Väg- & gatuunderhåll
Optimera ditt arbete med väg- & gatuunderhåll

 

 

Hur kan du arbeta för att minska underhållsskulden och vilka möjligheter finns för att optimera väg och gatuunderhållet? På den helt nya konferensen Väg & gatuunderhåll tar vi upp dessa och andra aktuella frågor. Du får du lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker som delar med sig av sin kunskap och du får även nätverka med kollegor i branschen. 

 

 

Konferensen belyser bland annat:

 • Effektivisering av väg- och gatuunderhåll
 • Olika typer av beläggningar och hur de bör underhållas
 • Hur det dagliga arbetet bör se ut för att skapa ett helhetstänk kring underhållet
 • Fiberdragning och vad du bör tänka på inför och under arbetet


Låt konferensen bli en mötesplats för nya idéer där du får uppdatera dina kunskaper och hämta inspiration från både forskning och praktiskt arbete.

 

Varmt välkommen,

Veronika Westermark

Projektledare

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Moderatorer
 
Jonas Lilja & Dante Crespo inleder konferensen 
 

Jonas och Dante har båda mångårig erfarenhet av underhållsfrågor på PEAB. Jonas är produktchef för drift och underhåll och har framförallt arbetat med statliga vägar. Dante är biträdande regionchef på Peab Anläggning och arbetar mot kommunala kunder.

 

 

 

 

 
Tillgänglighetsanpassning i staden – så gör du gatan tillgänglig & möjlig att underhålla

2015 startade arbetet med att tillgänglighetsanpassa Karlstad, hör hur kommunens arbete har sett ut från inventering och utredning fram till idag.

 • Så har vi tillgänglighetsanpassat befintliga gator och vägar
 • Skapa bästa möjliga förutsättningar för underhåll vid tillgänglighetsanpassning – vad är viktigt att tänka på?
 • Utmaningar, framgångar och prioriteringar under satsningen
 • Kostnadsbild och resultat i tillgänglighetsanpassade stadsdelar – våra erfarenheter
Carl Ewensson, mark- & gatuprojektör, Karlstad kommun  
 
 
När kan du välja gjutasfalt som beläggning & hur sköter du underhållet?
 • Användningsområden för gjutasfalt – vilka är alternativen?
 • Hur fungerar gjutasfaltsbeläggningar under en längre period och hur påverkar det underhållet?
 • Vaxinblandning och polymermodifiering av gjutasfalt – när är det ett bra alternativ?
Ylva Edwards, teknisk doktor, Ylva Edwards Materialteknik  
 
 
Få ett helhetstänk kring vägslitage – orsaker & kostnader
 • Varför går vägen sönder i förtid?
 • Hur slits vägen?
 • Vanliga misstag vid vägbyggnation och vad som är viktigt att tänka på
 • Slutsatser och resultat från rapporten Förkortad väglivslängd – orsaker & kostnader
Johan Granlund,expert vägteknik, WSP  
 
 
Så implementerar du nya gång- & cykelvägar samt hastighetsbegränsningar i trafiken

Marks kommun är i slutskedet av projektet Rätt fart i staden. Ta del av erfarenheter från processen samt hur de kommer implementera både nya hastigheter samt gång- och cykelvägar i tätorten.

 • Utredning, beslutsunderlag och process – framgångsfaktorer och utmaningar under projektet
 • Implementera nya gång- och cykelvägar i tätorten – vår planering och arbete i praktiken
 • Så har budget och kostnader sett ut för projektet
Magnus Palm, teknisk chef, Marks kommun
 
 
Fiberdragning – så återställer du gatan på bästa sätt

Fiberarbetet i Vänersborgs kommun som är ett av Sveriges största projekt är nu i slutskedet. Nästan hälften av kommunens gator och cykelvägar har blivit påverkade där återställningen har skett snabbt. Ta del av deras erfarenheter från projektet och få med dig värdefulla tips som du kan applicera i ditt arbete.

 • Utmaningar och framgångar under projektet – vilka är våra lärdomar?
 • Återställning efter fibergrävning – så gjorde vi
 • Vem äger återställningsproblematiken och kostnaderna?
 • Vad är viktigt att tänka på inför fiberdragning?

Gunnar Lundberg, enhetschef gatuenheten, Vänersborg kommun

 
 
 
Entreprenörens perspektiv på väg- & gatuunderhåll

Exakt program och representant från Peab presenteras på konferensens hemsida inom kort.

   
 
 
Få ett helhetstänk kring väg- & gatuunderhåll – hur bör det dagliga arbetet se ut?

Redan år 2003 startade arbetet för att hitta en modell för att tacka den eftersatta underhållsskulden i Mariestad kommun, valet föll på en funktionsupphandling. Under passet får du höra hur avtalet har påverkat den långsiktiga upprustningen av vägnätet.

 • Hur har funktionsupphandlingen påverkat underhållsskulden?
 • Beslutsprocessen och implementeringen – så såg det ut
 • Fördelar och nackdelar med funktionskontakt
 • Viktigt att tänka på om du vill implementera ett funktionsavtal
Johan Bengtsson, projektchef gata/VA, Mariestad kommun  
 
 
Missa inte!
Så undviker du eftersatt underhåll på bästa sätt
 • Hur ser vägstatusen ut i landet och hur stort är underhållsbehovet?
 • Systematiskt vägunderhåll – vad krävs för att lyckas?
 • Vilka är konsekvenserna om underhållsbudgeten inte är tillräcklig?
 • Planera och kommunicera ur ett långsiktigt perspektiv
Peter Ekdahl, affärsområdeschef, Ramböll RST  
 
 
Återanvändning av material – fältförsök med EAF-ballast
 • Mätresultat med EAF-ballast (slagg) på olika typer av beläggningar
 • Miljöfördelarna med EAF-ballast i asfaltsbeläggningar
 • Hur påverkar EAF-ballast buller och friktion på vägen?
Bernardita Lira, utvecklingsingenjör, NCC Industry  
 
 
Vilka är fördelarna med betongbeläggning och hur sköter du underhållet?
 • Resultat från projektet ”25 års uppföljning av Svenska betongvägar”
 • Hur gör du rätt från början vid anläggning av betongväg?
 • Fördelarna med betong på väg – när och var lämpar det sig?
 • Övergripande underhållsmetoder för betongvägar
Ellen Dolk, forskningsingenjör betongvägar, VTI  
 
 
Hur effektiviserar du arbetet samt optimerar kostnader för väg- & gatuunderhåll?
 • Nytt gatukontor sedan 2015 – erfarenheter från beslut, organisation, framgångsfaktorer och utmaningar
 • Kostnadsfördelning och nyckeltal sen organisationsförändringen – före- och efterkalkyl
 • Hur har vi optimerat och effektiviserat verksamheten utifrån våra förutsättningar
 • Upphandling för väg- och gatuunderhåll – så har vi arbetat för att hitta gynnsamma lösningar

Andreas Horste, gatuchef, Vimmerby kommun

 

Läs "fyra snabba" med Andreas här >
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 mars 2018
Lokal
NY LOKAL - Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04

Tid & plats

Konferens
21-22 mars 2018
Lokal
NY LOKAL - Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04