Effektiv handläggning av tillsynsärenden

 

Vill du minska högen av tillsynsärenden?


På denna endagarskonferens får du praktiska verktyg för hur du kan effektivisera processen när det gäller handläggning av bygglovsärenden samt ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

 

Skaffa dig också full koll på juridiken och se till att du väljer rätt typ av föreläggande. Du får träffa kollegor som arbetar med tillsyn från hela landet och dela erfarenheter med varandra som hjälper dig i ditt dagliga arbete!

 1. Program
 2. Moderatorer
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Smidig process för tillsynshandläggning av
ovårdade tomter eller förfallna byggnader
 • Processen från början till slut – kritiska framgångsfaktorer och fallgropar
 • Effektivt arbete med viten och förelägganden
 • 3 konkreta råd för hur ni lyckas med er process
Kajsa Reimers, arkitekt, Länsstyrelsen Västra Götalands län  
 
 
OVK– framgångsrika rutiner i tillsyn
 • Så arbetar Jönköping aktivt med OVK och vad det är som gör att deras arbete blir bättre.
 • Vägledning kring hur du kan arbeta och framgångsrika OVK-rutiner genom hela tillsynsarbetet!

 Madeleine Andersson, Stadsbyggnadskontoret, Jönköping kommun

 
 
 
Konkreta lärdomar från tillsynshandläggning av
svartbyggen & åtgärdsföreläggande

I Ljungby kommun finns fyra bygglovshandläggare som arbetar
med tillsyn samt en byggnadsinspektör. Alla på avdelningen
arbetar både med tillsyn och bygglov och de delar med sig
av färska erfarenheter från deras verklighet i arbetet med
handläggning av tillsyn.

 

• Så hanterade vi ett åtgärdsföreläggande som övergick till ett
rivningsföreläggande
• Verkliga exempel och ärenden gällande svartbyggen och
sanktionsavgifter
• Våra viktigaste lärdomar från tillsynsarbete och
handläggning av ärenden

 

Therese Lindström, bygglovshandläggare, Ljungby kommun
Helena Larsson, bygglovshandläggare, Ljungby kommun

 

Therese arbetar i Ljungby kommun sedan januari 2013. Hon har
en examen från Jönköping Tekniska högskola år 2011 och har
tidigare arbetat i Australien med att göra konstruktionsritningar.

Helena i sin tur började jobba som bygglovshandläggare i april
2015. Hon tog examen från Linnéuniversitetet 2008 på en
utbildning i byggteknik med inriktning mot utformning samt
kurser inom bygglovshandläggning. Tidigare har Helena jobbat
på arkitektkontor som byggingenjör.

 

 
 
 
Keynote speaker
Från kaos till struktur

Gävle kommun är ett omtalat exempel när det gäller att
minska den ständigt växande högen av tillsynsärenden.
De har med hjälp av sin modell och sina arbetssätt lyckats
att drastiskt minska de tillsynsärenden som ligger och
väntar på att hanteras. Ta del av detta innehållsrika pass
där du får både praktiska verktyg för hur du kan förbättra
handläggningsprocessen samt konkreta exempel på hur
juridiska hinder har övervunnits.

 

Så undviker du att dina tillsynsärenden läggs på
hög & ger långa väntetider
 • Prioritera rätt och arbeta effektivt i praktiken!
 • Våra bästa tips för en framgångsrik handläggning
 • Resursplanera effektivt och följ din plan

Rickard Westling, byggnadsinspektör, Gävle kommun
Niklas Fridén, jurist, Gävle kommun

 
 
 
Gruppdiskussion – de bästa tipsen för en
effektivare tillsynshandläggning
Vi diskuterar i samband med fikat de bästa tipsen för en
effektivare tillsynshandläggning. Vad har du tagit med dig
under dagen? Vilka är de tips du vill dela med dig av från din
kommun? Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns när
arbetet med tillsynsärenden ska effektiviseras?

 

Under ledning av moderator Esther Looren De Jong, Eslövs kommun

 

Esther Looren de Jong började sin karriär som
fastighetsmäklare på svenska fastighetsförmedlingen, läste
vidare till anläggningsingenjör och senare på CAS Värmdö gick
hon utbildningen till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör.
Efter sin utbildning fick hon arbete på Höörs kommun, där hon
jobbade ikapp alla liggande tillsynsärenden och blev senare
rekryterad av Eslövs kommun, som hade tillsynen vilande på
grund av tidsbrist.

 

 
 
 
Skaffa dig full kontroll på juridiken i dina
tillsynsärenden!
 • De viktigaste byggstenarna i juridiken kring tillsynsärenden
 • Vanliga fallgropar du kan undvika genom ökad juridisk kunskap
 • Lär dig hantera överklagan enligt PBL
 • Tolka rättsfall på rätt sätt – så gör du!

Göran Wirdéus, jurist, Länsstyrelsen Värmland

 
 

 

   

 

Spara

Spara

Moderatorer

Kajsa Reimers - arkitekt, Länsstyrelsen Västra Götalands län


Kajsa Reimers har erfarenhet som bygglovshandläggare
i tre kommuner, inklusive tillsyn. Hon har arbetat som
tillsynsvägledare för byggnadsnämnderna i Västra Götalands
49 kommuner på Länsstyrelsen sedan 2011. Sedan årsskiftet
arbetar hon också med ett nystartat projekt som heter
Byggsamverkan Västra Götaland, som är en samverkan mellan
byggnadsnämnderna för en effektiv och rättssäker hantering
av bygglov.

 

 

Göran Wirdéus - jurist, Länsstyrelsen Värmland


Göran arbetar som jurist på Länsstyrelsen sedan snart 10 år
tillbaka och har innan dess även arbetat på förvaltningsdomstol
ungefär lika länge. Under denna tid har han arbetat
med överklagningar och på länsstyrelsen med såväl
tillsynsvägledning som annan vägledning inom plan- och
bygglagstiftningen.

 

Plats & Pris

Konferens
29 november 2017
Lokal
Garnisonen
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


2 okt

Fr.o.m.


3 okt
Konferens

4 980 kr
5 680 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Sandra Rosenlind
sros@teknologiskinstitut.se
076 5275590

Tid & plats

Konferens
29 november 2017
Lokal
Garnisonen
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


2 okt

Fr.o.m.


3 okt
Konferens

4 980 kr
5 680 kr
6 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Sandra Rosenlind
sros@teknologiskinstitut.se
076 5275590