plats

Konferens
11-12 oktober
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


30 jun

T.o.m.


15 sep

Fr.o.m.


16 sep
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 69