Brodagarna 2017

Missa inte årets mötesplats för inspiration, goda idéer och nätverkande med kollegor från hela landet!

 

Framtidens broar

 

Du som arbetar med att skapa, bygga eller förvalta broar är säkerligen medveten om att det är en komplex process, oavsett om du är med under hela projektet eller delar av det. På denna konferens knyter vi samman de olika delarna som gör ett broprojekt framgångsrikt i allt från projektering och design till förvaltning av en färdig bro. Ta chansen att lyssna till det senaste vad gäller materialval och hur du kan och bör tänka för att skapa en bro med lång livslängd.


Lär dig mer om:
• Hur du skapar förståelse för samtliga parter i byggprocessen
• Det senaste inom materialval
• Hur väl placerade broar hjälper till i förtätningarbete och breddar stadskärnan 

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Aktuell forskning om broars livslängd
 • Sensorerna på Lidingöbron – möjligheter och utvecklingsområden
 • Så kan du kostnadseffektivisera din förvaltningsprocess och identifiera brister i tid
 • Konkreta tips för att förlänga livslängden på din bro

Raid Karoumi, professor avdelningen för bro- och stålbyggnad, KTH


 
 
Keynote speaker
Gång- & cykelbroar som estetiskt lyfter
stadsmiljön – exempel från Köpenhamn
 • Så kan välplacerade och tillgängliga broar uppmuntra till mer gång- och cykeltrafik
 • Förtätning av staden – så underlättar du för medborgarna med välplacerade broar
 • Så har medborgarna varit en del av processen vid byggandet av Inderhavsbron
Morten Kabell, teknik- och miljöchef, Köpenhamns kommun  
 
Välj rätt material --> kostnadseffektivisera din
byggprocess
 • Konkreta tips för att identifiera rätt material för rätt situation
 • Lifetime Cycle Cost som modell för långsiktigt och kostnadseffektivt förvaltningsarbete
 • Trendspaning – vilka nya material ser vi i framtiden?
Martin Henriksson, sektionschef, ÅF  
 
Så byggde vi norra Europas första bro i komposit
 • 17 ton vs 80 ton – lättare material som leder till en enklare montering på plats
 • Underhållsfria material? – så underlättar materialvalet underhållsarbetet för kommunen
 • Kortare monteringstid som leder till mindre trafikpåverkan

Per Carlsson, ingenjör, Malmö stad
Fredrik Wettermark, VD, Composite Design


 
 
Design & funktion – så bör du tänka kring
utformningen av nya broar
 • Ljussättningen som lyfter din bro
 • Så utformar du en estetiskt attraktiv bro med goda förutsättningar för underhållsarbete på lång sikt
Henrik Undeland, landskapsarkitekt, Ramböll  
 
Lyckad samverkan som skapar en större
förståelse mellan alla parter i en byggprocess
 • Så lyckades vi få med alla parter i ett tidigt skede
 • Transparens och delaktighet från projektering till underhåll – hur?
 • LCC – så tog vi fram en plan som gynnar alla på lång sikt
Andreas Proczhaka, broförvaltare, Karlstads kommun  
 
Hisingsbron – brons betydelse för staden!
 • Brobyggande som utvecklar stadskärnan och underlättar förtätning av staden
 • Omledning av trafik för minsta möjliga påverkan för medborgarna – hur fungerar det i praktiken?
 • Minimerad miljöpåverkan och ökad livslängd på bron – så jobbar vi med hållbarhet
Carl-Anton Holmgren, projektchef omgivning, Göteborgs stad  
 
Träbroar idag & imorgon
 • Fördelar och nackdelar med träbroar samt aktuella exempel
 • Senaste forskningen kring miljöpåverkan och livslängden för träbroar
 • Lyckade exempel på träbroar
 • När är träbroar det mest självklara valet?
Simon Niva, konstruktör, Martinssons  
 

Studiebesök

Nya slussen & Söderströmsbroarna

 

Den omfattande och omskrivna ombyggnationen av
slussenområdet i centrala Stockholm har knappast undgått
någon. Projektet är planerat att bli färdigt till 2025, men ny- och
ombyggnation sker i flera etapper. Under studiebesöket får du
en guidad tur där vi tar en närmare titt på projektgruppens
tankar och arbete med sina broar. På plats kommer du också
få höra projektchefen Peter Svärd berätta om projektets
utmaningar och framgångar.

 


Vi kommer att fokusera besöket på följande två områden:

 

• Den nya huvudbron

Den nya huvudbron är planerad att färdigställas till 2019. Den
kommer att bli 140 meter lång och 45 meter bred och på bron
ska både, bilar, bussar, cyklar och gående kunna ta sig från
Slussen till Gamla stan.

 

• Söderströmsbroarna

Tunnelbanan mellan Slussen och Gamla Stan går på fyra
stålbroar som nu måste bytas ut, då de har uppnått sin tekniska
livslängd. Under fyra etapper ska de bytas ut mot nya rostfria
stålbroar; den första etappen under juli 2017 och etapp två i
november 2017.


Lyssna till hur projektgruppen tänkt arkitektoniskt och
designmässigt när de planerat den nya slussen.

Passa även på att ställa dina specifika frågor!

 

Vi går igenom:
• Tankar kring materialval
• Arbetssätt för att minska trafikpåverkan
• Design och arkitektur
• Framgångsfaktorer och utmaningar under projektets gång

 

Workshopen leds av Peter Svärd, projektchef Slussen, Stockholms stad

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
12-13 september 2017
Studiebesök
13 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


30 juni

T.o.m.


1 sep

Fr.o.m.


2 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
 076-527 55 80

 

Tid & plats

Konferens
12-13 september 2017
Studiebesök
13 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


30 juni

T.o.m.


1 sep

Fr.o.m.


2 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist
jru@teknologiskinstitut.se
 076-527 55 80