Barns lek- och utemiljö

Med fokus praktikfall - från både större och mindre kommuner!

 

Årets mötesplats för dig som arbetar med barns lek- & utemiljö!

 

Hur kan du arbeta för att skapa tillgängliga, trygga & kreativa utemiljöer för barn i olika åldrar & hur kan du involvera barnens perspektiv på sin egen utemiljö?

 

Under årets upplaga av konferensen barns lek- & utemiljö diskuterar vi flera olika perspektiv på barns lek- & utemiljö och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid såväl planering som utförande och drift. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till inspirerande experter och duktiga praktiker från hela landet som delar med sig av tips, inspiration och konkreta verktyg.

 

Du får bland annat ta del av:

-      Hur du kan skapa trygga & tillgängliga lekplatser

-      Goda exempel på medborgardialog och dess lyckade effekter

-      Perspektiv på utemiljöns betydelse för barn

 

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper för att utveckla arbetet med barns lek- & utemiljö i just din kommun!

 

 

 Varmt Välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Onsdag 5 december 2018

 

 Hur utformar & planerar du tillgängliga & trygga lekplatser?
 •  Så kan du arbeta med tillgänglighet vid nyanläggning såväl som upputsning
 • Hur kan vi utforma trygga lekplatser?
 • Så har vi arbetat för att skapa lekplatser som lockar barn i alla åldrar med eller utan funktionshinder
 • Tips & lärdomar – detta är viktigt att tänka på i arbetet med trygghet och tillgänglighet

 

 Agneta Wendesten, Stadsträdgårdsmästare, Alingsås kommun

 
 

Medborgardialog som verktyg vid utformning av lekmiljöer – lyckade exempel
 • Så har vi arbetat med GIS-verktyg och medborgardialog för att skapa lekplatser med högre kvalitet
 • Hur kan vi involverat även de yngsta medborgarna i arbetet med deras utemiljö?
 • Aktuella projekt – så arbetar vi med GIS och medborgardialog i Töckfors
Andreas Winborg, mätnings-/GIS ingenjörÅrjängs kommun  
 
 
Stötdämpande underlag: gummi, bark, sand med mera – vad finns det för fördelar & nackdelar med olika materialval?
 • Revidering av standarden SSEN 1176/1177 – vilka är de viktigaste förändringarna?
 • Hur kontrolleras att det stötdämpande underlaget uppfyller rådande krav?
 • Vilket material passar bäst till olika typer av lekutrustning?
 • På vilket sätt kan du implementera naturmaterial i utformningen av lekplatser?

Janne Wahlstedt är säkerhetschef på HAGS och har lång erfarenhet av lekredskap och säkerhet på lekplatser. Han har över 20 års erfarenhet av besiktningsarbete både i Sverige och internationellt. Janne är även ordförande i den Svenska kommittén som arbetar med utveckling av den gemensamma Europeiska standarden SSEN 1176.

 

Behov, placering & utformning av världens viktigaste utemiljö - vart i staden finns barnens lekmiljöer?
 • Så har vi utnyttjat de resurser vi har för att utforma attraktiva utemiljöer
 • Vad är viktigt att tänka på när vi skapar lekmiljöer med utrymme för olika åldersgrupper?
 • Att locka till rörelse – Sollentuna kommuns arbete med spontanidrottsytor
 • Vikten av dialog och samverkan för att skapa goda utemiljöer efter invånarnas behov 
Christina Leifman, StadsbyggnadschefSollentuna kommun
 
 

 

Hur skapar vi inkluderande utemiljöer?
 • Så kan du arbeta med verktyget utemiljövärde för att bedöma kvalitén i nuläget eller analysera förutsättningar i tidiga skeden
 • Hur arbetar vi för att skapa inkluderande utemiljöer för både killar och tjejer?  

Torbjörn Wrange, verksamhetsutvecklare pedagogisk miljö, Karlstads kommun

 

 

Torsdag 6e december 

 

 

Att bygga stad för barn & unga
 • Vägledande principer för planering och utformning av barns lek- och utemiljö i allt tätare städer
 • Verktyg för att kvalitetssäkra utemiljön på skolor och förskolor
 • Samsyn och organiserat samarbete över förvaltningsgränserna – praktiska exempel
 • Perspektiv på barns risktagande, vuxnas oro och varför skrubbsår är bra
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt & universitetslektor vid SLU Landskap, Sveriges lantbruksuniversitet
 
 
Perspektiv på utemiljöns betydelse för barn

 

 • Hur främjar stimulerande utemiljöer i förskolan hälsa, inlärning och hållbarhet?
 • Vilka hälsoeffekter kan vi se när utemiljön rustas upp och personalen och barnen är delaktiga i arbetet?  
 • Dessa lärdomar har vi tagit med oss från satsningen ”Multifunktionella utomhusmiljöer på förskolor”
Lena Hedin, Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län  

 

Medborgardialog ledde till aktivitetspark i Sjöbo kommun
 • Så lyckades vi övertyga våra politiker om projektet
 • Därför har dialogmöten varit en viktig del för att tillgodose medborgarnas behov
 • Hur kan vi skapa utemiljöer som lockar äldre barn till rörelse?
 • Att söka bidrag från boverket – tips & råd 
Åsa Löfgren, Utvecklingsledare, Sjöbo kommun
 
 

Workshop

 


Hur skapar vi utemiljöer med rum för lek, lärande & utveckling?

För att kunna skapa så bra och attraktiva utemiljöer som möjligt är det viktigt att förstå utemiljöns betydelse för barns lek, lärande och utveckling. Hur kan du arbeta med lekmiljöer i den förtätade staden? På vilket sätt kan lekplatser främja barns utveckling? Hur kan du tänka kring barns risktagande och säkerhet?

 Under denna workshop får du möjlighet att få svar på dina frågor samtidigt som du får nya perspektiv på hur du kan utveckla attraktiva och pedagogiska lekplatser. Workshopen tar avstamp i forskning kring barn och ungas lek, lärande och utveckling. Vi knyter samman de föreläsningar du mött under konferensen och diskuterar hur du kan utveckla lekplatser för lek och utveckling men framför allt hur detta kommer utvecklas i framtiden och vilka krav detta ställer på din yrkesroll.


Vi går igenom:

 • Lekplatser eller plats för lek som arena för barns lek och utveckling                                        
 • Relationen mellan risk och chans i barns lekmiljöer kring säkerhet och osäkerhet.
 • Lekens gränslöshet och lekplatsens gränser
 • Var börjar och slutar en lekmiljö?
 • Leken finns i barnets rörelse
 • Den förtätade staden som lekmiljö
 

Workshopen leds av Krister Svensson, VD, Play Design Sweden AB

Krister har arbetat med barn och barnrelaterade frågor både nationellt och internationellt och han har över fyrtio års erfarenhet inom både forskning, utbildning och som författare. Han startade väldens första forskningscenter om leksaker 1992 och 2009 startade Child Culture Design vid HDK i Göteborg på Kristers initiativ. Han har vidare arbetat som konsult inom produktutveckling gentemot barnorienterade företag nationellt och internationellt

   

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
5-6 december 2018
Workshop
6 december 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

076 527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
5-6 december 2018
Workshop
6 december 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


5 okt

T.o.m.


9 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht

076 527 55 70

mfeu@teknologiskinstitut.se