Hantering av tillskottsvatten

Konferensen för dig som arbetar med tillskottsvatten!

 

Årets konferens inom hantering av tillskottsvatten

 

På årets mötesplats presenterar vi ledande experter och inspirerande praktikfall utifrån branschens mest aktuella utmaningar. Under två dagar får du ta del av konkreta verktyg och praktiska erfarenheter kring hur du kan möta de allt tuffare förutsättningarna för en framgångsrik hantering av tillskottsvatten.

 

Du får fördjupade kunskaper inom bland annat:

 • VA-juridik – vilka rättigheter och skyldigheter har du som VA-huvudman?
 • Arbetet med felkopplade fastigheter – vilka krav kan du ställa på fastighetsägare samt hur kan du arbeta smart och strategiskt?
 • Hur du kartlägger, motiverar och prioriterar rätt åtgärder
 • Nya arbetsmetoder för att snabbt identifiera och åtgärda läckage

 

Ta även chansen att nätverka med branschkollegor från hela Sverige under en arrangerad tvårätters middag.

 

Varmt välkommen!

Michael Linnell

Projektledare

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 Tisdag 4 december 

 

Vilka nya arbetsmetoder finns för att snabbt hitta, kartlägga & åtgärda läckage?
 •  Tekniska lösningar för att identifiera tillskottsvatten – ta del av det senaste
 • Så effektiviserar du arbetet med ny och säker teknik samt nya arbetssätt
 • Undvik de vanligaste fallgroparna
 Christoffer Johansson, VD, Svapipe
 
Future City Flow – nytt beslutsstödsystem för effektivare hantering av tillskottsvatten
 • Få kontroll över tillskottsvattnets utveckling
 • Verktyg och underlag för träffsäker benchmarking
 • Simulator för prioritering och beräkning av åtgärders kostnadseffektivitet
Lars-Göran Gustafsson, InnovationschefDHI Sverige  
 
 
Kartläggning & metodik för hur du prioriterar rätt åtgärder
 • Vad är motiverat att åtgärda & när ska det göras?
 • Så värderar du nyttan av potentiella investeringar i ledningsnätet
 • Hur följer du upp genomförda åtgärder på bästa sätt?

 Emelie Alenius, EnhetschefGöteborg Kretslopp & Vatten

 
Så når Lerums kommun framgång i tillskottsvattenfrågan
 • Hur ser vår process ut från start till mål?
 • Så lokaliserar och åtgärdar vi felkopplingar och inläckage i spillvattennätet
 • Dessa är våra största utmaningar och främsta lärdomar
Christina Wetterlundh, VA-ingenjörLerums kommun
Elin Odehed, VA-ingenjörLerums kommun

 

Missa inte!

Effektivt verktyg för samverkan & beredskap för klimatförändringar

Med hjälp av GEOSECMA for ArcGIS – Ledning VA kan VA-organisationen effektivisera sitt arbete med tillskottsvatten. Som deltagare får du ta del av verkliga exempel på framgångsrik samverkan mellan olika kommunala verksamheter såsom fysisk planering och VA. Dessutom får du en inblick i hur du kan rusta din kommun inför klimatförändringar genom översvämningskartering. 

 

 Annica Lindmark, Verksamhets- & produktspecialist VAS-GROUP Solutions 

 

 

 

Onsdag 5 december

 

 
Felkopplade fastigheter – så arbetar du strategiskt & smart
 • Så väljer du rätt metod för att hitta felkopplingar
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviker du dem?
 • Praktiska lärdomar från Staffanstorps kommun – hur lyckades vi?
 Brittmarie Ohlsson, VA-experttidigare Sweco & Staffanstorps kommun

VA-juridik – dina rättigheter & skyldigheter som VA-huvudman
 • Juridiska möjligheter för dig som VA-huvudman
 • Vilka specifika rättigheter och skyldigheter har du?
 • Lär dig undvika de vanligaste misstagen
 Fredrik Mörtberg, advokatAdvokatfirman Abersten

Workshop

Praktisk VA-juridik – rättigheter, skyldigheter & specifika ärenden 

 

Under denna workshop får du som deltagare möjligheten att praktiskt förankra dina kunskaper från föregående föreläsning av Fredrik Mörtberg. Genom interaktiva diskussioner, praktiska övningar och fallstudier ges du också möjligheten att utveckla ditt arbete rörande kravställning gentemot fastighetsägare.   

 

Du får fördjupade kunskaper inom bland annat:

 • Lagar och regler som berör tillskottsvatten och hur du tolkar dessa
 • Vilka krav kan VA-huvudman ställa på fastighetsägare och industrier och vilka krav kan inte ställas?
 • Hur ställer du krav på fastighetsägare och vad behöver du göra för att kunna ställa kraven?
 • Speciella lagar och regler kring markavvattning- och dikningsföretag
 • Hur kan du använda de juridiska verktygen för att omsätta lagar och regler till handling?  

          

Ta chansen att få svar på dina specifika frågor inom VA-juridik och utbyt erfarenheter med branschkollegor! 

 Workshopen leds av Fredrik Mörtberg, advokat, Advokatfirman Abersten.

Fredrik är en välkänd och mycket uppskattad föreläsare och workshopledare som med tydlig och levande pedagogik kan omsätta juridiken till begripliga och praktiskt tillämpbara verktyg.

Plats & Pris

Konferens
4-5 dec 2018
Workshop
5 dec 2018
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350kr
3 950 kr
Konferensmiddag

490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

076-527 55 26

mlin@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
4-5 dec 2018
Workshop
5 dec 2018
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350kr
3 950 kr
Konferensmiddag

490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

076-527 55 26

mlin@teknologiskinstitut.se