Väg- & gatuunderhåll

 

 

Optimera väg- & gatuunderhållet

 

Hur kan du arbeta för att minska underhållsskulden och vilka möjligheter finns för att optimera väg- och gatuunderhållet?

Under konferensen tar vi upp dessa och andra aktuella frågor inom väg- och gatuunderhåll. Du får du lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker som delar med sig av kunskap och nätverka med kollegor i branschen.

 

Konferensen belyser bland annat:

 • Optimering och effektivisering av väg- och gatuunderhåll
 • Vad som är viktigt att tänka på för att skapa bästa möjliga förutsättningar för underhåll vid tillgänglighetsanpassning
 • Olika typer av beläggningar och hur de bör underhållas

 

Låt konferensen bli en mötesplats för nya idéer där du får uppdatera dina kunskaper och hämta inspiration från forskning och praktiskt arbete.

 

Varmt välkommen,

Veronika Westermark

Projektledare

 

 

UR PROGRAMMET:

 

Tillgänglighetsanpassning i staden – så gör du gatan tillgänglig & möjlig att underhålla

2015 startade arbetet med att tillgänglighetsanpassa Karlstad, hör hur kommunens arbete har sett ut från inventering och utredning fram till idag.

 • Så har vi tillgänglighetsanpassat befintliga gator och vägar
 • Skapa bästa möjliga förutsättningar för underhåll vid tillgänglighetsanpassning – vad är viktigt att tänka på?
 • Utmaningar, framgångar och prioriteringar under satsningen
 • Kostnadsbild och resultat i tillgänglighetsanpassade stadsdelar – våra erfarenheter

Carl Ewensson, mark- & gatuprojektör, Karlstad kommun 

När kan du välja gjutasfalt som beläggning & hur sköter du underhållet?
 • Användningsområden för gjutasfalt – vilka är alternativen?
 • Hur fungerar gjutasfaltsbeläggningar under en längre period och hur påverkar det underhållet?
 • Vaxinblandning och polymermodifiering av gjutasfalt – när är det ett bra alternativ?

Ylva Edwards, teknisk doktor, Ylva Edwards Materialteknik 

Få ett helhetstänk kring vägslitage – orsaker & kostnader
 • Varför går vägen sönder i förtid?
 • Hur slits vägen?
 • Vanliga misstag vid vägbyggnation och vad som är viktigt att tänka på
 • Slutsatser och resultat från rapporten ”Förkortad väglivslängd – orsaker & kostnader”


Johan Granlund, expert vägteknik, WSP 

Så implementerar du nya gång- & cykelvägar samt hastighetsbegränsningar i trafiken

Marks kommun är i slutskedet av projektet ”Rätt fart i staden”. Ta del av erfarenheter från processen samt hur de kommer implementera både nya hastigheter samt gång- och cykelvägar i tätorten.

 • Utredning, beslutsunderlag och process – framgångsfaktorer och utmaningar under projektet
 • Implementera nya gång- och cykelvägar i tätorten – vår planering och arbete i praktiken
 • Så har budget och kostnader sett ut för projektet

Magnus Palm, teknisk chef, Marks kommun 

Vilka är fördelarna med betongbeläggning & hur sköter du underhållet?
 • Resultat från projektet ”25 års uppföljning av Svenska betongvägar”
 • Hur gör du rätt från början vid anläggning av betongväg?
 • Fördelarna med betong på väg – när och var lämpar det sig?
 • Övergripande underhållsmetoder för betongvägar

Ellen Dolk, forskningsingenjör betongvägar, VTI

 

 

 
Få ett helhetstänk kring väg- & gatuunderhåll – hur bör det dagliga arbetet se ut?

Redan år 2003 startade arbetet för att hitta en modell för att tacka den eftersatta underhållsskulden i Mariestad kommun, valet föll på en funktionsupphandling. Under passet får du höra hur avtalet har påverkat den långsiktiga upprustningen av vägnätet.

 • Hur har funktionsupphandlingen påverkat underhållsskulden?
 • Beslutsprocessen och implementeringen – så såg det ut
 • Fördelar och nackdelar med funktionskontakt
 • Viktigt att tänka på om du vill implementera ett funktionsavtal

Johan Bengtsson, projektchef gata/VA, Mariestad kommun

 

 

 

Så undervikter du eftersatt underhåll på bästa sätt
 • Hur ser vägstatusen ut i landet och hur stort är underhållsbehovet?
 • Systematiskt vägunderhåll – vad krävs för att lyckas?
 • Vilka är konsekvenserna om underhållsbudgeten inte är tillräcklig?
 • Planera och kommunicera ur ett långsiktigt perspektiv

Peter Ekdahl, affärsområdeschef, Ramböll RST

 

 

Återanvändning av material – fältförsök med EAF-ballast
 • Mätresultat med EAF-ballast (slagg) på olika typer av beläggningar
 • Miljöfördelarna med EAF-ballast i asfaltsbeläggningar
 • Hur påverkar EAF-ballast buller och friktion på vägen?

Bernardita Lira, utvecklingsingenjör, NCC Industry

 

 

Hur effektiviserar du arbetet samt optimerar kostnader för väg- & gatuunderhåll?
 • Nytt gatukontor sedan 2015 – framgångsfaktorer och utmaningar från beslutsprocessen och organisationen
 • Kostnadsfördelning och nyckeltal efter organisationsförändringen – före- och efterkalkyl
 • Hur har vi optimerat och effektiviserat verksamheten utifrån våra förutsättningar?
 • Upphandling för väg- och gatuunderhåll – så har vi arbetat för att hitta gynnsamma lösningar

Andreas Horste, gatuchef, Vimmerby kommun

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. PDF KOMMER
FULLSTÄNDIGT PROGRAM KOMMER INOM KORT!
 
   
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 mars 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
21-22 mars 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


19 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04